Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення,

придбання, зберігання, обліку, перевезення та

використання вогнепальної, пневматичної, холодної

і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва

для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи

аналогічними за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а

також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та

вибухових матеріалів

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002
N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004
N 1008 ( z1141-04 ) від 06.09.2004
N 301 ( z0775-08 ) від 17.06.2008
N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011
N 207 ( z0403-12 ) від 16.03.2012
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

{ У тексті наказу та в тексті Інструкції найменування
«ГУМВС України в Криму, ГУДСБЕЗ, ГУВ та МТЗ, УДАІ,
ЕКУ, Управління дізнання, Головному управлінні
військового та матеріально-технічного
забезпечення» замінено найменуваннями «ГУМВС
України в Автономній Республіці Крим, ДДСБЕЗ, ДРЗ,
ГУДАІ, ДНДЕКЦ, Відділ дізнання, Департаменті
ресурсного забезпечення», а слова «Управління
внутрішніх справ на транспорті, УВСТ, Відділ
спецміліції МВС України» у різних відмінках
виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 }

 

{ У тексті наказу та в тексті Інструкції найменування
«відділ дозвільної системи, Головне управління
адміністративної служби міліції» у відповідних відмінках
замінено найменуваннями «управління дозвільної системи
та ліцензування, Департамент громадської безпеки» у
відповідних відмінках, а абревіатури «ГУАСМ, ГУКР, ГУДАІ,
ГУДСО» — абревіатурами «УДГБ, ДКР, ДДАІ, ДДСО» згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 806 ( z0952-04 )
від 16.07.2004 }

 

{ У наказі слова «галузевих служб» замінено словами
«структурних підрозділів» згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

 

{ У тексті Наказу абревіатуру «ДГБ» замінено абревіатурою
«ДПП» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

 

{ У тексті Наказу абревіатуру «ДПП» замінено абревіатурою
«ДГБ» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 207 ( z0403-12 ) від 16.03.2012 }

 

Відповідно до Закону України «Про міліцію» ( 565-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576
( 576-92-п ) «Про затвердження Положення про дозвільну систему»,
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого
Указом Президента України від 06.04.2011 N 383 ( 383/2011 ),
Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. «Про право
власності на окремі види майна» ( 2471-12 ) із доповненнями до неї
від 22 квітня 1993 р. ( 3131-12 ) та 24 січня 1995 р.
( 19/95-ВР ), а також у зв’язку з прийняттям інших нормативних
актів по лінії служби дозвільної системи Н А К А З У Ю:

{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 1008 ( z1141-04 ) від 06.09.2004, N 745
( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до
зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів (додається).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011, N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

2. Структурні підрозділи апарату МВС України відповідають:
{ Абзац перший пункту 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

2.1. ДГБ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за:

забезпечення контролю за дотриманням порядку на об’єктах
дозвільної системи із вогнепальною, пневматичною і холодною
зброєю, а також боєприпасами до зброї та вибуховими матеріалами;
здійснення заходів щодо їх забезпечення надійними засобами
охоронно-пожежної сигналізації; посилення контролю за додержанням
порядку виготовлення, придбання, обліку, зберігання, охорони та
використання предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна
система;

дотримання правил вилучення, приймання, обліку і зберігання
вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, а також її
передачу до чергових частин органів внутрішніх справ; створення та
регулярне поповнення в кожній черговій частині картотек власників
вогнепальної, пневматичної і холодної зброї; забезпечення
систематичного професійного навчання працівників дозвільної
системи; координацію діяльності структурних підрозділів
міністерства на цій ділянці роботи.

2.2. ДКР, ДДСБЕЗ, ГУБОЗ, ГУКП МВС України за:

організацію постійної взаємодії оперативних служб у роботі з
оперативного пошуку зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів, що
незаконно зберігаються, використовуються та раніше викрадені;
спрямування діяльності негласних працівників, у тому числі в
місцях позбавлення волі, спецустановах міліції, на виявлення осіб,
які мають намір незаконно придбати зброю, проведення щодо них
кваліфікованих оперативно-розшукових заходів.

2.3. ГСУ, Відділ дізнання МВС України за:

своєчасне і якісне розслідування кримінальних справ,
пов’язаних з крадіжками зброї, боєприпасів та вибухових
матеріалів, в також незаконним їх володінням, зберіганням і
носінням; недопущення випадків необгрунтованого припинення таких
справ і звільнення підозрюваних осіб від кримінальної
відповідальності.

2.4. ДНДЕКЦ, ДГБ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за:

взяття на облік експериментально відстріляних куль та гільз
вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, відомчої і
службово-штатної зброї, що зберігається та використовується на
об’єктах дозвільної системи, а також нарізної зброї, що перебуває
у власності громадян; створення державної кулегільзотеки;
зберігання відстріляних гільз та куль.

2.5. ДРЗ МВС України за:

виконання роботи щодо обліку, зберігання, знищення чи
реалізації вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї;
проведення інвентаризації такої зброї на складах управлінь,
відділів матеріально-технічного забезпечення ГУМВС України в
Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС
України в областях, м.Севастополі, УМВСТ та у відділі спецміліції;

виготовлення бланків дозволів та забезпечення ними органів
внутрішніх справ. { Пункт 2.5 доповнено абзацом згідно з Наказом
МВС N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 )
від 11.10.2011 }

2.6. Головного штабу МВС України за:

забезпечення приймання, зберігання та охорони черговими
частинами, міськрайлінорганами внутрішніх справ вилученої,
добровільно зданої та знайденої зброї; ведення в кожній черговій
частині картотек власників вогнепальної, пневматичної, холодної
зброї, з метою своєчасної перевірки громадян, затриманих за різні
правопорушення та орієнтування чергових нарядів міліції при виїзді
їх на побутові конфлікти та за заявами про злочини. { Абзац другий
підпункту 2.6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

2.7. УМВС України на транспорті за:

проведення спільно з адміністраціями залізниць і портів
обстежень об’єктів дозвільної системи зі зброєю, боєприпасами та
вибуховими матеріалами, постійних перевірок громадян, які мають до
них доступ; забезпечення активної роботи служби догляду щодо
вилучення вогнепальної зброї та боєприпасів, що незаконно
перевозяться.

2.8. УДАІ МВС України за: { Абзац перший підпункту 2.8 пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

організацію контролю за перевезенням вогнепальної зброї,
вибухових матеріалів та інших небезпечних вантажів; проведення
техогляду автотранспортних засобів, що використовуються для їх
перевезення, погодження видачі дозволів на перевезення цих
вантажів та здійснення заходів щодо заборони використання для цих
потреб несправних та непристосованих автомобілів.

2.9. ДДСО МВС України за:

забезпечення засобами охоронної сигналізації об’єктів
дозвільної системи, укомплектування підрозділів воєнізованої
охорони особовим складом, спроможним за своїми діловими якостями
та станом здоров’я забезпечити надійну охорону цих об’єктів.

{ Пункт 2.10 виключено на підставі Наказу МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

 

3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті:
{ Абзац перший пункту 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

3.1. Контроль за роботою із здійснення дозвільної системи та
координації зусиль усіх служб міліції з питань запобігання і
усунення порушень правил виготовлення, ремонту, придбання,
зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і
вибухових матеріалів та запобігання їх крадіжкам і використанню зі
злочинною метою покласти на заступників начальників ГУМВС, УМВС
України — начальників міліції громадської безпеки.

3.2. У місячний строк організувати вивчення цієї Інструкції
працівниками, які забезпечують дозвільну систему, особовим складом
адміністративної служби міліції, оперативних служб, підрозділів
Державної служби охорони і державної пожежної охорони та слідчими.
Прийняти від них заліки щодо знання вимог Інструкції.

У системі службової підготовки систематично провадити заняття
з навчання організації роботи і контролю за об’єктами дозвільної
системи, вивчення законодавства, наказів та інструкцій МВС України
з цих питань.

3.3. Усю бланкову продукцію привести у відповідність з
додатками до Інструкції та забезпечити нею органи внутрішніх
справ.

3.4. Ретельно розібратися зі станом технічного укріплення і
охорони об’єктів дозвільної системи, забезпечити обладнання їх
охоронно-пожежною сигналізацією та хімічними засобами захисту.
Категорично заборонити функціонування об’єктів, де не забезпечена
надійна охорона вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а
також боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, на які
поширюється дозвільна система.

3.5. Зажадати від усіх працівників, на яких покладені функції
із забезпечення дозвільної системи, якісного обстеження об’єктів
дозвільної системи, своєчасного виявлення і вилучення мисливської
вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а також боєприпасів до
зброї в осіб, які порушують порядок їх зберігання, реєстрації,
використання або систематично допускають порушення громадського
порядку, зловживають спиртними напоями або психічно хворі.

3.6. Підвищити вимоги до керівників підприємств, установ,
організацій, закладів освіти, що використовують предмети і
матеріали, на які поширюється дозвільна система, щодо забезпечення
їх надійного зберігання, недопущення використання не за
призначенням та зі злочинною метою. Про стан збереження предметів
і матеріалів на об’єктах дозвільної системи регулярно інформувати
органи виконавчої влади.

3.7. Вжити заходів до вдосконалення оперативного
обслуговування об’єктів дозвільної системи.

3.8. Провадити службові розслідування за кожним випадком
крадіжки вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пневматичної та
холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, вибухових
матеріалів, що перебувають на обліку органів внутрішніх справ, а
також надзвичайних подій із застосуванням вказаних підконтрольних
предметів, встановлювати причини й умови, які сприяли вчиненню
таких злочинів та подій. Про такі надзвичайні події інформувати
ДГБ МВС України негайно, а висновки службових розслідувань за цими
фактами направляти в триденний строк.

{ Підпункт 3.8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

 

3.9. Разом з органами виконавчої влади та зацікавленими
відомствами провести широку роботу серед населення з роз’яснення
нормативних актів, що регламентують порядок придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання, реєстрації (перереєстрації)
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пневматичної та холодної
зброї, вибухових матеріалів, які підпадають під дію дозвільної
системи органів внутрішніх справ, а також законодавства про
відповідальність за його порушення, використовуючи можливості
преси, радіо, телебачення.

3.10. До кінця 1998 року в межах граничної штатної
чисельності ГУМВС, УМВС та наявної чисельності підрозділів
дозвільної системи створити в управліннях, відділах
адміністративних підрозділів міліції відділи, відділення
дозвільної системи та ввести в кожному міськрайоргані внутрішніх
справ посади інспекторів (старших) служби дозвільної системи.
( Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 )

3.11. Для прийому громадян, представників підприємств,
установ і організацій, що звертаються з питань дозвільної системи
в ГУМВС, УМВС, міськрайоргани внутрішніх справ, виділити окремі
службові кабінети, обладнати їх охоронно-пожежною сигналізацією.
При вході до службового кабінету працівника підрозділу дозвільної
системи обладнати стенд із зразками документів, потрібних для
одержання різних видів дозволів, витягами із законодавчих актів
про відповідальність за порушення правил дозвільної системи, а
також прізвищами, іменами та по батькові посадових осіб МВС,
ГУМВС, УМВС, відповідальних за організацію роботи підрозділів
дозвільної системи.

( Пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 )

3.12. Про результати роботи по лінії дозвільної системи
щорічно доповідати ДГБ МВС України до 5 січня та 5 липня згідно з
додатком.

4. Ректору Національної академії внутрішніх справ України,
інших вищих закладів освіти МВС України включити до програми
навчання курсантів та слухачів вивчення цієї Інструкції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного управління адміністративної служби міліції МВС України
генерал-майора міліції Білоконя М.В.

6. Вважати такими, що втратили чинність, накази МВС України
від 25.03.93 N 164 ( z0051-93 ), від 28.04.95 N 265 ( z0146-95 ),
від 10.06.95 N 372 ( z0191-95 ), від 03.09.96 N 635 ( z0514-96 ).

В.о.Міністра
генерал-лейтенант міліції Л.В.Бородич

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України 21 серпня
1998 р. N 622

Інструкція
про порядок виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної, холодної і охолощеної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та патронів до них, а також
боєприпасів до зброї, основних частин зброї та
вибухових матеріалів

 

{ Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС
N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99, N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

{ У тексті Інструкції абревіатуру «ДПП» замінено абревіатурою
«ДГБ» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 207
( z0403-12 ) від 16.03.2012 }

 

{ У тексті Інструкції абревіатури «УПП», «ВПП», «УДПП» замінено
відповідно абревіатурами «УГБ», «ВГБ», «УДСЛ та ДОН», слова
«та зазначених патронів» замінено словами «патронів до них»
у відповідних відмінках, у тексті Інструкції та додатках
25-27, 28, 32, 33, 39 до неї слово «Держнаглядохоронпраці»
замінено словом «Держгірпромнагляд» у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

І. Завдання органів внутрішніх справ із здійснення
дозвільної системи

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України «Про міліцію» ( 565-12 ),
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого
Указом Президента України від 06.04.2011 N 383 ( 383/2011 ),
рішення МВС України з питань здійснення дозвільної системи є
обов’язковими для органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, а також підприємств, установ, організацій і
громадян.

1.2. МВС України роботу щодо здійснення дозвільної системи
організовує через свої структурні підрозділи громадської безпеки:

управління дозвільної системи, ліцензування та державного
охоронного нагляду Департаменту громадської безпеки МВС України
(далі — УДСЛ та ДОН ДГБ МВС України);

управління (відділи) громадської безпеки головних управлінь,
управлінь (далі — УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС);

УМВС на транспорті (лінійні управління, відділи);

районні, районні в містах, міські управління органів
внутрішніх справ (старші інспектори, інспектори дозвільної
системи, а також дільничні інспектори міліції)
(далі — міськрайоргани).

Категорично забороняється залучати працівників дозвільної
системи, ліцензування та державного охоронного нагляду до
виконання завдань, не передбачених їхніми функціональними
обов’язками.

{ Пункт 1.2 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 207 ( z0403-12 ) від
16.03.2012; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

1.3. Основними завданнями органів внутрішніх справ є
запобігання порушенням порядку виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання
вогнепальної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм та
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду (далі —
пневматична зброя) і холодної зброї (арбалети, луки з зусиллям
натягу тятиви більше ніж 20 кг, мисливські ножі тощо (далі —
холодна зброя)), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі —
пристрої), та патрони до них, основних частин зброї бойових
припасів до зброї і охолощеної зброї, вибухових матеріалів і
речовин, попередження випадків їх втрати, крадіжок, використання
не за призначенням та з протиправною метою.

{ Пункт 1.3 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

1.4. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій та громадянами правил дозвільної системи
органи внутрішніх справ здійснюють шляхом обстеження таких
об’єктів, погодження укладення трудових договорів на виконання
робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням,
обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально
визначених предметів і матеріалів, проведення профілактичних
заходів щодо попередження та припинення порушень правил дозвільної
системи, а також притягнення осіб, що вчинили правопорушення, до
відповідальності в порядку, встановленому законом.

1.5. Прийом громадян, представників підприємств, установ та
організацій в органах внутрішніх справ здійснюється відповідно до
встановленого порядку не менше трьох разів на тиждень — у робочі
дні та в один із вихідних днів. Прийом громадян та представників
підприємств, установ, організацій реєструється в книзі обліку
прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій
з питань дозвільної системи (додаток 1).

1.6. Уся діяльність органів внутрішніх справ щодо здійснення
дозвільної системи ґрунтується на суворому дотриманні Конституції
України та інших нормативно-правових актів.

2. Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і
використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних
частин зброї, холодної зброї, пристроїв, патронів до них,
пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин, відкриття і
функціонування об’єктів дозвільної системи.

{ Назва глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

2.1. Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ
відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим
центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам,
організаціям, суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність з
виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення, боєприпасами до неї, холодною та охолощеною зброєю,
пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі
понад 100 м/с; виробництва спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та їх продажу (далі — суб’єкти
господарювання), дозволи на придбання, зберігання, перевезення
(через митний кордон України, територією України, транзит через
територію України) й використання вогнепальної зброї, боєприпасів
до неї, основних частин зброї, холодної зброї, охолощеної зброї,
пневматичної зброї; пристроїв та патронів до них; вибухових
матеріалів і речовин; на відкриття та функціонування сховищ,
складів і баз, де вони зберігаються, стрілецьких тирів і
стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і
майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної
зброї, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної
частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх
застосування, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та
бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них
(далі — об’єкти дозвільної системи); громадянам — дозволи на
придбання, зберігання та носіння вогнепальної мисливської зброї,
холодної, охолощеної, пневматичної зброї, пристроїв.

{ Пункт 2.1 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

2.2. Бланки дозволів (додатки 2 — 8, 42) повинні зберігатися
в підрозділах дозвільної системи у місцях, що виключають доступ до
них сторонніх осіб.

Бланк дозволу на право зберігання та носіння зброї
виготовляється відповідно до форм, визначених у додатку 5 або
додатку 42, на вибір заявника.

Строк дії дозволів:

на виготовлення, зберігання та використання предметів,
матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,
які видаються на ім’я керівників підприємств, установ і
організацій, а також громадянам, — 3 роки;

на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і
речовин — до 3 місяців;

на придбання вибухових матеріалів — до 6 місяців.

2.3. Дозволи видаються:

2.3.1. Департаментом громадської безпеки МВС України (далі —
ДГБ МВС України) на:

право придбання, перевезення через митний кордон України,
транзит через територію України вогнепальної, пневматичної,
холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до зброї, основних
частин зброї та вибухових матеріалів і речовин міністерствам та
іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам,
установам, організаціям, суб’єктам господарювання, а також
іноземним суб’єктам господарювання на підставі відповідних
договорів; { Абзац другий підпункту 2.3.1 пункту 2.3 глави 2
розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

придбання в Україні та перевезення через митний кордон
України (за 5 днів до перевезення) вогнепальної зброї,
пневматичної, холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до
зброї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них
іноземцями за погодженням з іноземними дипломатичними
представництвами країн, громадянами яких вони є, перевезення ними
через митний кордон України, транзит через територію України
вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин
зброї, холодної зброї для участі в змаганнях здійснюються за
клопотанням міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади України, а з метою полювання — на конкретно визначений
уповноваженим на це органом строк; { Абзац третій підпункту 2.3.1
пункту 2.3 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ,
мисливсько-спортивних стендів, пунктів вивчення матеріальної
частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх
застосування;

право перевезення через митний кордон України нагородної
зброї та патронів до неї; { Абзац п’ятий підпункту 2.3.1 пункту
2.3 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
зберігання нагородної зброї.

ДГБ МВС можуть видаватися всі види дозволів, передбачені
законодавством, в тому числі цією Інструкцією.

{ Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 207
( z0403-12 ) від 16.03.2012 }

 

2.3.2. УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС на:

відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи:
сховищ, складів, де зберігаються вибухові матеріали і речовини,
піротехнічних майстерень, стрілецьких тирів і стрільбищ,
мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з
виготовлення і ремонту вогнепальної, холодної та охолощеної зброї,
спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони,
магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до
неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них;

право перевезення через митний кордон України мисливської
вогнепальної зброї, основних частин зброї, бойових припасів до
неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї громадянами
України;

придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної,
гладкоствольної зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї,
пристроїв громадянами України;

придбання та зберігання відомчої вогнепальної, мисливської
зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї,
пневматичної, холодної, охолощеної зброї, пристроїв та патронів до
них підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами
господарювання.

УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС також можуть видаватися дозволи, які
видаються міськрайорганами внутрішніх справ.

{ Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 розділу I в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

2.3.3. Міськрайоргани внутрішніх справ на:

придбання і перевезення територією України вибухових
матеріалів і речовин; { Абзац другий підпункту 2.3.3 пункту 2.3
глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

носіння і перевезення територією України відомчої
вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до
неї; { Абзац третій підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу I
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

придбання, зберігання і носіння громадянами України
мисливської гладкоствольної зброї, основних частин зброї, бойових
припасів до неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї.
{ Абзац четвертий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу I в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

2.4. Органи внутрішніх справ на транспорті у межах своєї
компетенції видають дозволи на відкриття та функціонування
об’єктів, що ними обслуговуються, а також на придбання,
зберігання, носіння, перевезення територією України вогнепальної
зброї і боєприпасів до неї, а також вибухових матеріалів, речовин,
які зберігаються на цих об’єктах.

{ Пункт 2.4 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

2.5. Залежно від виду дозволів, що видаються, вони
підписуються відповідно керівником МВС України та його
заступниками, начальником ДГБ МВС України та його заступниками,
начальником управління дозвільної системи, ліцензування та
державного охоронного нагляду ДГБ МВС, начальником ГУМВС, УМВС,
його заступником — начальником міліції громадської безпеки,
начальником УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС та начальником відділу
дозвільної системи УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС, а в міськрайорганах —
начальниками або їх заступниками і скріплюються гербовою печаткою
органів внутрішніх справ.

{ Пункт 2.5 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

2.6. Дозволи на придбання, зберігання та носіння мисливської
нарізної, нагородної вогнепальної зброї громадянами підписуються
Міністром внутрішніх справ України, його першим заступником та
заступниками, начальником ДГБ МВС, його заступниками, начальником
управління дозвільної системи, ліцензування та державного
охоронного нагляду ДГБ МВС, начальником ГУМВС, УМВС, його
заступником — начальником міліції громадської безпеки, начальником
УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС.

{ Пункт 2.6 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

2.7. Оформлений відповідний дозвіл видається керівникам
підприємств, установ, організацій, а також громадянам після
пред’явлення документа, що посвідчує особу. У загонах воєнізованої
охорони (далі — ВОХОР) видача дозволів на зберігання відомчої
зброї здійснюється на ім’я командирів, начальників команд або
окремих підрозділів.

2.8. Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання та
носіння зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення
матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її
застосування та використання, що здійснюється у пунктах вивчення
матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження
з ними та їх застосування після здачі заліку та отримання довідки
про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів,
правил поводження з ними та їх застосування (додаток 39).

До складу комісій з приймання заліків обов’язково входять
працівники дозвільної системи.

Справи про видачу, продовження, припинення дії та анулювання
дозволів на право відкриття та функціонування пунктів вивчення
матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження
з ними та їх застосування ведуть ДГБ МВС України, ГУМВС, УМВС.

Підставою для видачі дозволу на право відкриття та
функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування є
заява суб’єкта господарської діяльності, що подається за
територіальною належністю до ГУМВС, УМВС, у якій зазначаються:
найменування суб’єкта господарської діяльності, код за ЄДРПОУ або
реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших
обов’язкових платежів, місце і дата реєстрації, місцезнаходження,
прізвище, ініціали керівника, службовий телефон, а також мета
звернення.

До заяви додаються:

відомості про наявність матеріальної бази для проведення
навчання;

відомості про осіб, які відповідають за відкриття та
функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування,
проводять навчання та мають доступ до зброї, яка буде
використовуватися (використовується) в пункті, охороняють пункт
(особові листки з обліку кадрів);

медичні довідки встановленого зразка для отримання дозволу
(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (далі — медична довідка),
службовий телефон, номер та дата наказу про призначення;

відомості про місце проведення практичних стрільб;

інформація про наявність зброї та дозвіл на її зберігання за
умови зберігання та використання зброї на цьому об’єкті;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

ГУМВС, УМВС, до якого надійшла зазначена заява, приймає її до
провадження і перевіряє подані документи (наявність підписів,
печаток, штампів тощо).

Документи за наслідками такої перевірки та висновок про
можливість видачі дозволу на право відкриття та функціонування
пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів,
правил поводження з ними та їх застосування, затверджений
керівником УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС, протягом місяця з дня подання
заяви про видачу такого дозволу, надсилаються до ДГБ МВС України
для подальшого провадження.

ДГБ МВС України, протягом місяця з дня надходження
документів, перевіряє їх, після чого готує висновок про видачу
дозволу або відмову в його видачі. Висновок затверджується
начальником ДГБ МВС України або його заступниками. У разі відмови
у видачі дозволу в листі на адресу ГУМВС, УМВС зазначаються
підстави такої відмови та повертається плата за оформлення
документів, пов’язаних з видачею дозволу.

2.9. Продовження терміну дії дозволу на право відкриття та
функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування
здійснюється в порядку, передбаченому для його видачі. При цьому
документи, які були подані при отриманні дозволу і є дійсними,
повторно не подаються.

2.10. Громадяни України повинні в установленому
законодавством порядку укласти договір страхування цивільної
відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна
третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї (далі — договір страхування).

2.11. Дозволи на відкриття та функціонування стрілецьких
тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також
підприємств і майстерень по виготовленню і ремонту вогнепальної та
холодної зброї, піротехнічних майстерень, магазинів, в яких
здійснюється продаж зброї, основних частин зброї та бойових
припасів до неї, пристроїв та патронів до них, видаються
відповідно до пункту 11.4 глави 11 розділу ІІ цієї Інструкції.
{ Абзац перший пункту 2.11 глави 2 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

Приміщення стрілецького тиру повинно відповідати вимогам ДБН
В.2.2-13-2003 «Державні будівельні норми України. Будинки і
споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди». { Абзац
другий пункту 2.11 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

При цьому до стрілецьких тирів і стрільбищ,
мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з
виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї,
піротехнічних майстерень, магазинів, у яких здійснюється продаж
зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї, пристроїв
та патронів до них, для оформлення зазначеного дозволу висуваються
вимоги, визначені пунктом 2.8 глави 2 цього розділу та пунктом
11.4 глави 11 розділу ІІ цієї Інструкції. { Абзац третій пункту
2.11 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

3. Контроль за об’єктами дозвільної системи

3.1. Об’єкти дозвільної системи інспекторами дозвільної
системи та дільничними інспекторами міліції обстежуються
щокварталу, а об’єкти, де зберігається велика кількість зброї (20
чи більше одиниць), і базові склади вибухових матеріалів і речовин
— щомісяця. При цьому обстеження складів з вибуховими матеріалами
і речовинами проводиться за участю посадових осіб Державної служби
охорони при МВС України (далі — ДСО МВС України), вибухотехнічних
підрозділів Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України та органів
державного пожежного нагляду (за згодою).

3.2. Керівники органів внутрішніх справ повинні не менше
одного разу на рік особисто брати участь у перевірці об’єктів
дозвільної системи.

3.3. На підприємствах, в установах і організаціях, де
виготовляються, ремонтуються, зберігаються та використовуються
предмети, матеріали і речовини, на які поширюється дозвільна
система, перевіряються:

наявність відповідних дозволів на виготовлення, ремонт,
придбання, зберігання, охорону, перевезення та використання
підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, відкриття та
функціонування підприємств, майстерень та лабораторій (також
відповідних паспортів на бази, сховища, склади вибухових
матеріалів, піротехнічні майстерні тощо); строк дії цих
документів; погодження укладання трудових договорів на виконання
робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням,
обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально
визначених предметів, матеріалів і речовин; дотримання пропускного
режиму;

облік підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, порядок
видачі, приймання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв,
патронів до них, вибухових матеріалів і речовин; їх списання після
використання, повернення в місця постійного зберігання;
правильність ведення відповідної службової документації;

придатність приміщень, в яких розміщені об’єкти дозвільної
системи, до зберігання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв,
патронів до них, вибухових матеріалів і речовин, а саме: міцність
дверей, стін, стелі, підлоги, металевих сейфів, шаф, надійність
замків, справність охоронної протипожежної сигналізації;

стан технічного устаткування (складів, баз, сховищ);
наявність охорони, постових вишок, блок-постів, сторожових собак,
засобів пожежогасіння, зв’язку з найближчими постами охорони і
органами внутрішніх справ;

стан охорони об’єктів, укомплектованість особовим складом,
придатність його для охорони об’єктів та знання своїх посадових
обов’язків, тривалість збору за сигналом «Тривога», порядок зміни
і підміни, відповідність розміщення сил дислокації постів, а також
планів оборони цих об’єктів в органах внутрішніх справ та
проведення навчання з відпрацюванням взаємодії всіх видів нарядів;

обладнання та технічний стан транспорту, що здійснює
перевезення предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється
дозвільна система.

3.4. На всіх об’єктах дозвільної системи обов’язково
перевіряється організація внутрішнього контролю за схоронністю
предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна
система.

3.5. У разі виявлення під час обстеження об’єктів дозвільної
системи порушень складаються відповідні акти (додатки 9, 10), в
яких докладно описується суть виявлених недоліків, указується
строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об’єкті
дозвільної системи, а другий після доповіді керівнику органу
внутрішніх справ підшивається до облікової справи на цей об’єкт.

У разі виявлення під час перевірки порушень порядку
виготовлення, ремонту, придбання, зберігання, обліку, охорони,
перевезення і використання спеціально визначених предметів,
матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,
особи, які допустили порушення, притягаються до відповідальності в
порядку, встановленому законами України.

3.6. Якщо на об’єкті під час обстеження не виявлені
порушення, складається рапорт на ім’я начальника органу внутрішніх
справ, у якому вказуються дата перевірки, найменування об’єкта та
результати перевірки.

3.7. Акти і рапорти про перевірки об’єктів дозвільної системи
доповідаються керівнику органу внутрішніх справ, який приймає
відповідні рішення щодо проведеної перевірки, після чого вони
підшиваються до облікових справ на ці об’єкти.

4. Права органів внутрішніх справ у разі виявлення порушень
правил дозвільної системи

Згідно з пунктом 22 статті 11 Закону України «Про міліцію»
органам внутрішніх справ надано право:

анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл
на придбання, зберігання і використання зброї, основних частин
зброї, бойових припасів, пристроїв та патронів до них, вибухових
речовин і матеріалів, інших предметів і речовин при невиконанні
встановлених правил користування і поводження з ними або при
недоцільності їх подальшого зберігання, вилучати при необхідності
зазначені предмети, опечатувати склади, бази й сховища, закривати
стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та піротехнічні
підприємства, магазини, що торгують зброєю, основними частинами
зброї і боєприпасами, пристроями та патронами до них до усунення
порушень відповідних правил; { Абзац другий глави 4 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї,
основних частин зброї, пристроїв та боєприпасів, видані
громадянам, які зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні
засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, хворіють
на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених
законодавством; { Абзац третій глави 4 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

оглядати за участю адміністрації підприємств, установ,
організацій приміщення, де знаходяться зброя, основні частини
зброї, боєприпаси, вибухові матеріали, з метою перевірки
додержання правил поводження з ними; { Абзац четвертий глави 4
розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

оглядати зброю, пристрої та патрони до них, боєприпаси, що
знаходяться у громадян, а також місця їх зберігання; { Абзац
п’ятий глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

анулювати дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї,
основних частин зброї та пристроїв, видані громадянам, у випадках,
передбачених пунктом 5.1 глави 5 цього розділу. Після анулювання
дозволу на зберігання і носіння зброї та пристрою власник
зобов’язаний здати зброю (за наявності основні частини зброї) чи
пристрій, патрони і бойові припаси до них до органу внутрішніх
справ та прийняти рішення щодо подальшого її переоформлення чи
реалізації (пункт 12.21 глави 12 розділу II цієї Інструкції). У
разі незгоди власника з рішенням органу внутрішніх справ про
анулювання зазначеного дозволу матеріали передаються до суду для
вирішення питання щодо примусового вилучення зброї, основних
частин зброї, пристроїв, патронів і бойових припасів до них. При
цьому відповідна інформація вноситься до Інтегрованої
інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ
(далі — ІІПС ОВС); { Абзац шостий глави 4 розділу I в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

давати керівникам підприємств, установ, організацій
обов’язкові для них письмові приписи щодо усунення порушень правил
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення
і використання предметів, матеріалів і

речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень
і лабораторій, на які поширюється дозвільна система.

5. Погодження укладання трудових договорів на виконання
робіт, пов’язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням,
зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням
предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна
система

5.1. Надання керівникам підприємств, установ, організацій,
суб’єктам господарювання згоди на укладення трудових договорів на
виконання робіт, пов’язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням,
зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням
предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна
система, здійснюється після перевірки таких осіб працівниками
органів внутрішніх справ за територією обслуговування (місця
проживання таких осіб) на підставі листів керівників цих
підприємств, установ, організацій, суб’єктам господарювання, які з
цією метою подають до органів внутрішніх справ необхідні дані
(список осіб із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові,
дати і місця народження і проживання, відомостей щодо попередньої
трудової діяльності; медичні довідки; довідки про вивчення
матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження
з ними та їх застосування). { Абзац перший пункту 5.1 глави 5
розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Органи внутрішніх справ не мають права давати згоду
керівникам підприємств, установ, організацій та суб’єктам
господарювання на укладення трудових договорів на виконання таких
робіт, а також видавати дозволи на придбання, зберігання та
носіння вогнепальної зброї та бойових припасів до неї,
пневматичної чи холодної зброї, пристроїв та патронів до них
громадянам, а також проводити їх перереєстрацію в разі: { Абзац
другий пункт 5.1 глави 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

наявності в особи медичних протипоказань до виконання
вказаних функціональних обов’язків та володіння зброєю;

наявності даних про систематичне (два чи більше разів)
порушення такою особою громадського порядку, зловживання спиртними
напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря,
інших одурманюючих засобів, скоєння насильства в сім’ї, що
підтверджується документально;

пред’явлення такій особі обвинувачення у вчиненні злочину;

наявності в особи судимості за злочин, яка не погашена або не
знята в установленому порядку;

відсутності довідки про вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

відсутності права, визначеного актами законодавства, на
придбання, зберігання і носіння пристроїв. { Пункт 5.1 глави 5
розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

5.2. У разі наявності обставин, що перешкоджають одержанню
згоди на укладення трудових договорів на виконання робіт,
пов’язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням,
обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів,
матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, орган
внутрішніх справ у письмовій формі в місячний строк із дня
надходження матеріалів повідомляє про це керівників цих
підприємств, установ, організацій.

6. Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система
(об’єктів дозвільної системи)

6.1. Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,
здійснюється в книзі обліку об’єктів дозвільної системи, які
перебувають під контролем (додаток 11).

6.2. На кожний об’єкт дозвільної системи заводиться облікова
справа, якій присвоюється реєстраційний номер. Облікові справи на
об’єкти, які знаходяться на одному підприємстві, в установі,
організації, ведуться окремо.

6.3. Облікова справа на об’єкт дозвільної системи складається
із двох розділів:

у першому містяться матеріали, які стали підставою для
відкриття об’єкта: листування, пов’язане з одержанням дозволів на
виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, перевезення,
використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та
функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які
поширюється дозвільна система, корінці цих дозволів, платіжний
документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку,
відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції, копії
актів перевірок або рапортів;

у другому — списки особового складу охорони, дані про осіб,
які виконують роботи, пов’язані з виготовленням, ремонтом,
зберіганням, придбанням, обліком, охороною, перевезенням і
використанням предметів, матеріалів і речовин, матеріали перевірки
зазначених осіб, дислокації постів охорони, довідки про вивчення
матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження
з ними та їх застосування тощо.

6.4. Облікові справи постійно зберігаються у працівників
дозвільної системи. У разі ліквідації об’єкта дозвільної системи
облікова справа здається в архів, а при передачі цього об’єкта під
контроль іншому органу внутрішніх справ пересилається останньому.

6.5. УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС щодо кожного органу внутрішніх
справ ведуть контрольно-наглядові справи.

6.6. Контрольно-наглядові справи містять дані про
працівників, які здійснюють дозвільну систему; списки об’єктів
дозвільної системи із зазначенням їхньої належності, кількості в
них зброї, бойових припасів до неї, звітні дані, доповідні записки
про результати роботи органу внутрішніх справ щодо здійснення
дозвільної системи; матеріали перевірок.

7. Облік власників зброї, пристроїв

7.1. Облік власників мисливської вогнепальної нарізної,
гладкоствольної, пневматичної, а також холодної зброї, пристроїв
здійснюється в книзі обліку власників мисливської вогнепальної,
пневматичної зброї, а також холодної зброї (додаток 12). Відомості
про наявність такої зброї у громадян заносяться в ІІПС ОВС.

7.2. На кожну особу, яка володіє вогнепальною мисливською, а
також холодною, нагородною, пневматичною зброєю (крім відомчої
зброї), пристроями, заводиться особова справа. Особові справи
власників нарізної, нагородної вогнепальної зброї та пристроїв
ведуться в УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС, а на власників мисливської
гладкоствольної, пневматичної та холодної зброї — у
міськрайорганах внутрішніх справ.

7.3. Особова справа власника зброї містить такі документи:

заяву про видачу дозволу на право придбання, зберігання та
носіння на кожну одиницю зброї, основних частин зброї окремо;
{ Абзац другий пункту 7.3 глави 7 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

картку-заяву (додаток 13);

корінець дозволу на придбання зброї, основних частин зброї,
або копії інших документів, що засвідчують реєстрацію зброї,
основних частин зброї в органах внутрішніх справ; { Абзац
четвертий пункту 7.3 глави 7 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

матеріали перевірки власника зброї, рапорт (додаток 14),
інформацію про відсутність або наявність судимості, медичні
довідки (крім охолощеної зброї); { Абзац п’ятий пункту 7.3 глави 7
розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги;

довідку про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних
засобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім
охолощеної зброї); { Абзац сьомий пункту 7.3 глави 7 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

копію 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України.

{ Пункт 7.3 глави 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

7.4. Особові справи власників зброї зберігаються у
працівника, який здійснює дозвільну систему, і для зручності
користування розставляються в алфавітному порядку.

7.5. У чергових частинах міськрайорганів внутрішніх справ
працівником, який здійснює дозвільну систему, ведеться картотека,
у якій містяться картки обліку власника мисливської вогнепальної,
пневматичної зброї, а також холодної зброї (додаток 15), яка
використовується для перевірки осіб, затриманих за правопорушення,
а також для інформування нарядів міліції. Працівниками чергової
частини ведеться комп’ютерний облік власників зброї, пристроїв.

{ Пункт 7.5 глави 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

7.6. У разі зміни місця проживання власник зброї, пристрою у
десятиденний строк повинен звернутися із заявою в довільній формі
про постановку на облік в органі внутрішніх справ за новим місцем
проживання.

Особова справа власника зброї за письмовим запитом
міськрайоргану надсилається для взяття на облік в орган внутрішніх
справ за новим місцем проживання, а зброя, пристрій знімаються з
обліку, про що вноситься інформація до ІІПС ОВС.

У разі вилучення зброї у випадках, передбачених
законодавством, добровільної її здачі в орган внутрішніх справ,
продажу, смерті власника зброї особова справа здається в архів,
про що в книзі обліку власників мисливської вогнепальної,
пневматичної зброї, а також холодної зброї робиться відповідний
запис, а також дані вносяться до ІІПС ОВС.

7.7. Контроль за зберіганням вогнепальної, пневматичної,
холодної і охолощеної зброї, пристроїв, що належать громадянам,
здійснюється органами внутрішніх справ відповідно до
законодавства. Перевірка порядку зберігання зброї громадянами
проводиться дільничними інспекторами міліції не рідше одного разу
на три роки. Про результати перевірки складається рапорт, який
підшивається до особової справи власника зброї, пристрою. Вимоги
працівників органів внутрішніх справ щодо забезпечення схоронності
вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, а також
пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв, патронів до
них є обов’язковими для її власників. При оформленні завдання
дільничному інспекторові міліції допускається його заповнення як
на кожного власника окремо, так і на групу власників за списком.

При зміні місця проживання, придбанні зброї та її
перереєстрації громадяни обов’язково перевіряються за місцем
проживання. { Пункт 7.7 глави 7 розділу I доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

{ Пункт 7.7 глави 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

7.8. Облікові справи на об’єкти дозвільної системи,
контрольно-наглядові справи на органи внутрішніх справ, особові
справи власників мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної
зброї, пристроїв, журнали обліку об’єктів дозвільної системи
обліковуються і зберігаються в порядку, встановленому для
документів службового користування.

{ Розділ I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 745
( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

 

II. Придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і
використання зброї та бойових припасів,
основних частин зброї, пристроїв та патронів до них

{ Назва розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8. Види зброї, щодо якої здійснюється дозвільна система

8.1. Дозвільна система, що здійснюється органами внутрішніх
справ, поширюється на бойову нарізну військових зразків зброю або
виготовлену за спеціальним замовленням, охолощену, нейтралізовану,
несучасну, спортивну, мисливську вогнепальну зброю, бойові припаси
до зброї, основні частини зброї, пневматичну, холодну зброю,
пристрої та патрони до них, що належать підприємствам, установам,
організаціям, суб’єктам господарювання та громадянам.

{ Пункт 8.1 глави 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.2. Вогнепальна зброя — зброя, яка призначена для ураження
цілей снарядами, що одержують спрямований рух у стволі (за
допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння
метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для
ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані.

{ Пункт 8.2 глави 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.3. Бойова вогнепальна зброя — вогнепальна зброя, призначена
для ураження людини та (або) техніки.

До бойової зброї не належить старовинна зброя та її моделі,
які виготовлені до 1899 року включно.

{ Пункт 8.3 глави 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.4. До несучасної зброї належить вогнепальна і холодна
зброя, яка:

знята з озброєння армії та виробництва і для якої серійно не
випускаються боєприпаси;

знята з озброєння зброя і яка існує в одиничних екземплярах;

виготовлена спеціально для виставок (експонування) в
одиничних екземплярах.

{ Пункт 8.4 глави 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.5. Охолощена зброя — пристрої, виготовлені шляхом
спеціального пристосування конструкції стрілецької вогнепальної
зброї до стрільби лише холостими патронами, з яких неможливо
зробити постріл снарядом, що має достатню вражаючу здатність.

Призначена для використання на кінозйомках, при проведенні
театралізованих, костюмованих та інших культурних заходів.

Охолощена зброя повинна бути приведена на заводах —
виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї у стан, придатний
для стрільби тільки холостими патронами, що підтверджується
відповідним висновком.

{ Пункт 8.5 глави 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.6. Нейтралізована зброя — стрілецька зброя будь-якої
моделі, яка з дотриманням вимог відповідних стандартів або
технічних умов спеціально приведена на заводах-виробниках чи у
спеціалізованих майстернях з ремонту зброї в непридатний для
стрільби стан.

Кожна одиниця нейтралізованої зброї повинна мати відповідний
висновок про незворотне приведення її в непридатний для проведення
пострілів стан та віднесення її до певного виду нейтралізованої
зброї.

На кожну одиницю нейтралізованої зброї наносять серійний
номер та абревіатуру виду нейтралізованої зброї.

Нейтралізована зброя залежно від її призначення
класифікується так:

учбова зброя — зброя, яка спеціально приведена в непридатний
для стрільби стан, призначена для навчання правилам поводження зі
зброєю (розбирання та складання, заряджання та розряджання,
виконання стройових прийомів зі зброєю) (абревіатура виду — УЧ);

учбово-розрізна зброя — зброя, яка спеціально приведена в
непридатний для стрільби стан, основні деталі якої мають
спеціально виконані вирізи, призначені для забезпечення наочності
при вивченні порядку взаємодії деталей і вузлів (абревіатура
виду — УЧР);

музейна зброя — зброя, яка спеціально приведена в непридатний
для стрільби стан та призначена виключно для експонування в музеях
(абревіатура виду — МУЗ);

макети зброї масогабаритні — конструктивно подібні до
вогнепальної зброї вироби, призначені для колекціонування та
експонування фізичними і юридичними особами, які спеціально
виготовлені з вогнепальної стрілецької зброї шляхом внесення до
конструкції її основних частин та механізмів змін, що виключають
здійснення пострілу (абревіатура виду — ММГ).

{ Пункт 8.6 глави 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.7. Спортивна зброя — вогнепальна, пневматична або холодна
зброя, призначена для ураження цілей під час спортивних тренувань
і змагань, що відповідає правилам спортивних змагань з видів
спорту, визнаних в Україні, що затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій
відповідних всеукраїнських спортивних федерацій та правил
спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.

Кожна одиниця спортивної зброї повинна бути сертифікована в
установленому порядку та відповідати вимогам ГСТУ 78-41-002-97.

{ Пункт 8.7 глави 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.8. Мисливська вогнепальна зброя — вогнепальна зброя,
призначена для ураження тварин і птахів під час полювання.

8.8.1. До мисливської вогнепальної зброї належать: мисливські
гвинтівки, карабіни та штуцери, гладкоствольні рушниці,
гладкоствольні рушниці із свердловиною «парадокс» з нарізами
100-140 мм на початку або в кінці ствола, мисливські рушниці зі
свердловиною «сюпра», комбіновані рушниці, що мають поряд з
гладкими і нарізні стволи.

8.8.2. Мисливська зброя повинна відповідати таким вимогам:

для стрільби зі зброї використовуються мисливські патрони
відповідного калібру;

загальна довжина з розкладеним та зафіксованим прикладом має
становити не менше 800 мм;

ємність магазину (барабана) (з установленим обмежувачем за
наявності) нарізної зброї не має перевищувати 10 патронів, а
гладкоствольної — 4 патронів;

мати запобіжник;

довжина ствола мисливської зброї повинна відповідати вимогам
ГСТУ 78-41-002-97.

{ Пункт 8.8 глави 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 207 ( z0403-12 ) від
16.03.2012; в редакції Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.9. Боєприпаси — спеціально виготовлені вироби одноразового
використання, які призначені забезпечити ураження цілей в умовах
збройної боротьби, самооборони, полювання, спорту.

До бойових припасів належать патрони до нарізної вогнепальної
зброї різних калібрів, а також заряджені патрони до
гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і
капсулі.

{ Пункт 8.9 глави 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.10. До пневматичної зброї належать пістолети, револьвери,
гвинтівки калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в
рух за рахунок стиснених газів.

8.11. Холодна зброя — предмети та пристрої, конструктивно
призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового
заподіяння шляхом безпосередньої дії тяжких (небезпечних для життя
в момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень, дія яких
ґрунтується на використанні м’язової сили людини.

{ Пункт 8.11 глави 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.12. До пристроїв належать такі пістолети і револьвери
вітчизняного виробництва, які конструктивно призначені тільки для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії і технічно не
придатні для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня
конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних
частин бойової і спортивної вогнепальної зброї, унеможливлює
здійснення пострілів в автоматичному режимі чергами.

Патрони до пристроїв — належать патрони, споряджені гумовими
чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, призначені для відстрілу їх тільки пристроями
вітчизняного виробництва і допущені в установленому порядку до
використання. { Абзац другий пункту 8.12 глави 8 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

8.13. До основних частин зброї належать будь-які елементи або
запасні деталі, спеціально призначені для вогнепальної зброї та
необхідні для її функціонування, а саме: ствол, корпус або
стовбурна коробка, затвор або барабан, вісь затвору або
казенник.

{ Главу 8 розділу II доповнено новим пунктом 8.13 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

8.14. Порядок придбання, зберігання, обліку, охорони,
перевезення і використання зброї та бойових припасів до неї в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на
підприємствах, в установах, організаціях і господарських
об’єднаннях регламентується відповідними інструкціями, узгодженими
з МВС України.

9. Придбання зброї, основних частин зброї і бойових припасів
до неї міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади, підприємствами, установами, організаціями і суб’єктами
господарювання

{ Назва глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

9.1. Вогнепальна, пневматична та холодна зброя і бойові
припаси до неї, пристрої та патрони до них міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, Національним банком
України, підприємствами, установами, організаціями можуть
придбаватися для: { Абзац перший пункту 9.1 глави 9 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

озброєння особового складу охорони, а також окремих осіб,
яким за родом служби законом дозволено носіння вогнепальної зброї,
пневматичної та холодної зброї, пристроїв; { Абзац другий пункту
9.1 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

науково-дослідних потреб;

навчальних потреб (забезпечення допризовної військової і
спеціальної підготовки);

спортивних потреб;

промислового та любительського полювання;

захисту життя, здоров’я та майна громадян;

використання на зйомках кінофільмів, у сценічних постановках,
циркових виставах;

експонування в музеях та виставках;

колекціонування.

9.2. Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї,
пристроїв та патронів до них для вказаних потреб видаються тільки
за наявності законодавчого або іншого нормативно-правового акта
про надання права працівникам міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Національного банку України,
підприємств, установ і організацій користуватися нею при виконанні
службових обов’язків лише після вивчення ними матеріальної частини
зброї, правил поводження з нею, її застосування та використання,
що здійснюється у пунктах вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування
після здачі заліку та отримання довідки про вивчення матеріальної
частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх
застосування. { Абзац перший пункту 9.2 глави 9 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

При цьому на роботу, пов’язану з використанням зброї при
виконанні службових обов’язків, приймаються особи, які досягли
21-річного віку.

9.3. Спортивна зброя (пістолети, револьвери, гвинтівки,
гладкоствольні рушниці), мисливська нарізна і гладкоствольна
зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, пневматична,
холодна і охолощена зброя, пристрої та патрони до них купуються у
суб’єктів господарювання, які мають відповідні (відповідну)
ліцензії (ліцензію) МВС України на здійснення господарської
діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового
призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду; з виробництва спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу за
дозволами на придбання, виданими органами внутрішніх справ.

{ Пункт 9.3 глави 9 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

9.4. ВОХОР озброюється карабінами, пістолетами та
револьверами за нормами зброї і бойових припасів до неї, що
передбачаються для їх озброєння і особового складу міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади. Озброєння її іншими
видами вогнепальної зброї (автоматами тощо) допускається тільки за
погодженням із МВС України.

9.5. Цивільна охорона озброюється гладкоствольною
вогнепальною або пневматичною зброєю. За погодженням з МВС
України, ГУМВС, УМВС допускається озброєння такої охорони і
нарізною вогнепальною зброєю за умови суворого дотримання
встановлених вимог щодо її зберігання та застосування.

Про вид охорони, кількість працівників, наявної зброї і
бойових припасів до неї складаються відомості про наявність
вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 16).

9.6. Кількість і вид вогнепальної зброї, бойових припасів до
неї, пристроїв, необхідних для озброєння працівників, які
використовуються ними в процесі виконання покладених на них
обов’язків, залежно від характеру здійснюваної охоронної
діяльності, штатної чисельності зазначених працівників
встановлюються керівниками міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та Національного банку України за погодженням з
МВС України згідно з нормами зброї і боєприпасів до неї, що
передбачаються для озброєння воєнізованої охорони і особового
складу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
(додаток 17).

9.7. У навчальних закладах дозволено зберігати нейтралізовану
вогнепальну зброю, що приведена на заводах-виготовлювачах чи в
майстернях з ремонту зброї в стан, який виключає можливість
здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.

{ Пункт 9.7 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

9.8. Учбова вогнепальна зброя повинна мати: { Абзац перший
пункту 9.8 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

сегментний виріз на казенній частині ствола знизу і ПК-41 —
зверху;

наскрізний проріз на початку каналу ствола з виходом його в
ділянку патронника завширшки 4 мм і завдовжки в АК та РКК — 48 мм,
СКС — 38 мм, ПК — 41 — 51 мм, РПД — 48 мм, ДК та ДКТ — 65 мм, СГД
— 60 мм, КК-52 мм, у карабінів зразка 1938 і 1944 років — 57 мм;

спиляний бойок у всіх зразках зброї;

спиляні курок (АК, РКК, АКТ, СКС, СГД) чи стояк затворної
рами (РКД) у місці удару по ударнику;

вмонтований обмежувач ствола у ствольній коробці (ПК-41, ДК,
ДКМ, КК), який перешкоджає встановленню ствола від бойової зброї
на навчальну;

проточку на казенній частині ствола (ПК-41, ДК, ДКМ, КК) для
входження обмежувача ствола, що виступає, усередину ствольної
коробки;

наскрізні поздовжні пази в передній частині ствола зверху та
в кришці ствольної коробки.

На військових кафедрах навчальних закладів ІІІ та IV рівнів
акредитації зберігається нарізна зброя воєнних зразків, що
приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту
зброї в стан, який виключає можливість здійснення пострілу без
спеціальних ремонтних робіт.

9.9. Навчальними закладами вогнепальна зброя і бойові припаси
отримуються за наявності дозволу на придбання, який видається
органом внутрішніх справ.

9.10. У сценічних постановках і циркових виставах
використовується нейтралізована зброя або охолощена вогнепальна
зброя. Для захисту артистів від нападу хижих звірів під час
циркових вистав застосовується короткоствольна вогнепальна зброя.
{ Пункт 9.10 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

9.11. Зброя, що використовується кіностудіями для кінозйомок,
повинна відповідати вимогам пунктів 8.5 та 8.6 глави 8 цього
розділу.

{ Пункт 9.11 глави 9 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

9.12. Для експонування в музеях та на виставках міномети,
артилерійські гармати, танки, літаки з навчальним стрілецьким
озброєнням відпускаються Міністерством оборони України, військовим
округом (оперативним командуванням) без дозволу органу внутрішніх
справ. Інша зброя може бути придбана виключно за дозволом на
придбання зброї, який видає орган внутрішніх справ.

Забороняється використовувати для експонування в музеях і на
виставках зброю, знайдену в місцях минулих боїв, подаровану або
передану громадянами, яка не зареєстрована в органах внутрішніх
справ.

Державні музеї для отримання дозволу на придбання зброї
одночасно з письмовим зверненням до УДСЛ та ДОН МВС надають копію
договору дарування зброї, завірену в установленому законодавством
порядку.

Придбання державними музеями колекцій зброї і бойових
припасів до неї у фізичних та юридичних осіб здійснюється за
письмовим зверненням музею та за погодженням з органами внутрішніх
справ.

9.13. Вогнепальна зброя, що надходить до державних музеїв,
перед експонуванням її власниками подається до майстерень з
ремонту зброї, де вона має бути перероблена до стану, що виключає
можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт,
шляхом:

просвердлення відтулини діаметром не менше 5 мм у казенній
частині зброї без ушкоджень написів і тавра;

вилучення чи спилення бойка.

Набої до стрілецької зброї експонуються в музеях тільки в
розрядженому стані (без пороху).

9.14. Підставою для видачі органом внутрішніх справ дозволу
на придбання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, основних
частин зброї, пристроїв та патронів до них і бойових припасів
підприємствам, установам, організаціям є:

заява керівника підприємства, установи, організації, у якій
зазначаються кількість зброї, основних частин зброї і бойових
припасів, що купуються, номер та строк дії дозволу на право
відкриття та функціонування об’єкта;

завірена керівником підприємства, установи, організації копія
акта про придатність приміщення, де зберігатимуться зброя та
бойові припаси, основні частини зброї, пристрої та патрони до них,
що складається комісією, до складу якої входять представники
органу внутрішніх справ, органу державного нагляду (контроль) за
додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і
техногенної безпеки та підприємства, установи, організації;

наказ керівника підприємства, установи, організації про
призначення особи відповідальною за придбання зброї і бойових
припасів;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

{ Пункт 9.14 глави 9 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

9.15. Суб’єкт господарювання, діяльність якого пов’язана з
функціонуванням стрілецьких тирів, має право на користування та
зберігання зброї (крім зброї військових зразків, що знаходяться на
озброєнні), яка відповідає стандартам (правилам) міжнародних чи
національних спортивних федерацій, несучасної стрілецької зброї,
мисливської зброї, пристроїв.

{ Пункт 9.15 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

9.16. Приміщення стрілецького тиру повинно:

відповідати вимогам ДБН В.2.2-13-2003 «Державні будівельні
норми України. Будинки і споруди. Спортивні та
фізкультурно-оздоровчі споруди»;

мати висновок Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру щодо відповідності приміщень
заходам безпеки, які висуваються до них, і придатності проведення
в них стрільби з певних видів зброї;

{ Абзац четвертий пункту 9.16 глави 9 розділу II виключено на
підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

 

9.17. Суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний отримати
в УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС (за місцем здійснення діяльності) дозвіл
на відкриття та функціонування об’єкта дозвільної системи.

9.17.1. Дозволи на придбання пристроїв та патронів до них
видаються ДГБ МВС України на підставі документів, передбачених
пунктом 11.4 глави 11 цього розділу, а також довідки у довільній
формі за підписом керівника суб’єкта охоронної діяльності про
наявність:

транспорту реагування;

пункту централізованого спостереження.

9.17.2. Зберігання, облік, перевезення і використання
пристроїв та патронів до них здійснюються в порядку, установленому
цією Інструкцією.

{ Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.17 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

9.18. Дозвіл на право придбання суб’єктом господарювання
вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин
зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також
пристроїв та патронів до них видається УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС за
заявою, у якій зазначаються вид та кількість зброї, основних
частин зброї, бойових припасів, пристроїв та патронів до них, що
купуються, номер та строк дії дозволу на право відкриття й
функціонування об’єкта; відомості про осіб, відповідальних за їх
придбання (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані).

До заяви додаються:

копія документа, що є підставою для придбання вогнепальної
зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї,
пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та
патронів до них, засвідчена суб’єктом господарювання (договір
купівлі-продажу або контракт);

копія наказу про призначення особи відповідальною за
придбання зброї, її основних частин і бойових припасів, пристроїв
та патронів до них;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

{ Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.18 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

10. Перевезення зброї і бойових припасів, основних частин
зброї, пристроїв та патронів до них підприємствами, установами,
організаціями та суб’єктами господарювання

{ Назва глави 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

10.1. Дозвіл на перевезення територією України зброї,
бойових припасів до неї, основних частин зброї, а також пристроїв
та патронів до них видається УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС за заявою
керівника підприємства, установи, організації, якій належить
зброя, бойові припаси, основні частини зброї, пристрої і патрони
до них, а також за заявою суб’єкта господарювання, у якій
зазначаються найменування та кількість вантажу, що буде
перевозитися, вид транспорту, маршрут із зазначенням початкового й
кінцевого пунктів перевезення, підстава перевезення, строк,
відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону
вантажу на шляху руху (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні
дані).

До заяви додаються:

копія договору (у разі його укладання відповідно до вимог
пункту 10.2 цієї глави);

копія документа, що є підставою для перевезення вантажу,
засвідчена керівником підприємства, установи, організації,
суб’єктом господарювання (договір купівлі-продажу або контракт);

копія дозволу на право придбання зброї, бойових припасів,
основних частин зброї, пристроїв та патронів до них;

копія наказу про призначення особи, відповідальної за
перевезення вантажу;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

{ Пункт 10.1 глави 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

10.2. Перевезення вогнепальної, холодної, охолощеної та
пневматичної зброї, а також мисливського пороху, заряджених
мисливських та спортивних патронів основних частин зброї, бойових
припасів до зброї військових зразків, пристроїв та патронів до них
автомобільним транспортом здійснюється згідно з вимогами
законодавства щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів цим
транспортом. Керівник підприємства, установи, організації, суб’єкт
господарювання для супроводження цього вантажу повинен призначити
не менше двох осіб, які озброюються відомчою вогнепальною зброєю.
У разі її відсутності охорона здійснюється працівниками ДСО МВС
України або охороною іншого суб’єкта господарювання, що має
ліцензію на надання послуг з охорони власності та громадян, з якою
укладено відповідний договір. Під час перевезення мисливської,
спортивної вогнепальної зброї та пристроїв (50 і більше одиниць),
а також зброї військових зразків (понад 15 одиниць), набоїв до
зброї військових зразків (10000 штук і більше), набоїв до
мисливської, спортивної вогнепальної зброї, патронів до пристроїв
(20000 штук, 50 кг пороху і більше), основних частин зброї (100
штук і більше) охорона здійснюється виключно працівниками ДСО МВС
України. Для перевезення мають бути виділені криті автомашини. При
перевезенні пороху підлога кузова автомашини застилається повстю,
кошмою або іншим подібним матеріалом. Зброя, основні частини зброї
і бойові припаси, пристрої та патрони до них мають бути упаковані
в пристосовану тару, яка опечатується або опломбовується.

{ Пункт 10.2 глави 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

10.3. Посадові особи спортивних делегацій (команд),
відповідальні за перевезення зброї і бойових припасів до неї,
після прибуття в пункт проведення стрілецьких змагань (навчальних
зборів) зобов’язані негайно здати привезену ними зброю і бойові
припаси до неї разом з дозволом на перевезення для тимчасового
зберігання в спеціально обладнане приміщення на місці проведення
стрілецьких змагань (навчальних зборів). Забороняється зберігання
зброї і бойових припасів до неї у місцях розміщення делегацій
(команд), готелях, гуртожитках, спортивних таборах та інших місцях
відпочинку. На період стрілецьких змагань (навчальних зборів)
особи, що відповідають за збереження зброї та бойових припасів до
неї на місці їх проведення, зобов’язані щодня перед здаванням
зброї та бойових припасів до неї під охорону перевіряти наявність
усіх одиниць зброї та бойових припасів до неї відповідно до книги
обліку, видачі і прийняття зброї і боєприпасів (додаток 18).

10.4. Без дозволів органів внутрішніх справ зброя, основні
частини зброї, бойові припаси, пристрої та патрони до них, що
належать підприємствам, установам, організаціям та суб’єктам
господарювання, на які є дозволи на зберігання, перевозяться в
межах міста, району, населеного пункту незалежно від відстані.

{ Пункт 10.4 глави 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

10.5. Дозволи на перевезення вогнепальної мисливської зброї,
основних частин зброї, бойових припасів до неї іноземним
мисливцям, що прибувають на територію України з метою проведення
полювання, видається ДГБ МВС України за відповідним клопотанням
Державного агентства лісових ресурсів України, користувачів
мисливських угідь, у якому зазначаються найменування та кількість
вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут, початковий
і кінцевий пункти перевезення, підстава перевезення та строк,
відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону
вантажу на шляху руху.

До клопотання додаються:

копія договору на проведення полювання, укладеного між
користувачем мисливських угідь та іноземним або вітчизняним
суб’єктом господарювання чи іноземним мисливцем, який полює
одноосібно;

документальне підтвердження на право користування
мисливськими угіддями;

погодження територіальних органів Міністерства внутрішніх
справ України щодо перебування іноземних мисливців у мисливських
господарствах у конкретно визначений період;

акт обстеження відповідності спеціально обладнаної кімнати
мисливського господарства, де зберігатиметься мисливська зброя та
набої до неї в час, не пов’язаний з полюванням;

наказ про призначення посадової особи мисливського
господарства відповідальною за збереження мисливської зброї та
набоїв до неї від прибуття до вибуття іноземних мисливців;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

За перевезення та зберігання зброї, основних частин зброї,
бойових припасів до неї, ввезеної для полювання іноземними
мисливцями, відповідає користувач мисливських угідь. Зберігання
такої зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї
здійснюється в спеціально обладнаному приміщенні за місцем
проведення полювання з обов’язковим погодженням цього зберігання з
територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України.

{ Пункт 10.5 глави 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

10.6. Дозвіл на перевезення через митний кордон України
вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин
зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також
пристроїв та патронів до них видається ДГБ МВС України за заявою
суб’єкта господарювання, у якій зазначаються найменування та
кількість вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут
із зазначенням початкового і кінцевого пунктів перевезення,
підстава перевезення, відомості про осіб, відповідальних за
перевезення через митний кордон України і охорону вантажу на шляху
руху (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані).

До заяви додаються:

копія дозволу на право придбання вогнепальної зброї, бойових
припасів, основних частин зброї, пневматичної, холодної і
охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них (за
наявності);

копія документа, що є підставою для перевезення
(експорту/імпорту) вантажу, засвідчена керівником підприємства,
установи, організації, суб’єкта господарювання (копія договору або
контракту);

відомості про вантаж (інвойс або специфікація до договору чи
контракту);

копія договору (у разі його укладання відповідно до вимог
пункту 10.2 цієї глави);

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

У разі здійснення суб’єктом господарювання експорту
вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, основних
частин зброї і бойових припасів, а також пристроїв та патронів до
них додатково подається копія дозволу на право ввезення зброї,
основних частин зброї та бойових припасів, пристроїв та патронів
до них на територію іншої країни (покупця).

{ Главу 10 розділу II доповнено новим пунктом 10.6 згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

10.7. Пересилання поштою зброї, бойових припасів до зброї,
основних частин зброї, пристроїв та патронів до них, пороху
забороняється.

{ Главу 10 розділу II доповнено новим пунктом 10.7 згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

11. Зберігання, облік і використання зброї, основних частин
зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них

{ Назва глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

11.1. Вогнепальна, пневматична, холодна зброя та бойові
припаси до зброї, пристрої та патрони до них, придбані
підприємствами, установами, організаціями з метою, зазначеною в
пункті 9.1 глави 9 цього розділу, належать до відомчої.
Забороняється використовувати їх не за призначенням, з метою, не
передбаченою установчими документами (положеннями), статутними
завданнями, передавати іншим особам, продавати, зберігати у місцях
проживання працівників, за винятком випадків, передбачених у
пунктах 11.15 та 11.16 цієї глави.

{ Пункт 11.1 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

11.2. Передача вогнепальної зброї і бойових припасів до неї,
основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї,
пристроїв та патронів до них від однієї юридичної особи до іншої
незалежно від підпорядкування здійснюється ними тільки за
дозволами на придбання, які видає орган внутрішніх справ. Юридична
особа, яка здійснила передачу зброї, основних частин зброї і
бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них, зобов’язана
в п’ятиденний строк письмово повідомити про це орган внутрішніх
справ, у якому зброя перебуває на обліку, зазначивши кількість,
марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, пристроїв, основних
частин зброї, що були передані, кількість і калібр бойових
припасів до зброї, патронів до пристроїв. За відсутності номерів
на основних частинах зброї вказується їх найменування та
кількість. До повідомлень додається дозвіл на зберігання зброї,
основних частин зброї для його переоформлення.

{ Пункт 11.2 глави 11 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

11.3. Керівники підприємств, установ, організацій упродовж
десяти днів з дня придбання вогнепальної зброї та бойових припасів
до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної
зброї, пристроїв та патронів до них зобов’язані одержати в органі
внутрішніх справ дозвіл на право її зберігання.

{ Пункт 11.3 глави 11 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

11.4. Підставою для видачі дозволу на право зберігання,
використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, основних
частин зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до
них є заява керівника підприємства, установи, організації, в якій
зазначаються: { Абзац перший пункту 11.3 глави 11 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

кількість, найменування та вид (класифікація) придбаної
зброї, основних частин зброї і бойових припасів, пристроїв та
патронів до них, її система, калібр, номер, рік випуску кожної
одиниці; { Абзац другий пункту 11.3 глави 11 розділу II в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання
зброї, та осіб, які мають доступ до зброї, у тому числі про
працівників охорони (прізвище, ім’я, по батькові, дата, місце
народження і проживання, відомості про попередню трудову
діяльність), медичні довідки, копії договорів страхування, довідки
про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів,
правил поводження з ними та їх застосування;

наказ керівника юридичної особи про призначення особи (осіб),
відповідальної (их) за зберігання зброї, основних частин зброї і
бойових припасів до неї; { Абзац четвертий пункту 11.3 глави 11
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

У разі відкриття нового об’єкта дозвільної системи,
призначеного для зберігання зброї, акт про придатність приміщення
до зберігання зброї та бойових припасів до неї складається
комісією, до складу якої входять представники органів внутрішніх
справ (дозвільної системи, ДСО МВС України, органів державного
пожежного нагляду, юридичної особи, що відкриває об’єкт).

11.5. Відомча зброя, бойові припаси до неї, пристрої та
зазначені патрони зберігаються в спеціально обладнаному сховищі,
яке повинно відповідати таким вимогам:

бути ізольованим від інших підсобних приміщень, мати
капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні
стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю
спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з
прокладеними між ними сталевими ґратами або цегляній стінці
завтовшки не менше 120 мм, армовані сталевою сіткою. У раніше
побудованих спорудах допускаються перегородки із дощок, зміцнених
сталевими ґратами;

мати двоє дверей з міцними і надійними замками, при цьому
зовнішні — дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з
двох боків оцинкованим покрівельним залізом із загином країв листа
на торець дверей, або металеві; внутрішні — ґратчасті залізні.
Зовнішні двері повинні зачинятися на два внутрішні замки і
опечатуватися або опломбовуватися. Внутрішні ґратчасті двері
зачиняються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних
прорізів кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного
профілю. У раніше побудованих спорудах допускаються дерев’яні
двері, коробки, зміцнені залізним кутом розміром 30 х 40 мм,
завтовшки не менше 5 мм, прикріплені до стіни не менше ніж
десятьма штирями зі сталевої арматури діаметром 10 — 12 мм і
завдовжки не менше 120 — 150 мм;

мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між рамами
сталеві ґрати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі,
віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або
дерев’яними, оббитими з двох боків оцинкованою сталлю,
віконницями. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в
стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином.
Віконниці повинні замикатися на навісні замки;

ґрати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи, для
зміцнення стін (перегородок) виконуються з сталевого прута
діаметром не менше 15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється,
утворюючи вічка не більше 150 х 150 мм;

бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною
сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка
електроживлення, з установленням датчиків на вікнах, дверях,
люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовує на відчинення або
злом сейфів, шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, а також
на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення мають бути
передані під охорону ДСО МВС України у встановленому порядку, з
підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду.
Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах
тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних
будівельних конструкціях;

мати протипожежні засоби та опис майна, в який заносяться
дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх
номерів і якою печаткою опечатуються. У разі наявності
вентиляційних вікон, люків на них повинні встановлюватися залізні
ґрати з вічками розміром не більше 100 х 100 мм, які виключають
можливість проникнення через ці системи. Створи в стінах,
призначені для прокладання інженерних мереж, повинні мати діаметр
не більше 200 мм.

11.6. Від збройової кімнати і металевих шаф (сейфів) зі
зброєю, основними частинами зброї і бойовими припасами до неї,
пристроями та патронами до них має бути два комплекти ключів. Один
комплект ключів постійно знаходиться в особи, яка відповідає за
зберігання зброї і бойових припасів до неї, пристроїв та патронів
до них. Дублікати ключів повинні зберігатися в опечатаному пеналі
в керівника юридичної особи, на ім’я якого видано дозвіл на
зберігання зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї,
пристроїв та патронів до них.

{ Пункт 11.6 глави 11 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

11.7. Вогнепальна зброя, основні частини зброї, бойові
припаси до неї, пристрої та патрони до них мають зберігатися в
металевих шафах (сейфах), стінки яких повинні бути завтовшки не
менше 3 мм з внутрішніми замками (не менше двох). Дверці шаф для
міцності укріплюються металевими накладками або косинцями. На
дверцях шафи з внутрішнього боку має бути опис зброї, основних
частин зброї, бойових припасів, пристроїв та патронів до них
за номерами. Допускається зберігання зброї, основних частин зброї,
бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них, у важких
сейфах, які мають внутрішні замки.

{ Пункт 11.7 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

11.8. Забороняється спільне зберігання із вогнепальною зброєю
і бойовими припасами до неї навчально-наочних приладів,
спортивного реманенту, інших предметів, окрім пневматичної зброї,
радіостанцій і дозиметричних приладів, які можуть зберігатися у
відгородженій залізними ґратами частині збройової кімнати. Бойові
припаси до зброї мають зберігатися в окремому від зброї металевому
ящику або в металевій шафі. Матеріал для обтирання, мастило і луг,
приладдя для чищення і змащування зброї зберігаються у спеціально
відведених для цього місцях окремо від зброї, бойових припасів до
неї, пристроїв, патронів до них.

11.9. У відокремлених підрозділах банків зброя, бойові
припаси до неї, пристрої та зазначені патрони зберігаються в
залізобетонних коморах, сейфах або металевих шафах. У разі
відсутності комор зброя, бойові припаси до неї, пристрої та
зазначені патрони (у разі наявності охоронної сигналізації, що
виведена на пульт централізованого спостереження органів
внутрішніх справ) — у залізобетонних внутрішніх або вбудованих
шафах (касах) чи у важких сейфах.

11.10. Експонування зброї, основних частин зброї та бойових
припасів до неї здійснюється у зачинених вітринах і на стендах,
обладнаних автономною сигналізацією з установкою датчиків на
кожній вітрині і стенді з виведенням дзвінка до місцезнаходження
сторожа (вахтера) і на пульт охорони.

У разі експонування зброї, основних частин зброї та бойових
припасів до неї на відкритих вітринах і стендах датчиками
охоронної сигналізації має бути заблокована кожна одиниця зброї,
основних частин зброї.

{ Пункт 11.7 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

11.11. У професійно-технічних навчальних закладах дозволено
зберігати не більше 5 малокаліберних гвинтівок, а у середніх
навчальних закладах — не більше 3 малокаліберних гвинтівок на 100
учнів.

Забороняється зберігати малокаліберні гвинтівки у середніх
навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах,
вищих навчальних закладах з числом осіб у них менше 100 осіб,
малокаліберних пістолетів — у середніх, професійно-технічних та
вищих навчальних закладах з кількістю осіб у них менше 500 осіб.

Дозволено за наявності письмового погодження з органами
внутрішніх справ спільне зберігання вогнепальної зброї і бойових
припасів до неї, які належать навчальним закладам, підприємствам,
установам, організаціям, у збройових кімнатах команд (загонів)
ВОХОР.

У навчальних закладах, спортивних товариствах, які не мають
створених на підставі дозволів органів внутрішніх справ на
відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ,
зберігання зброї та бойових припасів до неї, крім навчальної,
заборонено.

11.12. Для зберігання відомчої зброї і бойових припасів до
неї, які належать різним підприємствам, установам, організаціям,
навчальним закладам, ними обладнуються пункти централізованого
зберігання зброї та бойових припасів до неї. Такі пункти
утворюються ними на базі сховищ, складів і баз, стрілецьких тирів
і стрільбищ, спортивно-стрілецьких клубів, навчальних закладів,
загонів (команд) ВОХОР, де вони функціонують.

У пункті централізованого зберігання зброя і бойові припаси
до неї зберігаються відповідно до вимог, установлених пунктом 11.5
цієї глави. Передача зброї та бойових припасів до неї на пункт
централізованого зберігання оформлюється актом. Кожній юридичній
особі, яка зберігає там зброю і бойові припаси до неї, повинні
бути виділені окремі металеві шафи або бокси.

Ключі від металевих шаф або боксів зберігаються у осіб, які
відповідають за зберігання зброї та бойових припасів до неї,
юридичних осіб, які здали зброю та бойові припаси до неї, а
дублікати ключів — у адміністрації пункту централізованого
зберігання зброї та бойових припасів до неї в металевих сейфах
(шафах).

Дозвіл на зберігання зброї і бойових припасів до неї у пункті
централізованого зберігання зброї і бойових припасів до неї
видається органами внутрішніх справ на ім’я керівника юридичної
особи, на базі якої утворений такий пункт централізованого
зберігання.

11.13. У загонах (командах) ВОХОР, сторожовій охороні, на
підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах
зброя і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони (у
тому числі резервні) зберігаються відповідно до вимог, викладених
у пункті 11.5 цієї глави та інших нормативно-правових актах. У
разі неможливості обладнання збройової кімнати сигналізацією із
виведенням на пульт централізованого спостереження органів
внутрішніх справ вона обладнується автономною сигналізацією з
установленням датчиків на стінах, стелі, віконних рамах з
виведенням її сигналу, крім вартового приміщення (поста охорони),
на найближчий озброєний пост.

11.14. Бойові припаси до зброї, що використані на навчальні
цілі (практичні стрільби), у стрілецьких змаганнях (навчальних
зборах) або в результаті застосування (використання) зброї під час
несення служби, а також втрачені списуються за актом списання
бойових припасів (додаток 19) із залученням відповідних
роздавально-здавальних відомостей (додатки 20, 21) або за
матеріалами службового розслідування причин застосування
(використання) зброї або втрати боєприпасів. Акт складається не
пізніше наступного дня після застосування (використання) зброї чи
втрати бойових припасів до неї — затверджується керівником
юридичної особи і повинен зберігатися в особи, яка відповідає за
зберігання зброї та бойових припасів до неї. Копія акта в той
самий день передається до органу внутрішніх справ, який видав
дозвіл на зберігання зброї та бойових припасів до неї. Факт
списання бойових припасів до зброї фіксується в книзі обліку
вогнепальної зброї і бойових припасів, яка ведеться на
підприємствах, в установах, організаціях, особою, відповідальною
за збереження зброї та бойових припасів.

11.15. Працівниками правоохоронних органів нарізна і
гладкоствольна вогнепальна зброя (пістолети, револьвери, рушниці)
і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони
зберігаються за місцем їх проживання. Нарізна вогнепальна зброя
повинна зберігатися у міцно прикріплених до підлоги або стіни
металевих ящиках (шафах) з внутрішніми замками (не менше двох),
товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм.

11.16. Міськрайорганами внутрішніх справ за клопотанням
керівників підприємств, установ, організацій видаються дозволи на
право зберігання і носіння відомчої вогнепальної, пневматичної,
холодної зброї, бойових припасів для супроводження їхніми
працівниками грошових сум, цінностей, спеціальних вантажів під час
перевезення та у разі потреби на носіння зброї поза об’єктом, що
охороняється, працівникам правоохоронних органів на право
зберігання і носіння відомчих пристроїв, патронів до них.

При цьому в дозволі робиться відмітка «відомчий».

Органом внутрішніх справ на транспорті такі дозволи видаються
особовому складу ВОХОР об’єктів, що ними обслуговуються.

До заяв керівників підприємств, установ, організацій
додаються такі документи:

список осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, дат і
місць народження та проживання, відомості про попередню трудову
діяльність;

медичні довідки;

копії договорів страхування;

довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних
засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

копія наказу керівника підприємства, установи, організації
про закріплення осіб, відповідальних за супроводження грошових
сум, цінностей, спеціальних вантажів;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см для кожної особи;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

У заяві обов’язково зазначається мета отримання дозволу.

Орган внутрішніх справ упродовж місяця з дня надходження
заяви і документів розглядає їх і видає дозволи на зберігання та
носіння відомчої зброї, а в разі відмови у видачі дозволу на
зберігання та носіння відомчої зброї — письмово повідомляє про це
керівника підприємства, установи, організації із зазначенням
причин відмови.

11.17. Дозволи на право носіння відомчої вогнепальної зброї
та бойових припасів до неї поза об’єктом, що охороняється,
видаються МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайорганом внутрішніх
справ з обов’язковим проставленням у них штампа «Є дійсним під час
виконання службових обов’язків».

11.18. Для охорони цінностей, які перевозяться в поштових
вагонах відділами (відділеннями) поштового зв’язку при вокзалах,
начальникам поштових вагонів та їх заступникам відповідальною
особою видається по одному пістолету (револьверу) та бойові
припаси до нього із числа відомчої вогнепальної зброї, про що
робиться запис у дорожніх відомостях. З прибуттям поштового вагона
в пункт призначення зброя передається на тимчасове зберігання у
відділ (відділення) поштового зв’язку пункту призначення, а після
повернення зазначених осіб до місця дислокації здається у відділ
(відділення) поштового зв’язку, який видав зброю.

11.19. Працівники ВОХОР, які супроводжують вантажі, після
прибуття в пункт призначення і закінчення роботи, пов’язаної з
охороною вантажу, здають відомчу вогнепальну зброю та бойові
припаси до неї на тимчасове зберігання в збройову кімнату ВОХОР
юридичної особи, яка прийняла вантаж, або в найближчий
міськрайорган.

11.20. Юридичні особи, які використовують зброю і бойові
припаси до неї, пристрої та зазначені патрони, повинні вести книги
обліку вогнепальної зброї і бойових припасів на підприємствах, в
установах, організаціях (додаток 22), які мають бути
пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою органу внутрішніх
справ.

11.21. Облік видачі і прийняття вогнепальної зброї та бойових
припасів до неї, пристроїв, патронів до них, що видаються
працівникам охорони юридичної особи на час несення служби,
здійснюється відповідальною особою в книзі обліку видачі і
прийняття вогнепальної зброї і боєприпасів. Видача відомчої зброї
повинна здійснюватися відповідальною особою на підставі
розпорядження керівника підприємства, установи, організації.

11.22. Не придатна для подальшого використання відомча
вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені
патрони здаються підприємствами, установами, організаціями в
органи внутрішніх справ, які видали дозвіл на її придбання або
зберігання. Ця зброя та бойові припаси до неї, пристрої та
зазначені патрони здаються органами внутрішніх справ на склади
озброєння управлінь (відділів) матеріального забезпечення ГУМВС,
УМВС України.

11.23. Зайва, але придатна для подальшого використання
відомча вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, пристрої та
зазначені патрони, що належать юридичним особам, здаються ними за
місцем їх придбання або передаються (продаються) в інші
підприємства, установи, організації за дозволом органів внутрішніх
справ на придбання зброї та бойових припасів. Зайва, але придатна
для подальшого використання навчальна вогнепальна зброя воєнних
зразків здається юридичними особами за місцем її отримання.

11.24. За стан обліку, зберігання і використання зброї,
бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них
відповідають керівники юридичних осіб, а в загонах (командах)
ВОХОР — начальники загонів (команд), які в разі втрати зброї,
бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них,
зобов’язані негайно повідомити про це територіальний орган
внутрішніх справ і вжити заходів до їх розшуку. Підставою для
зняття з обліку органів внутрішніх справ втраченої зброї і бойових
припасів до неї є відповідний документ органу дізнання та
досудового слідства.

12. Придбання, зберігання та носіння, перевезення
мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових
припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, охолощеної
та холодної зброї, пристроїв та патронів до них громадянами

{ Назва глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

12.1. Правом придбання мисливської гладкоствольної зброї та
основних частин до неї користуються громадяни України, які досягли
21-річного віку, мисливської нарізної зброї та основних частин до
неї — 25-річного віку, холодної, охолощеної та пневматичної зброї
та основних частин до неї — 18-річного віку. Кількість зброї, яку
може мати громадянин України, не обмежена, однак власник зброї
повинен забезпечити її безумовну схоронність.

{ Пункт 12.1 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

12.2. Для одержання громадянами в органах внутрішніх справ
дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної,
гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної
зброї громадянами подаються такі документи: { Абзац перший пункту
12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім’я
керівника органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

заповнена картка-заява (додаток 13);

медична довідка (крім охолощеної зброї); { Абзац четвертий
пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних
засобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім
охолощеної зброї); { Абзац п’ятий пункту 12.2 глави 12 розділу II
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги;

копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України.

{ Абзац сьомий пункту 12.2 глави 12 розділу II в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

Якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в
паспорті, необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце
проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення,
свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо).

Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв
оформляються, переоформляються після проведення органами
внутрішніх справ у встановленому порядку перевірок, тривалість
яких не повинна перевищувати один місяць, щодо відсутності
обставин, визначених у пункті 5.1 глави 5 розділу I цієї
Інструкції, та достовірності документів, які подані для отримання,
перереєстрації зазначених дозволів. { Абзац дев’ятий пункту 12.2
глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Якщо громадянин, який звертається до органу внутрішніх справ
для оформлення дозволу на придбання зброї, пристрою, вже має у
власності чи у користуванні зброю, пристрій, він надає копію
дозволу на зберігання цієї зброї, пристрою, а документи (довідки),
які були подані при отриманні дозволу на придбання, зберігання
(перереєстрації), є дійсними, повторно не оформляються, власник
подає їх копії. { Абзац десятий пункту 12.2 глави 12 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на
придбання основних частин до мисливської вогнепальної зброї
громадянами подаються: { Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

заява щодо видачі дозволу на придбання основних частин зброї
на ім’я керівника органу внутрішніх справ за місцем проживання
заявника; { Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

копія дозволу на право зберігання, носіння зброї відповідного
виду, моделі; { Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги. { Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

Заміна основних частин зброї, в майстернях, які мають
ліцензії МВС України, здійснюється без отримання додаткового
дозволу на їх придбання. { Пункт 12.2 глави 12 розділу II
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Особи, що звернулися до органів внутрішніх справ за видачею
дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв,
персонально відповідають за достовірність наданих документів
відповідно до законодавства України.

12.3. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших
військових формувань, а також особи рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ України дозволи на придбання
мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, основних
частин зброї, пневматичної зброї, холодної зброї одержують після
подання рапорту, довідки з місця служби, платіжного документа
(платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення
поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів
за надання відповідної платної послуги, копії 1, 2 та 11 сторінок
паспорта громадянина України та заповненої картки-заяви.

{ Пункт 12.3 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

12.4. Придбана мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна
зброя, основні частини зброї, охолощена, пневматична зброя,
холодна зброя, пристрої протягом десяти днів з дня придбання мають
бути зареєстровані в органах внутрішніх справ за місцем проживання
власника з одержанням дозволу на її зберігання та носіння.

{ Пункт 12.4 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

12.5. Для одержання дозволу на зберігання та носіння
мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї,
пневматичної зброї, холодної і охолощенної зброї, пристроїв
власниками до органів внутрішніх справ подаються: { Абзац перший
пункту 12.5 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на
ім’я керівника органу внутрішніх справ;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї,
пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому
законодавством порядку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

Також власник зброї пред’являє договір страхування (крім
охолощеної зброї). { Абзац шостий пункту 12.5 глави 12 розділу II
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Для одержання дозволу на зберігання колекційної холодної
зброї її власник подає в орган внутрішніх справ за місцем
проживання:

заяву щодо видачі дозволу на зберігання колекційної холодної
зброї на ім’я керівника органу внутрішніх справ;

фотографії зброї розміром 15 х 15 см;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

На підставі поданих документів орган внутрішніх справ видає
дозвіл на зберігання такої зброї. У дозволі ставиться штамп
«колекція».

У разі потреби перевезення такої зброї органи внутрішніх
справ, у яких така зброя зареєстрована, видають дозволи на її
перевезення в порядку, визначеному для надання дозволу на
перевезення вогнепальної зброї.

Мисливські ножі придбаваються громадянами за наявності
дозволу органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння
мисливської вогнепальної зброї. При цьому в дозволі на право
зберігання та носіння такої зброї магазином робиться відмітка про
реалізацію ножа.

За відсутності в громадянина зазначеного вище дозволу
мисливські ножі придбаваються за дозволом на право придбання
холодної зброї в порядку, установленому пунктом 12.2 цієї глави.
{ Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом
чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

У разі неможливості зробити в дозволі на право зберігання та
носіння мисливської зброї відмітку про придбання ножа магазином
видається довідка, яка в 10-денний строк разом з відповідною
заявою про реєстрацію подається власником до органу внутрішніх
справ за місцем реєстрації мисливської зброї. { Пункт 12.5 глави
12 розділу II доповнено новим абзацом п’ятнадцятим згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

Для перереєстрації зброї, пристроїв (продовження терміну дії
дозволу на їх зберігання та носіння), які придбані відповідно до
законодавства, до органів внутрішніх справ власник подає:

заяву про продовження терміну дії дозволу;

медичну довідку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.

Також власник зброї пред’являє договір страхування.

Власниками пристроїв до заяви додаються документи, які
підтверджують статус особи щодо права їх придбання, зберігання і
носіння. { Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

Перереєстрація (продовження строку дії дозволу на зберігання
та носіння) охолощеної зброї не проводиться. { Пункт 12.5 глави 12
розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

12.6. Особам, які мають нагородну вогнепальну зброю, органами
внутрішніх справ видаються дозволи на її зберігання, носіння без
зазначення строку їх дії з позначкою «Нагородна». Нагородною
вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством
України.

12.7. Для одержання дозволу на зберігання, носіння нагородної
зброї власник до органу внутрішніх справ подає такі документи:

заяву;

заповнену картку-заяву;

оригінал, що повертається власнику, або засвідчену в
установленому законодавством порядку копію документа про
нагородження зброєю;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги;

особи, нагороджені зброєю уповноваженими посадовими особами
іноземних держав, подають оригінали документів про нагородження
зброєю. Якщо такі документи складені іноземною мовою, до них
додаються їх переклади, засвідчені в установленому законодавством
порядку.

12.8. Генерали, адмірали і офіцери Збройних Сил України,
інших військових формувань, а також особи вищого, старшого та
середнього начальницького складу органів внутрішніх справ України
та інші громадяни, які мають нагородну зброю, зобов’язані в
місячний строк зареєструвати таку зброю в Міністерстві внутрішніх
справ і одержати дозвіл на її зберігання, носіння.

12.9. Подарована мисливська вогнепальна нарізна,
гладкоствольна зброя, пневматична зброя, холодна зброя, пристрої
можуть бути зареєстровані в органах внутрішніх справ, якщо особа,
якій ця зброя подарована, має дозвіл на її придбання. Реєстрація
такої зброї відбувається відповідно до вимог, встановлених пунктом
12.5 цієї глави.

12.10. Спортсмени користуються закріпленою за ними спортивною
нарізною та холодною зброєю тільки в межах стрілецьких тирів і
стрільбищ без права зберігання її за місцем проживання.
Гладкоствольна спортивна зброя може зберігатися за місцем
проживання членів і кандидатів у члени збірної команди України,
майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту і першорозрядників із
стендової стрільби у разі одержання ними в органах внутрішніх
справ дозволу на зберігання такої зброї. Зазначена зброя
зберігається цими особами відповідно до вимог, викладених у пункті
12.12 цієї глави.

12.11. Для навчання практичній стрільбі громадян, які мають
бажання придбати зброю, у стрілецьких тирах і стрільбищах,
мисливсько-спортивних стендах дозволено використовувати мисливську
вогнепальну зброю, яка належить іншим громадянам, підприємствам,
установам, організаціям. Навчання стрільбі проводиться тільки у
стрілецьких тирах і стрільбищах, мисливсько-спортивних стендах,
які мають ліцензію (дозвіл), видану МВС України на провадження
діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами
невійськового призначення та функціонування мисливських стендів, в
присутності власника зброї та особи, яка проводить навчання з
стрільби.

Особи, які мають нагородну зброю, зареєстровану в
установленому законодавством порядку в органах внутрішніх справ,
для підтримання навичок користування нею можуть придбавати бойові
припаси до неї. Продаж бойових припасів до зброї здійснюється
суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на торгівлю
вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до
неї, які видані МВС України, або через Департамент матеріального
забезпечення МВС України на підставі дозволів на придбання бойових
припасів до конкретного виду зброї, виданих МВС України.
Перевезення бойових припасів до нагородної зброї здійснюється на
підставі дозволів на придбання та перевезення бойових припасів,
виданих МВС України.

Для отримання дозволу на придбання, перевезення бойових
припасів до нагородної зброї її власник подає до МВС України:

заяву про видачу дозволу на придбання та (або) перевезення
бойових припасів в Україну із зазначенням їх кількості (та країни,
якщо здійснюється перевезення);

копію дозволу на зберігання нагородної зброї;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою
банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції
про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

12.12. Зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї,
пристрої та патрони до них, що належать громадянам, мають
зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених
для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в
місцях тимчасового перебування власників (дачних будинках тощо),
про що повідомляються органи внутрішніх справ. При цьому зброя,
пристрої мають бути в розрядженому стані. { Абзац перший пункту
12.12 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Дозволяється за погодженням з органами внутрішніх справ, де
зареєстрована зброя, основні частини зброї та пристрої, тимчасове
їх зберігання без права використання в іншого члена сім’ї або
найближчої близької особи, а в разі їх відсутності — в органах
внутрішніх справ або в інших громадян, які мають відповідні
дозволи на зберігання особистої зброї на час тривалого (понад три
місяці) відрядження, перебування на військових зборах або
проходження власником зброї строкової служби у Збройних Силах
України при дотриманні встановлених правил її зберігання. В
особових справах власників зброї робиться запис про передачу
зброї, основних частин зброї на тимчасове зберігання. { Абзац
другий пункту 12.12 глави 12 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

12.13. Під час перенесення або перевезення вогнепальна,
пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у
спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо. Під час перенесення або
перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї,
пристроїв та патронів до них власник зобов’язаний мати при собі
дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння
такої зброї, основних частин зброї та пристроїв.

{ Пункт 12.13 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

12.14. Вогнепальна мисливська зброя, основні частини зброї,
бойові припаси до неї, пневматична, холодна, охолощена зброя,
пристрої та зазначені патрони громадянами України перевозяться
через митний кордон України на підставі дозволів на право
перевезення зброї територією України, які видаються МВС України,
ГУМВС, УМВС. { Абзац перший пункту 12.14 глави 12 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Перевезення громадянами України зброї, якою вони нагороджені
уповноваженими посадовими особами іноземних держав, здійснюється
за дозволом МВС України на перевезення зброї через митний кордон
України. { Абзац другий пункту 12.14 глави 12 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Дозвіл на перевезення через митний кордон України нагородної
вогнепальної зброї, врученої відповідно до законодавства України
іноземцям, оформляється відповідно до листа (клопотання) органу
державної влади, який здійснював нагородження. До листа
(клопотання) додаються: { Пункт 12.14 глави 12 розділу II
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

засвідчена в установленому законодавством порядку копія
документа про нагородження зброєю; { Пункт 12.14 глави 12 розділу
II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

копії 1 та 2 сторінок паспорта особи, якій вручено нагородну
зброю; { Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги. { Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

12.15. Дозволено оформлення документів в органах внутрішніх
справ про передачу мисливської вогнепальної (за наявності основних
частин зброї), пневматичної, холодної і охолощеної зброї,
пристроїв від одного власника іншому, а також переоформлення
мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї),
пневматичної, холодної і охолощеної зброї та пристроїв від особи,
яка їх успадкувала після смерті власника, особі, що має дозвіл
органів внутрішніх справ на їх придбання.

{ Пункт 12.15 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

12.16. У разі смерті власника нагородна, нарізна вогнепальна
та інша зброя військових зразків, мисливська нарізна або
гладкоствольна вогнепальна зброя, основні частини зброї та бойові
припаси до неї, пневматична, холодна та охолощена зброя, пристрої
та патрони до них у п’ятиденний строк здаються близькими особами
до органів внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення
питання щодо спадкування майна (але на строк не більше шести
місяців). { Абзац перший пункту 12.16 глави 12 розділу II в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

Якщо хтось із спадкоємців бажає таку зброю (крім нагородної)
залишити у власності та користуватися нею, вона може бути
зареєстрована на його ім’я в установленому законодавством порядку
відповідно до вимог пункту 12.2 цієї глави.

Якщо серед спадкоємців немає осіб, які мають право на
зберігання зброї, основних частин зброї, пристроїв, то зброя,
основні частини зброї і пристрій у місячний строк після строку,
указаного в абзаці першому цього пункту, повинні бути реалізовані
в установленому законодавством України порядку особі, що має
дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї, основних
частин зброї, пристрою, або здані на реалізацію в магазин з
торгівлі зброєю, спеціальними засобами активної оборони. { Абзац
третій пункту 12.16 глави 12 розділу II в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

Нагородна короткоствольна вогнепальна нарізна зброя за
погодженням з МВС України також може бути передана спадкоємцями до
державного музею або залишена у власності спадкоємців після
приведення її підприємством або майстернею по виготовленню і
ремонту вогнепальної та холодної зброї у стан, що виключає
можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.
Зазначене підприємство чи майстерня видає довідку про таку
переробку, ксерокопія якої надається до органу внутрішніх справ,
де зареєстрована зброя, а оригінал залишається у спадкоємця або
разом з експонатом передається до музею. Така зброя вважається
масогабаритним макетом і знімається органами внутрішніх справ з
обліку власників нагородної зброї.

У разі позбавлення нагородженого відзнаки на підставі
рішення суду, наказу органу, що вручив відзнаку, та в випадках,
передбачених відповідними актами законодавства України, зброя
підлягає здачі до органу внутрішніх справ, дозвіл на нагородну
зброю анулюється, а до обліків ІІПС вносяться відповідні зміни.

{ Пункт 12.16 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

12.17. Мисливська вогнепальна зброя, основні частини зброї,
пневматична зброя, пристрій, що визнані комісією з визначення
технічного стану зброї, пристрою не придатними для подальшого
користування (не підлягають ремонту), не реєструються (не
перереєстровуються). У місячний строк від дати прийняття комісією
рішення про визнання їх непридатними вони здаються власником до
органів внутрішніх справ безкоштовно для знищення або приводяться
підприємством чи майстернею з виготовлення і ремонту вогнепальної
та холодної зброї, пристроїв у стан, що унеможливлює здійснення
пострілу без спеціальних ремонтних робіт, і знімається з обліку.
{ Пункт 12.17 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

12.18. У разі втрати зброї, основних частин зброї, пристрою
власник зобов’язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх
справ за місцем встановлення факту втрати зброї та за місцем
перебування її на обліку.

{ Пункт 12.18 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

12.19. У разі анулювання дозволу на зберігання та носіння
вогнепальної зброї (разом із основними частинами зброї — за
наявності), пневматичної та холодної, охолощеної зброї, пристроїв
органом внутрішніх справ виноситься мотивований висновок про
анулювання дозволу на їх зберігання (додаток 23), який
затверджується начальником органу внутрішніх справ. У цьому
висновку викладаються підстави прийняття такого рішення.

{ Пункт 12.19 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

12.20. У разі анулювання органом внутрішніх справ дозволу на
зберігання та носіння вогнепальної зброї (разом із основними
частинами зброї — за наявності), пневматичної та холодної,
охолощеної зброї, пристроїв вони в 15-денний строк передаються
власниками на комісійний продаж або можуть бути переоформлені на
особу, що має дозвіл на їх придбання.

{ Пункт 12.20 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

12.21. При проведенні кримінального провадження тимчасове
вилучення чи накладення арешту на вогнепальну зброю (на основні
частини зброї — за наявності), бойові припаси до неї, пневматичну,
холодну і охолощену зброю, пристрої та патрони до них, а також
нагородну зброю, що належать особам, здійснюється в порядку,
установленому статтями 167-175 Кримінального процесуального
кодексу України ( 4651-17 ).

{ Пункт 12.21 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

12.22. Для визначення технічного стану щодо наявності
основних ушкоджень мисливської вогнепальної зброї, основних частин
зброї, пристроїв які враховуються при реєстрації (перереєстрації)
(додаток 24), в органах внутрішніх справ створюються комісії з
числа працівників дозвільної системи, експертів-криміналістів.

{ Пункт 12.22 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

12.23. При здачі до органів внутрішніх справ мисливської
вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї,
пристроїв, які не були зареєстровані в органах внутрішніх справ,
але можуть перебувати у власності громадян України, для подальшої
реєстрації в особисте користування оформлення документів
здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 12.2, 12.3, 12.5,
12.15 цієї глави. При цьому в дозволі на придбання зброї, пристрою
вказуються марка, калібр, номер зброї та зазначається, що
оформлення проводиться відповідно до пункту 12.23 глави 12
розділу II цієї Інструкції. Органами внутрішніх справ обов’язково
здійснюється перевірка кожної одиниці зброї за обліками
МВС України як викраденої, втраченої, знайденої.

{ Пункт 12.23 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

12.24. Громадянам, які мають у власності мисливську
гладкоствольну зброю, дозволяється придбання, зберігання та
перевезення затворів (затворів із затворними рамами) до зброї
відповідної моделі (за наявності дозволу на право зберігання та
носіння такої зброї) без отримання додаткового дозволу органів
внутрішніх справ на їх придбання.

{ Главу 12 доповнено новим пунктом 12.24 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

{ Розділ II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 745
( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

 

III. Придбання, зберігання, перевезення, облік і
використання вибухових матеріалів

13. Визначення терміну та здійснення маркування

{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

 

13.1. Термін вибухові матеріали (ВМ) об’єднує в собі два
терміни — вибухові речовини (ВР) та засоби ініціювання (ЗІ).
Вибухові речовини — це хімічні сполуки чи суміші, здатні під
впливом зовнішнього імпульсу до самопоширення з великою швидкістю
хімічної реакції із утворенням газоподібних продуктів та
виділенням тепла. До них належать амоніти, амонали, тротил,
вибухові напівпродукти утилізації — порохи тощо. Засоби
ініціювання — зовнішні джерела імпульсу для здійснення вибуху
(електродетонатори, капсуль-детонатори, вогнепровідний та
детонаційний шнури тощо).

13.2. Усі вибухові матеріали повинні бути промарковані в
умовах виробника, підприємства-споживача та містити особисту
позначку майстра-підривника під час їх видавання останнім зі
складу ВМ для проведення вибухових робіт. Керівники підприємств у
триденний термін після проведення маркування чи його оновлення
зобов’язані надавати інформацію про вище згадане до територіальних
органів внутрішніх справ. { Розділ доповнено підпунктом 13.2
згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

14. Придбання вибухових матеріалів

14.1. Підставою для видачі дозволів на придбання вибухових
матеріалів підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють
вибухові роботи та виготовляють вибухові речовини, є клопотання
керівників цих організацій, до яких додаються:

свідоцтво (дозвіл) Державної служби гірничого нагляду та
промислової безпеки України (далі — Держгірпромнагляд України) на
придбання вибухових матеріалів та ведення підривних робіт чи
виготовлення вибухових речовин (додатки 25, 26, 27); { Абзац
другий пункту 14.1 глави 14 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

акт про придатність приміщення, де зберігатимуться вибухові
матеріали, який складається комісією з представників органу
внутрішніх справ, пожежного нагляду, Держгірпромнагляду України
та зацікавленої організації; { Пункт 14.1 доповнено абзацом третім
згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг,
пов’язаних із видачею дозволів на придбання чи виготовлення
вибухових речовин.

14.2. Наукові і учбові організації, які використовують
вибухові матеріали або вироби з вибуховими матеріалами, на
застосування яких у виробничих умовах немає дозволів органів
Держгірпромнагляду України, можуть одержувати в органах
внутрішніх справ дозволи на придбання таких ВМ на підставі поданої
заяви із зазначенням причин відсутності дозволу органу
Держгірпромнагляду України, інших документів і відомостей, а
також даних про те, до якої групи за ступенем небезпеки під час
зберігання і перевезення належать ВМ, які купуються. Крім того, в
заяві зазначаються експлуатаційні документи, у яких містяться
вимоги щодо безпеки перевезення і зберігання зазначених вибухових
матеріалів.

14.3. Підприємство не має права передавати (продавати) ВМ
іншому підприємству за відсутності в останнього дозволу на
придбання вибухових матеріалів, виданого органами внутрішніх
справ.

15. Зберігання вибухових матеріалів

15.1. Вибухові матеріали мають зберігатися в призначених для
цієї мети приміщеннях і місцях (далі — місця зберігання ВМ), які
відповідають встановленим НПАОП 0.00-7.08-07 вимогам. При цьому
дозволяється зберігання вибухових матеріалів на спеціально
призначених для цього складах Збройних Сил України та інших
утворених відповідно до законів України військових формуваннях на
підставі укладених з командуванням військових частин договорів за
умови дотримання на цих об’єктах вимог Єдиних правил безпеки при
підривних роботах, затверджених Держгіртехнаглядом України від 25
березня 1992 року, та цієї Інструкції, а також забезпечення
доступу і контролю органів внутрішніх справ та
Держгірпромнагляду. Організація зберігання ВМ повинна виключати
їх втрату, а умови зберігання — псування.

{ Пункт 15.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004, N 745
( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

15.1.1. Загальні положення щодо обладнання і експлуатації
складів вибухових матеріалів

15.1.1.1. Під терміном «склад вибухових матеріалів» слід
розуміти комплекс будинків і споруд основного і допоміжного
призначення, розташованих на загальній території з оформленою в
установленому порядку земельною ділянкою, а для підземних складів
— камери і комірки для зберігання ВМ і додаткові камери з
гірничими виробками, які придатні для складу.

15.1.1.2. За місцем розташування відносно земної поверхні
склади вибухових матеріалів поділяються на поверхневі,
напівзаглиблені, заглиблені і підземні.

До поверхневих належать склади, підвали сховищ яких
розташовані на рівні поверхні землі; до напівзаглиблених — склади,
приміщення сховищ яких заглиблені в грунт нижче земної поверхні не
більше ніж до карниза; до заглиблених — у яких шар грунту над
сховищем становить менше 15 м, і до підземних, відповідно, —
більше 15 м.

15.1.1.3. Залежно від строку експлуатації склади поділяються
на постійні, тимчасові — до 3 років і короткочасні — до 1 року,
рахуючи ці роки з моменту завезення вибухових матеріалів.

Термін експлуатації короткочасних складів може бути
подовженим на один наступний строк за умови повторного прийняття
їх комісією.

15.1.1.4. За призначенням склади ВМ поділяються на базисні й
видаткові.

15.1.1.5. Загальна місткість базисних складів ВМ не
обмежується і повинна встановлюватися з урахуванням того, що
місткість окремого сховища не повинна перевищувати 420 т вибухових
матеріалів (нетто).

15.1.1.6. На поверхневих і напівзаглиблених видаткових
складах:

загальна місткість усіх сховищ постійного видаткового складу
ВМ не повинна перевищувати ВР-420 т, детонаторів — 300 тис.шт.,
детонаційного шнура — 400 тис.м; кількість вогнепровідного шнура і
засобів його підпалювання — не обмежується. Для підприємств із
сезонним завезенням ВМ при їх зберіганні в контейнерах або
сховищах загальна місткість постійних видаткових складів може не
обмежуватися.

загальна місткість усіх сховищ тимчасового видаткового складу
ВМ не повинна перевищувати: ВР-120 т, детонаторів — 150 тис.шт.,
детонаційного шнура — 200 тис.м, кількість вогнепровідного шнура і
засобів його підпалювання не обмежується;

загальна місткість усіх сховищ короткочасного видаткового
складу ВМ не повинна перевищувати: ВР — за проектом, детонаторів —
75 тис.шт., детонаційного шнура — 100 тис.м; кількість
вогнепровідного шнура і засобів його підпалювання — не
обмежується;

загальна місткість кожного сховища постійних видаткових
складів ВМ не повинна перевищувати 120 т, тимчасових — 60 т,
короткочасних — за проектом;

зберігання в контейнерах повинно проводитися на спеціальних
відкритих майданчиках. Майданчики для контейнерів з вибуховими
матеріалами можуть споруджуватися як на території складів ВМ, так
і як самостійні склади з контейнерними майданчиками. Місткість
контейнерних майданчиків повинна відповідати встановленій
місткості для сховищ складів ВМ.

15.1.1.7. Загальна місткість підземного (поглибленого)
видаткового складу і місткість окремих камер (комірок)
визначаються проектом. При цьому на вугільних шахтах місткість
складу не повинна перевищувати семидобового запасу вибухових
речовин і п’ятнадцятидобового запасу засобів ініціювання.

Місткість камери в складах камерного типу не повинна
перевищувати 2 т ВР, а у складах коміркового типу в кожній комірці
дозволяється зберігати не більше 400 кг ВР.

Гранична місткість окремої роздавальної камери в підземних
виробках не повинна перевищувати 2 т ВР і відповідної кількості
ЗІ, окремого дільничного пункту зберігання — 1 т вибухових речовин
і відповідної кількості засобів ініціювання.

15.1.1.8. У науково-дослідних інститутах, лабораторіях і
учбових закладах вибухові матеріали дозволяється зберігати в
сейфах (у кожному не більше 10 кг вибухових речовин або 500
детонаторів і по 300 м детонаційного і вогнепровідного шнурів).
Допускається зберігання цих вибухових матеріалів в одному
приміщенні, але в різних сейфах. Сейфи повинні розміщуватися на
відстані, яка виключає передавання детонації.

15.1.1.9. На підприємствах повинні забезпечуватися умови для
випробувань і знищення вибухових матеріалів. З цією метою
обладнуються полігони і лабораторії, проекти яких погоджуються з
органами Держгірпромнагляду і органами внутрішніх справ.

15.1.1.10. При здійсненні на базисному складі операцій з
видавання вибухових матеріалів підривникам і приймання від них
невикористаних ВР і ЗІ приміщення, в якому проводяться ці
операції, повинно знаходитися поблизу в’їзду (входу) на склад, але
не ближче 20 м від сховищ вибухових матеріалів, споруджуватися з
неспалимих матеріалів і розділятися на дві частини для зберігання
ВР і ЗІ суцільною неспалимою цегельною або бетонною стіною
(товщиною не менш 25 см). Його необхідно обладнати двома тамбурами
для видавання-приймання вибухових речовин і засобів ініціювання.

Крім того, повинні виконуватися такі умови:

загальна кількість матеріалів усіх найменувань у вказаному
приміщенні не повинна перевищувати 3 т, у т.ч. детонаторів не
більше 10 тис.шт.;

ящики з детонаторами повинні розміщуватися на стелажах біля
зовнішньої стіни сховища.

15.1.1.11. У постійних і тимчасових видаткових складах
розкупорювання тари і видавання вибухових матеріалів підривникам,
а також приймання від них невикористаних ВР і ЗІ слід проводити в
окремих приміщеннях, у тамбурах сховищ або в будинку підготовки
ВМ. При цьому, для видавання детонаторів необхідно встановлювати
стіл із закраїнами, оббитий брезентом по повсті або гумовою
пластиною завтовшки не менше 3 мм, і стіл для різання
детонаційного і вогнепровідного шнурів. Для усунення небезпечного
впливу на електродетонатори зарядів статичної електрики
відповідний стіл повинен бути заземлений.

Виготовлення (підготовка) бойків з детонаційного шнура у
випадку видавання-приймання вибухових матеріалів на базисному
складі повинно проводитися в окремому будинку (приміщенні).

15.1.1.12. У сховищах складів ВМ повинна бути підлога без
щілин, рівна, а стіни — побілені або пофарбовані.

Кожне сховище повинно провітрюватися і захищатися від
проникання води і снігу. Сховища вибухових матеріалів повинні
забезпечуватися припливно-витяжним природним провітрюванням.

Усередині приміщень повинні встановлюватися термометри.

15.1.1.13. Постійні і тимчасові склади ВМ повинні мати два
види освітлення — робоче і резервне (аварійне).

15.1.1.14. У сховищах складів ВМ стелажі для ВР і ЗІ і
штабелі для вибухових матеріалів повинні бути віддалені від стін
щонайменше на 20 см, а від підлоги — щонайменше на 10 см. Ящики,
мішки з ВР необхідно розміщувати на настилах. Висота штабеля не
повинна перевищувати 2 м. По ширині штабеля можна розміщати не
більше двох мішків (ящиків) так, щоб вільно забезпечувався
підрахунок місць.

При використанні засобів механізації
вантажно-розвантажувальних операцій дозволяється зберігати ящики і
мішки з ВР у пакетах на піддонах, у т.ч. у кроквяних контейнерах
до двох ярусів заввишки. Порядок розміщення піддонів і кроквяних
контейнерів визначається проектом. При цьому максимальна висота
штабелів не повинна перевищувати 2, 6 м.

Між штабелями, в т.ч. із кроквяними контейнерами, слід
залишати проходи завширшки не менше 1,3 м і стелажами — 1 м.

15.1.1.15. На стелажах ящики, мішки та інші місця з
вибуховими матеріалами повинні розміщуватися не більше ніж по два
у висоту і в штабелях (кроквяних контейнерах) у відповідності з
вимогами стандартів (ТУ). Розкриті місця з вибуховими матеріалами
груп В, С і димного пороху повинні розміщуватися тільки в один ряд
по висоті. Висота верхніх полиць стелажів для зазначених ВМ не
повинна перевищувати 1,7 м і для інших — 2 м.

Відстань між кожними двома полицями повинна бути такою, щоб
між ящиками (мішками) з вибуховими матеріалами і полицями над ними
залишилися зазори не менше 4 см. По ширині полиці забороняється
ставити ящики більше ніж у два ряди, а при розміщенні біля стін за
відсутності проходу — більше ніж в один ряд.

Головки залізних цвяхів і болтів, що застосовуються для
укріплення полиць у сховищах ВМ, необхідно утоплювати повністю.

Дошки полиць стелажів повинні настелятися з проміжками до
3 см. Нижня полиця повинна бути суцільною.

15.1.1.16. Біля камер, стелажів і штабелів на складі ВМ мають
бути вивішені таблички із зазначенням:

найменування вибухових речовин і засобів ініціювання, їх
кількості, номерів партій, дати виготовлення і гарантійного строку
зберігання.

15.1.1.17. Електродетонатори, електрозварювальні трубки і
електрозапальники, а також вироби, що їх містять, з ВР на складах
і в інших місцях зберігання вибухових матеріалів повинні
знаходитися лише в заводській або спеціально призначеній упаковці
(тарі).

15.1.1.18. Запалювальні і контрольні трубки виготовляються в
приміщенні будинку підготовки вибухових матеріалів, відокремленому
від приміщення підготовки ВР капітальною стіною з неспалимих
матеріалів або (при спалимих матеріалах) стіною, оштукатуреною і
покритою неспалимою фарбою, а у підземних складах — в окремих
камерах для виготовлення запалювальних трубок.

Стіл, на якому виготовляються запалювальні і контрольні
трубки, при роботі кількох підривників має бути поділений по всій
довжині поперечними дерев’яними щитками.

Підлогу приміщень у місцях виготовлення і зберігання
запалювальних і контрольних трубок (контрольних відрізків
вогнепровідного шнура) необхідно покрити м’якими килимками.

Заготовлені запалювальні трубки слід зберігати в сховищах
складу ВМ (роздавальній камері) у металевих або дерев’яних,
оббитих металевими листами ззовні, ящиках (шафах, касетах і т.п.)
з м’якою прокладкою в середині. Ящики повинні закриватися
кришками.

15.1.1.19. Температура в сховищах складів і контейнерах з ВР
на основі аміачної селітри не повинна перевищувати + 30 град.C.

15.1.1.20. При зберіганні вибухових матеріалів у контейнерах
на майданчиках, допускається їх розміщення в два яруси.

15.1.1.21. Для кожного постійного складу ВМ повинен
розроблятися план ліквідації аварії, який визначає порядок дій в
аварійних ситуаціях. Такі плани для складів (крім підземних)
підлягають затвердженню керівником підприємства (шахти, рудника,
кар’єру і т. п.) за узгодженням з органами Держгірпромнагляду.
Для підземних складів ВМ заходи щодо ліквідації можливих аварій
повинні включатися до загального плану ліквідації аварії.

15.1.1.22. При ремонті місць зберігання вибухових матеріалів
вони повинні звільнятися від ВР, ЗІ, які необхідно тимчасово
розміщати в інших сховищах (на майданчиках). Якщо сховище
розділено на частини капітальною стіною, то на час ремонту в одній
з них допускається зберігання ВМ у другій частині.

15.1.2. Поверхневі і напівзаглиблені постійні склади ВМ

15.1.2.1. Поверхневі постійні склади повинні відповідати
таким вимогам:

мати відповідні канави;

дороги і під’їзні шляхи повинні бути чистими і справними;

сховища слід розташовувати так, щоб забезпечувати вільний
підхід і під’їзд до кожного з них;

відстань між окремими сховищами, а також між сховищами і
різними будинками та спорудами на території складу і поза ними
повинна бути не менше встановлених протипожежних розривів;

склади повинні огороджуватися і мати заборонену зону на
відстані від огорожі не менше 50 м. Межі забороненої зони і
порядок її використання визначаються адміністрацією підприємства
за узгодженням з органами внутрішніх справ. На межі забороненої
зони встановлюються огорожа і попереджувальні знаки.

15.1.2.2. На території складів дозволяється розташовувати
лише такі споруди:

сховища вибухових речовин;

сховища засобів ініціювання;

майданчик для ВР або ЗІ в контейнерах;

будинок (приміщення) для видавання вибухових матеріалів;

допоміжне приміщення (сховище, майданчик);

будинок для підготовки вибухових матеріалів;

пункти виготовлення найпростіших гранульованих і водомістких
ВР, а також пункти підготовки ВР, заводського виробництва до
механізованого зарядження;

лабораторію;

вартові вежі, приміщення для сторожових собак;

вежі (щогли, стовпи) з ліхтарями, прожекторами і т.п.;

сарай для протипожежних засобів;

протипожежні водоймища;

прохідні будинки.

15.1.2.3. За забороненою зоною складу в межах небезпечної
зони дозволяється розміщувати тільки:

полігон для випробовувань і знищення вибухових матеріалів,
спалювання тари;

караульне приміщення;

адміністративно-побутове приміщення для персоналу, який
обслуговує склад;

пункти обслуговування і заправлення засобів механізації;

котельні, склади палива;

водопровідні і каналізаційні насосні станції;

трансформаторні станції;

убиральні.

Сарай або навіс для зберігання тари допускається розміщувати
в межах забороненої зони не ближче 25 м від огорожі складу.

15.1.2.4. Відстань від огорожі до найближчого сховища повинна
бути не меншою ніж 40 м. У гірських місцевостях ця відстань може
бути зменшена за узгодженням з органами внутрішніх справ.

Огорожу необхідно виготовляти з колючого дроту, дерева,
цегли, каміння, металу. Висота огорожі повинна бути не менше 2 м.
По верху огорожі з дерева, цегли, каміння, металу на металеві
стрижні висотою щонайменше 0,5 м повинен натягуватися колючий дріт
у чотири нитки.

15.1.2.5. На території складу і забороненої зони, навколо
них, дерева і чагарники повинні бути вирубані, суха трава,
зарості, хмиз та інші легкозаймисті речі зібрані та прибрані.

15.1.2.6. Сховища ВР постійних складів повинні бути обладнані
неспалимими матеріалами.

В окремих випадках з дозволу органів Держпожежнагляду
допускається влаштування рублених або каркасно-засипних стін
сховищ. При влаштуванні каркасно-засипних стін і перегородок
дозволяється застосовувати бетон, шлак або тирсу, просочену
вапняним молоком, як засипку.

Стіни каркасно-засипних і рублених сховищ вибухових
матеріалів і перегородки повинні бути оштукатурені або покриті
неспалимою речовиною.

У місцевостях з сухим кліматом дозволяється зведення
глинобитних сховищ, а також сховищ із сирцевої або саманної цегли.

Дахи сховищ повинні бути споруджені з неспалимих матеріалів
або покриті неспалимою речовиною усередині і ззовні.

Сховище необхідно влаштовувати так, щоб температура повітря в
них не могла підніматися вище 30 градусів. Кожне із сховищ повинно
мати горищне приміщення (при залізобетонних перекриттях
влаштування горищних приміщень необов’язкове).

15.1.2.7. Підлога у сховищах повинна бути дерев’яною,
бетонною, асфальтованою або глинобитною. У сховищах для димних
порохів підлогу необхідно покривати м’якими матами.

15.1.2.8. У сховищах, призначених для видачі вибухових
матеріалів дрібними партіями, необхідно обладнати не менше одного
тамбура. Тамбур повинен мати площу 2 х 2 м і споруджуватися з
неспалимих матеріалів. Вхід через тамбур слід обладнати не менше
ніж двостулчастими дверима, які відкриваються назовні: одні з них
ведуть ззовні в тамбур, другі — з тамбура до сховища. Зовнішні
двері повинні бути суцільними, оббитими покрівельною сталлю. Другі
двері повинні бути гратчастими, дерев’яними.

У сховищах, які мають рампи і засоби механізації
вантажно-розвантажувальних робіт (електронавантажувачі та ін.),
улаштування тамбурів необов’язкове, але одні і другі двері
підлягають установленню.

15.1.2.9. Кількість входів до сховища вибухових матеріалів
слід визначати, виходячи з розрахунку, щоб максимальна відстань
від входу до сховища до найвіддаленішої точки одного приміщення по
проходах була щонайбільше 15 м і при механізації
вантажно-розвантажувальних робіт — 25 м.

15.1.2.10. Вікна сховищ необхідно обладнувати сталевими
гратами, виготовленими з прутика діаметром щонайменше 15 мм, який
підлягає зварюванню в кожному перехресті, з утворенням комірок не
більше 150 х 150 мм. Кінці прутиків повинні замуровуватися в стіну
на глибину щонайменше 80 мм. Грати слід покривати світлою фарбою.
Шибки вікон, які виходять на сонячний бік, повинні бути матовими
або покриватися білою фарбою. Співвідношення світлої поверхні
вікон до площі підлоги повинно становити від 1:25 до 1 : 30.

15.1.2.11. У горищних приміщеннях забороняється зберігання
будь-яких речей або матеріалів. Вхід на горище необхідно
забезпечувати по сходах, встановлених ззовні будинку.

15.1.2.12. Входи до сховища і на горище повинні зачинятися на
замок і опломбовуватися або опечатуватися.

15.1.2.13. Освітлення складу ВМ повинно бути таким, щоб
підступи до нього і сховищ вибухових матеріалів були освітлені.
Освітлення допускається здійснювати по периметру огорожі.

15.1.2.14. Робоче освітлення складу ВМ повинно здійснюватися
лампами (світильниками) напругою до 220 В.

Як резервне (аварійне) освітлення для сховищ складу
дозволяється застосовувати рудникові акумуляторні світильники або
ліхтарі з сухими батареями (при металевих корпусах — у гумових
чохлах).

Використовувати ручні переносні лампи, які живляться від
електромережі, у всіх приміщеннях складу не дозволяється.

Якщо видавання вибухових матеріалів проводиться тільки у
світлі години доби, електроосвітлення сховищ необов’язкове.

15.1.3. Поверхневі і напівзаглиблені тимчасові склади ВМ

15.1.3.1. Сховища тимчасових складів ВМ можуть бути дощаними,
глинобитними, земляними і т.п.

Під сховища складів дозволяється пристосовувати невикористані
будівлі, сараї, землянки і т.п. приміщення. Ці приміщення повинні
провітрюватися і захищатися від попадання в них дощу і снігу.
Топки печей, які є у пристосованих для сховищ будинках, повинні
бути замуровані.

15.1.3.2. У тимчасових складах:

підлога може бути дерев’яною, бетонною або глинобитною;

дерев’яні стіни і дахи повинні покриватися вогнезахисною
речовиною;

огорожу дозволяється споруджувати із жердин, дошок і т.п.
матеріалів, при чому висота огорожі повинна бути не менше 2 м;

влаштування водоймищ необов’язкове;

влаштування тамбурів необов’язкове, двері можуть бути
одинарними;

робоче освітлення всередині сховищ може здійснюватися
рудниковими акумуляторними світильниками або ліхтарями з сухими
батареями (при металевих корпусах — у гумових чохлах);

у приміщеннях, що пристосовуються, можуть бути збережені
існуючі розміри дверей і вікон;

у всьому іншому до тимчасових складів висуваються такі ж
вимоги, як і до постійних складів.

15.1.3.3. Тимчасові склади ВМ, які влаштовуються в межах
міста (проходка виробок при будівництві метрополітену тощо),
можуть розміщуватися у сухих підвалах, що провітрюються, в
будинках, які не використовуються, або в спеціально заглиблених до
2,5 м приміщеннях із засипкою по верху щонайменше 2 м, ВР і ЗІ
повинні зберігатися у приміщеннях, відокремлених одне від одного і
від приміщення підготовки вибухових матеріалів цегляною (бетонною)
стіною завтовшки щонайменше 25 см.

15.1.4. Поверхневі і напівзаглиблені короткочасні склади ВМ

15.1.4.1. Для проведення робіт короткочасного характеру,
зберігання вибухових матеріалів допускається:

у будівлях, які не використовуються, сараях, землянках та
ін.;

в залізничних вагонах;

на суднах;

на автомобілях, причепах і візках;

у палатках, шатрах і печерах;

на майданчиках біля місць проведення підривних робіт.

15.1.4.2. На короткочасних складах ВМ повинні виконуватися
вимоги п. 15.1.3.2 цієї інструкції. При цьому, необов’язкові
влаштування громовідводу, освітлення, телефонного зв’язку, канави
біля огорожі складу і очищення зони навколо складу ВМ від дерев. У
всьому іншому повинні бути виконані відповідні вимоги, передбачені
цією Інструкцією.

Огорожу короткочасних складів дозволяється робити висотою
щонайменше 1,5 м і не ближче 20 м від найближчої стіни сховища.
Відстань від огорожі до вартового приміщення повинна бути
щонайменше 15 м.

Дерев’яні стіни сховищ короткочасних складів ззовні і
зсередини необхідно покривати вапняно-соляним розчином трьома
шарами. Дах, стеля і конструкції горищних перекриттів складу
повинні бути неспалимими або також покриті вогнезахисною
речовиною.

15.1.5. Зберігання вибухових матеріалів на автомобілях,
причепах і візках

15.1.5.1. На роботах пересувного характеру
(сейсморозвідування, розчищення траси для лісових доріг і т.п.)
допускається зберігання вибухових матеріалів на спеціально
обладнаних автомобілях, причепах, візках і санях (пересувні
склади).

15.1.5.2. Пересувний склад повинен являти собою міцний
фургон, встановлений і капітально закріплений на автомобілі,
візку, причепі, санях.

Фургон необхідно споруджувати з дюралюмінію або дерева,
обшитого ззовні металевими листами і покритого з усіх боків
вогнезахисною речовиною.

Такий склад ВМ може бути самохідним або несамохідним.

У передній частині кузова (у правому нижньому кутку) повинен
бути розміщений ящик (відсік) для засобів ініціювання з дверима
для їх завантаження із зовнішнього боку кузова. Цей ящик (відсік)
повинен бути зсередини оббитий м’яким матеріалом (повстю, гумою,
поролоном і т. ін.). Конструкція ящика (відсіку) повинна виключати
передачу детонації вибуховим речовинам у випадку непередбаченого
вибуху найбільшої кількості засобів ініціювання.

15.1.5.3. Навантаження (вивантаження) вибухових речовин треба
провадити через двері, розташовані з правого боку фургона.
Допускається розташування дверей у задній стінці фургона за умови
обладнання сигналізацією, виведеною до кабіни транспортного
засобу, яка спрацьовує при відкриванні дверей.

Двері відсіків для ЗІ і ВР повинні бути забезпечені врізними
замками і пристосуваннями, які перешкоджають відкриттю їх у
випадку виходу із зачіпки замків.

15.1.5.4. Освітлення фургона повинно здійснюватися
світильниками, плафон яких встановлюється у верхній передній
частині кузова, із зовнішньою електропроводкою, прокладеною у
захисному кожусі.

Електричні проводки усередині кузова не допускаються.

15.1.5.5. У кузові пересувного складу повинні бути обладнані
вікна з запірними гратами. Вікно в передній стінці фургона
необхідно влаштовувати на рівні заднього вікна кабіни
транспортного засобу.

Пересувний несамохідний склад повинен мати пристрій для його
приєднання на жорсткій зчіпці до транспортного засобу, що здійснює
буксирування.

15.1.5.6. При транспортуванні несамохідного складу ВМ маса
причепу, який буксирується, не повинна перевищувати половини маси
транспортного засобу, який буксирує, або трьох четвертин тягового
зусилля тягача.

15.1.6. Майданчик для зберігання вибухових матеріалів

15.1.6.1. При проведенні підривних робіт для охорони об’єктів
від пошкодження льодоходом і паводковими водами допускається
короткочасне (не більше місяця) зберігання вибухових матеріалів на
спеціальних майданчиках, для проведення масових вибухів,
геофізичних і інших разових робіт, строк короткочасного зберігання
ВР не повинен перевищувати трьох місяців. ВР необхідно розміщувати
на дерев’яному настилі висотою щонайменше 20 см від землі і під
навісом або брезентовим покриттям.

15.1.6.2. Строки і порядок тимчасового зберігання ВМ на
майданчиках при меліоративному будівництві можуть встановлюватися
керівниками будівельних організацій за узгодженнями з органами
Держгірпромнагляду і внутрішніх справ, але в усіх випадках не
повинні перевищувати 2 років при щорічній перереєстрації
майданчиків і прийманні їх в експлуатацію.

15.1.6.3. При зберіганні вибухових матеріалів на площадках
засоби ініціювання розміщують на окремих майданчиках (у палатках),
розташованих на відстані, безпечній за передачею детонації в разі
прийняття ЗІ за активний заряд.

15.1.7. Приміщення з сейфами, приміщення-сейфи

15.1.7.1. У наукових і учбових організаціях вибухові
матеріали повинні зберігатися в приміщеннях із сейфами або
приміщеннях-сейфах. Такі приміщення повинні мати неспалимі стіни і
перекриття. У суміжних кімнатах, а також кімнатах, розташованих
під і над приміщеннями, призначеними для зберігання ВМ, не повинно
бути робочих місць з постійним перебуванням людей. Від сусідніх
приміщень ці кімнати слід відгороджувати капітальною стіною з
цегли або бетону завтовшки не менше 25 см. Двері до приміщення
необхідно виготовляти з матеріалу з межею вогнестійкості
щонайменше 45 хв.

Сейф для зберігання засобів ініціювання повинен бути
футерований всередині м’яким матеріалом, земляний і розміщений не
ближче 2 м від сейфа з ВР.

15.1.8. Підземні і напівзаглиблені склади ВМ

15.1.8.1. Зберігання вибухових матеріалів у підземних умовах
повинно здійснюватися в окремо влаштованих виробках-камерах або
комірках, які необхідно розташовувати так, щоб вибух ВМ в одній з
них не міг викликати детонації в сусідніх.

15.1.8.2. Підземний склад повинен складатися з виробок, які
являють собою власне склад, де розташовані камери або комірки
зберігання вибухових матеріалів, а також відвідних виробок і
допоміжних камер.

До допоміжних належать камери:

для перевірки електродетонаторів або виготовлення
запалювальних трубок і маркірування детонаторів;

для видавання вибухових матеріалів;

для розміщення засобів механізації вантажно-розвантажувальних
операцій;

для зберігання касет і сумок;

для розміщення електророзподільних пристроїв і протипожежних
засобів. Перелічені камери можуть розташовуватися в тупиках
виробок, підвідних до складу.

Підривні, контрольні і вимірювальні прилади і пристрої, а
також касети і сумки в підземних поглиблених складах ВМ повинні
зберігатися на спеціальних стелажах або в шафах.

15.1.8.3. Кожний склад ВМ необхідно обладнати телефонним
зв’язком з підприємством або прямим телефонним виходом на
диспетчера.

15.1.8.4. При обладнанні підземних складів ВМ автономною
охоронною сигналізацією повинен забезпечуватися вивід сигналу на
пульт чергового (диспетчера) підприємства.

15.1.8.5. На складах біля вхідних дверей і в камері видачі ВМ
повинні встановлюватися телефони.

15.1.9. Вантажно-розвантажувальні майданчики

15.1.9.1. Навантажування і розвантажування вибухових
матеріалів повинно виконуватися в окремо відведеному і обладнаному
у відповідності з проектом огородженому місці (на
вантажно-розвантажувальному майданчику), яке охороняється
озброєною охороною, і під наглядом спеціально призначеної особи з
числа допущених до керівництва або проведення підривних робіт. На
майданчик не допускаються особи, які не мають відношення до таких
робіт. Керівники підприємства, які здійснюють навантаження чи
розвантаження ВМ, забезпечують перерахунок усіх місць з вибуховими
матеріалами, що надійшли, на місці вивантаження.

15.1.9.2. Вантажно-розвантажувальний майданчик підприємства
повинен відповідати таким вимогам:

огороджуватися колючим дротом на відстані щонайменше 15 м від
місця навантаження (вивантаження) транспортних засобів. Висота
огорожі повинна становити щонайменше 2 м;

освітлюватися в темні години доби стаціонарним електричним
освітленням або рудничими акумуляторними світильниками. Рубильники
в нормальному виконанні дозволяється розташовувати на відстані не
ближче 50 м від місця навантаження або вивантаження вибухових
матеріалів;

забезпечуватися необхідними протипожежними засобами;

мати телефонний зв’язок з підприємством, залізничною станцією
(пристанню, портом і т.ін.), органом внутрішніх справ і пожежною
охороною. Телефон повинен встановлюватися у приміщенні,
розташованому не далі як за 50 м від місця навантаження
(вивантаження) вибухових матеріалів.

Вантажно-розвантажувальний майданчик повинен бути прийнятий в
експлуатацію комісією підприємства за участю представників органів
Держгірпромнагляду, пожежного нагляду і внутрішніх справ.

15.1.10. Протипожежна охорона постійних складів ВМ

15.1.10.1. Усі склади повинні бути споряджені достатньою
кількістю протипожежних засобів (насосів, вогнегасників, бочок з
водою, ящиків з піском, драбин і відер).

Кількість і номенклатура протипожежних засобів і їх
розташування встановлюються місцевими органами пожежної охорони
згідно з обсягом і ступенем вогнестійкості складських приміщень.

Пожежні водойми складів ВМ повинні мати насоси з
електроприводом і дистанційним пуском із вартового приміщення.

В окремих випадках, за згодою з місцевими органами
Держгірпромнагляду і пожежного нагляду, допускається обладнання
складів автомотопомпами.

15.1.10.2. Склади повинні бути забезпечені протипожежним
водопроводом або водоймищем утепленого типу, із зручним під’їздом
до нього. Місцезнаходження пожежних гідрантів та водоймищ повинні
бути позначені покажчиками, а у нічний час — освітлені.

15.1.10.3. Всі будівлі, розміщені на території складу, в т.ч.
і вартові вежі, обладнуються засобами захисту від блискавки.

15.1.10.4. У кожному складі повинна бути вивішена Інструкція
про дотримання вимог пожежної безпеки, а також про порядок
користування і утримання протипожежних засобів і заходи на випадок
виникнення пожежі.

15.1.10.5. При обладнанні вартового приміщення повинні бути
виконані всі протипожежні норми і, крім того, на димових трубах
повинні бути встановлені іскрогасні сітки. Забороняється
користуватися саморобними електричними нагрівальними приладами.

15.1.10.6. При виникненні пожежі на території складу, його
охороною вживаються негайні заходи для гасіння вогню з одночасним
викликом пожежної команди і повідомленням завідуючого складом і
органів внутрішніх справ. При неможливості запобігання поширенню
вогню безпосередньо на складі ВМ всі люди негайно повинні бути
виведені на безпечну відстань.

15.1.10.7. Забороняється на території складу розпалювати
вогонь і палити, захаращувати підходи та під’їзди до будинків,
споруд та засобів пожежогасіння, будувати тимчасові споруди,
складувати будь-які матеріали у протипожежних розривах між
будинками та спорудами.

15.1.10.8. На території складу і в сховищах для
освітлювальної проводки повинні застосовуватися броньовані кабелі.
Допускається застосування кабелів гумових гнучких або у
поліхлорвініловій оболонці. Підвішування проводів і кабелів над
сховищами забороняється.

15.1.10.9. Нагляд за справним станом пожежного інвентарю,
обладнання і за суворим дотриманням встановлених запобіжних
заходів повинен здійснюватися завідуючим складом і начальником
пожежної охорони підприємства.

15.2. Місця зберігання ВМ (крім ящиків, сейфів, короткочасних
складів, які розташовані поблизу місць ведення підривних робіт)
повинні бути прийняті комісіями, що складаються з представників
підприємств-власників, органів внутрішніх справ (міліції,
пожежного нагляду), органів Держгірпромнагляду. Приймання
повинно оформлятися актом, у якому зазначається відповідність
місця зберігання технічним проектам на такі об’єкти.

15.3. Для отримання дозволу на зберігання вибухових
матеріалів, у тому числі і на відкриття майстерень, керівники
підприємств, установ і організацій надсилають до органів
внутрішніх справ клопотання, до яких додаються:

свідоцтво органів Держгірпромнагляду на експлуатацію місця
зберігання ВМ (додаток 28);

паспорт складу вибухових матеріалів (на кожний постійний і
тимчасовий стаціонарні склади ВМ) (додаток 29) і акт приймання
місця зберігання ВМ в експлуатацію (за відсутності паспорта
додаються схема складу і план прилеглої місцевості в радіусі, який
відповідає безпечній відстані, розрахованій за ударною повітряною
хвилею від найбільшого за місткістю сховища ВМ, а для пересувного
складу — зазначається район, який обслуговується складом);

акт про придатність приміщення, де зберігатимуться вибухові
матеріали, що складається комісією з представників органу
внутрішніх справ, пожежного нагляду, Держгірпромнагляду України
та зацікавленої організації; { Пункт 15.3 доповнено абзацом
четвертим згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

наказ керівника підприємства про призначення особи (осіб),
відповідальної за зберігання вибухових матеріалів; { Пункт 15.3
доповнено абзацом п’ятим згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 )
від 16.07.2004 }

список осіб, що будуть мати доступ до вибухових матеріалів чи
охороняти їх (прізвища, імена, по батькові, роки, місця народження
та проживання, відомості про попередню трудову діяльність, довідки
(висновки) медичних установ (ЛКК), що такі особи за станом
здоров’я можуть виконувати вказані роботи);

платіжне доручення (квитанція) про оплату послуг, пов’язаних
з видачею дозволу на зберігання вибухових матеріалів.

При цьому особи, які отримують допуск до робіт з ВМ,
перевіряються за оперативними обліками органів внутрішніх справ.
{ Пункт 15.3 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

15.4. Порядок зберігання ВМ у дільничних пунктах, ящиках
(сейфах), розташованих поблизу місць ведення підривних робіт, а у
наукових і учбових організаціях, у приміщеннях із сейфами і
приміщеннях-сейфах — визначається інструкціями, затвердженими
керівниками підприємств за узгодженням з органами
Держгірпромнагляду України.

15.5. У наукових і учбових організаціях виготовлені вибухові
матеріали зберігаються в спеціально призначених для цього сейфах.
Не допускається спільне (в одному сейфі) зберігання щойно
виготовлених вибухових матеріалів з вибуховими речовинами або
засобами ініціювання, на які вже є дозвіл Держгірпромнагляду
України про допуск до застосування.

15.6. На складах ВМ сховища з вибуховими речовинами та
засобами ініціювання мають зачинятися на замки і опломбовуватися
або опечатуватися. У витратних складах ВМ, де здійснюється
цілодобове чергування роздавальників, опломбування або
опечатування сховищ може не проводитися.

15.7. Розпаковані ящики, коробки і контейнери з ВМ у місцях
зберігання повинні бути закриті кришками або зав’язані.

15.8. У разі припинення робіт, пов’язаних з використанням ВМ,
на строк понад шість місяців вибухові матеріали, які залишилися на
складі, мають бути вивезені на інший склад вибухових матеріалів.

16. Приймання, відпускання і облік
вибухових матеріалів

16.1. Підприємство зобов’язане вести облік надходжень і
витрат вибухових матеріалів на складах ВМ у книзі обліку
надходжень і витрат вибухових матеріалів (додаток 30), а на
складах і в роздавальних камерах, з яких відбувається видавання
вибухових матеріалів підривникам і приймання від них решток ВМ, —
у книзі видачі і повернення вибухових матеріалів (додаток 31).
Книги, які ведуться завідуючими складами і роздавальниками, мають
бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою або пломбою
органу Держгірпромнагляду України.

16.2. У книзі надходжень і витрат вибухових матеріалів їх
облік ведеться за кожним найменуванням окремо, а кількість
витрачених вибухових матеріалів за кожним найменуванням має бути
підрахована і записана в книгу на кінець поточної доби. Записи в
книзі робляться лише про ті вибухові матеріали, щодо яких
відбулась кількісна зміна за добу.

16.3. У книзі видачі і повернення вибухових матеріалів у
кінці поточної доби підраховується, скільки і яких (за
найменуваннями) вибухових матеріалів витрачено, і під рискою
фіксується їх видаток (відпущені вибухові матеріали з
відрахуванням повернених).

У разі проведення масових вибухів допускається видавання
вибухових матеріалів безпосередньо на місцях робіт з оформленням в
окремому, призначеному для цього, примірнику такої книги. При
цьому дані про витрати ВМ повинні бути у викладеному вище порядку
зазначені в основному примірнику книги надходжень і витрат
вибухових матеріалів, що знаходиться на складі вибухових
матеріалів.

16.4. Доставлені в місця зберігання вибухові матеріали мають
бути поміщені в сховища, на майданчики тощо і оприбутковані за
відправними заводськими (транспортними) документами або
нарядом-накладною чи нарядом-путівкою (додатки 32,33).

16.5. Наряд-накладна служить для відпуску потрібних
матеріалів з одного місця зберігання до іншого.

Наряд-накладна повинна виписуватися бухгалтерією підприємства
(шахти, рудника, кар’єру і т.п.), у віданні якого перебуває склад,
що відпускає вибухові матеріали, у чотирьох примірниках, які
підписуються відповідним керівником і головним (старшим)
бухгалтером, реєструються у спеціальній книзі бухгалтерії із
зазначенням порядкового номера, дати видачі й найменування
одержувача.

Наряд-накладна повинна видаватися бухгалтерією одержувачу для
пред’явлення на склад разом з дорученням на одержання вибухових
матеріалів.

Завідуючий складом (роздавальник), відпустивши вибухові
матеріали, один примірник наряду-накладної зобов’язаний зберігати
на складі, другий примірник — видати одержувачу як супровідний
документ і два примірники з дорученням одержувача передати до
бухгалтерії. Один з них залишається при бухгалтерському проведенні
для списання вибухових матеріалів зі складу, а другий — з рахунком
або авізо підлягає відправленню одержувачу.

Під час передавання вибухових матеріалів з одного складу до
іншого, одного і того ж підприємства, наряд-накладна повинна
виписуватися в трьох примірниках. Завідуючий складом, відпустивши
вибухові матеріали, два примірники зобов’язаний залишити на
складі, а один — видати одержувачу як супровідний документ.

При доставці вибухових матеріалів зі складу на склад
постачальник, який одержав ВМ, і завідуючий складом
(роздавальник), котрий видав вибухові матеріали, зобов’язані
розписатися в наряді-накладній про одержання і видачу вибухових
матеріалів.

За нарядами-накладними також мають відпускатися вибухові
матеріали постачальникам зі складу для перевезення їх до
дільничних пунктів зберігання на масові вибухи. У таких випадках
наряд-накладна може підписуватися керівником підривних робіт
підприємства (шахти, рудника, кар’єру) або начальником цеху
(служби) підривних робіт у двох примірниках. Завідуючий складом
(роздавальник), відпустивши затребувані вибухові матеріали, один
примірник наряду-накладної зобов’язаний зберігати на складі,
другий — видати постачальнику як супровідний документ.

16.6. Наряд-путівка на здійснення підривних робіт призначена
для відпускання вибухових матеріалів підривникам
(майстрам-підривникам).

Наряд-путівка повинна підписуватися начальником дільниці
(цеху), на якій проводяться підривні роботи, або його заступником
(прорабом, старшим майстром і т.п.)

Після підривних робіт підривник (майстер-підривник), на ім’я
якого виписана наряд-путівка, і особа, відповідальна за технічний
огляд, яка керувала роботами на зміні, зобов’язані підтвердити
своїми підписами в наряді-путівці фактичну витрату вибухових
матеріалів за призначенням, наряд-путівку необхідно повернути
роздавальнику, завідуючому складом ВМ. Залишки вибухових
матеріалів після закінчення робочої зміни з наряд-путівкою повинні
бути здані на склад ВМ (роздавальні камери, дільничні пункти
зберігання). У виняткових випадках порядок повернення залишків
вибухових матеріалів і нарядів-путівок з урахуванням конкретних
умов може бути змінений за узгодженням з органами
Держгірпромнагляду України.

Вибухові матеріали не повинні видаватися підривникам
(майстрам-підривникам), які не звітували про витрачання раніше
отриманих вибухових матеріалів.

Наряд-путівка є на складі підставою для записування виданих
ВМ у книгу обліку і повернення таких матеріалів, а заповнена після
закінчення роботи — для списування їх за книгою обліку надходжень
і витрат вибухових матеріалів.

16.7. Реєстрація індивідуальних заводських номерів вибухових
речовин при видаванні підривникам має здійснюватися в книзі обліку
їх видачі і повернення. Електродетонатори і капсулі-детонатори в
металевих гільзах допускається маркувати спеціальними пристроями,
що означають індекс підприємства і номер підривника, із
зазначенням у книзі обліку.

У прибутково-видаткових документах не допускаються записи
олівцем, помарки і підчищення записів, а будь-які виправлення
повинні проводитися проставленням нових цифр. Кожну поправку
необхідно обумовити і ставити підпис особи, яка її внесла.

16.8. На складі ВМ повинні бути зразки підписів осіб, які
мають право підписувати наряди-путівки і наряди-накладні на
відпуск вибухових матеріалів, а також зразки підписів осіб, котрі
мають право підтверджувати їх фактичне витрачання. Зразки підписів
повинні бути засвідчені керівником підприємства (шахти, рудника,
кар’єру і т.п.). Відпуск вибухових матеріалів за зазначеними
документами, підписаними іншими особами, забороняється.

16.9. Порядок обліку вибухових матеріалів у роздавальних
камерах повинен бути аналогічним встановленому для складів ВМ.

16.10. У порядку, встановленому наказом керівника
підприємства, на базисному складі ВМ допускається здійснення
операцій з видавання підривникам (майстрам-підривникам) вибухових
матеріалів для проведення підривних робіт і приймання від них
лишків вибухових матеріалів.

16.11. Для одержання вибухових матеріалів, які прибувають на
залізничну станцію, пристань, інший транспортний пункт, керівник
підприємства зобов’язаний направити відповідального за приймання
працівника з дорученням у супроводі озброєної охорони.

16.12. Бухгалтерія підприємства повинна вести облік
надходжень і втрат вибухових матеріалів на підставі
прибутково-видаткових документів, які подаються завідуючим складом
ВМ.

16.13. Перевірка правильності обліку, зберігання і наявності
таких матеріалів на складах повинна проводитися щомісячно особами,
призначеними керівником підприємства (шахти, рудника, кар’єру і
т.п.), і періодично — представниками органів Держгірпромнагляду
України та внутрішніх справ.

При цьому не допускається розпаковування нерозкритих ящиків,
мішків, пакетів, коробок і контейнерів при непошкодженості
упаковок і цілісності пломб.

16.14. Перевірка кількості електродетонаторів,
капсулів-детонаторів, піротехнічних реле, інших засобів
ініціювання в розкритих ящиках повинна проводитися в тамбурі
сховища, в окремій камері або поза сховищем. При цьому вироби
повинні викладатися на столи, які відповідають встановленим
вимогам.

16.15. У разі виявлення в ході перевірки нестачі або
надлишків вибухових матеріалів про це негайно повідомляються
керівники підприємства, а також органи Держгірпромнагляду і
внутрішніх справ.

17. Організація і порядок охорони складів вибухових
матеріалів

17.1. Охорона складів здійснюється для:

забезпечення пропускного режиму, контролю за ввезенням і
вивезенням вибухових матеріалів;

своєчасного запобігання нападам на об’єкт, спробам
розкрадання, а також для вжиття заходів у разі стихійного лиха.

17.2. Склад постів, їх кількість і дислокація, а також
порядок організації охорони стосовно конкретних умов визначаються
керівниками підприємств спільно з місцевими органами внутрішніх
справ і Службою безпеки України.

17.3. Комплектування особового складу підрозділів
воєнізованої охорони складів ВМ здійснюється громадянами не
молодше 21-річного віку, які за своїми фізичними і моральними
даними спроможні володіти зброєю і забезпечувати охорону таких
об’єктів.

17.4. Територія складів має заборонену зону, на межах якої
установлюються покажчики з написами «Заборонена зона», «Прохід
заборонений», «Палити заборонено», «Відкритий вогонь заборонений».
Відстань між покажчиками в конкретних умовах вирішується
керівником підприємства в межах їх видимості.

17.5. На пересіченій місцевості, на підходах (дорогах,
стежках), що ведуть до складів вибухових матеріалів, вивішуються
попереджувальні знаки, які забороняють прохід (проїзд) сторонніх
осіб до цих місць.

17.6. Для збільшення огляду і кращого проглядання постовим
ділянок і підступів до складу ВМ із внутрішнього боку огорожі
встановлюються вартові вежі. Необхідність обладнання вартових веж,
їх кількість і місце розташування в конкретних умовах визначаються
за погодженням із органами внутрішніх справ.

17.7. Стрільці охорони повинні мати переговорний зв’язок між
собою і вартовими приміщеннями, а вартові вежі мають бути оснащені
пультом вмикання освітлення і звуковою сигналізацією. На зимовий
час вежі забезпечуються обігрівальними апаратами промислового
виготовлення.

17.8. Вартові приміщення повинні знаходитися за межами
огорожі складу на відстані щонайменше 50 м, мати надійний радіо
або телефонний зв’язок з пожежною охороною, адміністрацією
підприємства, установи, організації і місцевими органами
внутрішніх справ.

17.9. По периметру огорожі базисного складу встановлюються
периметральна сигналізація з виведенням звукових сигналів у
вартове приміщення і на вартові вежі. Освітлення складу вибухових
матеріалів у нічний час здійснюється таким чином, щоб усі підступи
до нього були добре освітлені.

17.10. Охорона базисних та витратних складів ВМ озброюється
нарізною вогнепальною зброєю, а в разі потреби виділяються
службові собаки. При розробці дислокації постів у обов’язковому
порядку передбачається виставлення постів охорони на складах ВМ,
контрольно-пропускних пунктах, у місцях відкритого зберігання
вибухових матеріалів під накриттям, на майданчиках, залізничних
платформах тощо.

17.11. Пропускний режим вводиться на всіх базисних і
витратних складах ВМ і складається з таких основних заходів:

встановлення порядку проходу робітників та інших осіб на
склад;

встановлення порядку вивозу і виносу вибухових матеріалів з
території складу;

обладнання службових приміщень, що забезпечують пропускний
режим (вартових приміщень, контрольно-пропускних пунктів).

Відповідальність за правильну організацію і здійснення
пропускного режиму несуть керівник підприємства і начальник
охорони.

17.12. Вхід робітників, службовців та інших осіб і в’їзд
транспорту на територію складу ВМ, а також вихід і зворотний виїзд
через встановлені контрольно-пропускні пункти здійснюються лише за
перепустками встановленого зразка. Перепустки за строками дії
поділяються на постійні, тимчасові й одноразові, а за
призначенням — на матеріальні і транспортні (додатки 34, 35, 36,
37).

17.13. Постійні перепустки видаються робітникам і службовцям,
що прийняті на постійну роботу на підприємство за розпорядженням
керівника підприємства або його заступника, які підписують
перепустку. Постійна перепустка видається особисто власнику
перепустки під розписку в спеціальному журналі. У разі звільнення
працівника постійна перепустка здається адміністрації
підприємства.

17.14. Тимчасові перепустки видаються лише тим, хто працює на
складі (сезонним робітникам, особам з іспитовим строком,
командировочним і т.п.), на визначений строк.

Тимчасова перепустка може видаватися без фотокартки. У цьому
разі власник перепустки зобов’язаний на пропускному пункті
пред’являти разом з тимчасовою перепусткою паспорт або інший
документ, що засвідчує особу.

17.15. Одноразові перепустки для проходу відвідувачів на
склад ВМ видаються за розпорядженням керівника підприємства і
скріпляються печаткою.

17.16. Оформлення перепусток здійснюється лише при
пред’явленні документа, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення
особи з фотокарткою).

17.17. Матеріальні перепустки видаються на право вивозу
(виносу) матеріальних цінностей на підставі наряду-накладної,
підписаної керівником підприємства або його заступником. Відібрані
на контрольно-пропускних пунктах складів ВМ матеріальні перепустки
з позначками на них про вивіз (винос) матеріальних цінностей, які
реєструються в книзі, зберігаються протягом року завідуючим
складом ВМ, після чого знищуються за актом. Матеріальна перепустка
дійсна один раз і тільки в день її видачі. Вивіз (винос)
матеріальних цінностей за усним розпорядженням заборонений.

17.18. Транспортні перепустки видаються на транспорт, що
обслуговує виробництво. Транспортні перепустки не є підставою для
перевезення вибухових матеріалів зі складу. Транспортні засоби
сторонніх організацій на територію складів ВМ допускаються за
одноразовими транспортними перепустками, що видані підприємствам.
Така перепустка одночасно є особистою одноразовою і для водія.

17.19. Вантажники та інші особи, що прямують з машиною,
пропускаються на територію складу ВМ і випускаються зі складу за
одноразовими перепустками. Оформлення і видача одноразових
транспортних перепусток проводяться на підставі розпорядження
керівника підприємства або його заступника при пред’явленні
подорожнього листа і паспорта (посвідчення). Такі перепустки
підписуються керівником підприємства.

17.20. Допуск відвідувачів на склад за одноразовими
перепустками здійснюється, як правило, тільки вдень під час
перебування там завідуючого складом ВМ.

17.21. Допуск на право розкриття і опечатування складів ВМ
видається завідуючому складом ВМ або іншим особам за письмовим
розпорядженням керівника підприємства. Допуск виписується
працівником спецчастини, підписується керівником підприємства і
видається під розписку.

17.22. Допуск на територію складу ВМ осіб, що перевіряють
охорону складу, здійснюється впродовж доби в супроводі начальника
варти або осіб охорони, яким підпорядкована варта.

17.23. На територію складів ВМ для виконання своїх функцій за
посвідченнями допускаються лише працівники міліції,
Держгірпромнагляду України, Служби безпеки України та
прокурорсько-слідчі працівники.

17.24. Вартові приміщення для постійних і тимчасових складів
ВМ мають бути обладнані для розміщення особового складу охорони,
зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів, документації варти
(охорони) і здійснення пропускного режиму.

Обладнання приміщень, пірамід і ящиків для зберігання
вогнепальної зброї і боєприпасів, що призначені для охорони
складів ВМ, а також порядок їх зберігання здійснюються згідно з
вимогами, встановленими п. 11.5 цієї Інструкції.

У вартових приміщеннях і на контрольно-пропускних пунктах
складів ВМ повинні бути зразки всіх чинних перепусток, перелік
осіб, які мають право допуску на територію складів ВМ, список
адрес і телефони осіб, відповідальних за облік, зберігання і
використання вибухових матеріалів, табель постів (для варти),
правила пожежної безпеки, книги перевірки несення караульної
служби, опис майна, що знаходиться в караульному приміщенні.

Усі зразки чинних перепусток, списки вказаних вище осіб мають
бути в рамках під склом, закриті шторкою. Оновлення зразків
перепусток здійснюється в міру потреби (зміна керівника
підприємства, печатки і т.п.), проте не рідше одного разу на рік.

Вартові приміщення повинні бути обладнані світломаскувальними
засобами, мати автономне джерело електричного живлення, перелік
дій особового складу охорони в разі надзвичайних подій (пожежі,
збройного нападу тощо).

17.25. Захист передбачає комплекс заходів щодо забезпечення
охорони вибухових матеріалів у разі розбійного нападу, стихійного
лиха, пожежі або іншої непередбаченої обставини, виходячи із
реальної наявності сил і засобів, з урахуванням місцевих умов і
конкретних обставин. Для кожного конкретного складу розробляється
план оборони, який включає коротку характеристику об’єкта,
обов’язки залучених нарядів і порядок їх взаємодії. План
затверджується начальником органу внутрішніх справ і узгоджується
з керівником відповідної господарської організації. Складається
план у двох примірниках, один з яких зберігається в черговій
частині органу внутрішніх справ, а другий — у підрозділі охорони
(у представника адміністрації об’єкта).

17.26. Для відпрацювання взаємодії нарядів при відбитті
нападу або інших надзвичайних обставинах на кожному складі ВМ не
рідше одного разу на квартал проводяться навчання.

17.27. Дозвіл на в’їзд пожежних підрозділів для гасіння
пожежі або відпрацювання оперативних планів (карток) пожежогасіння
узгоджується з адміністрацією і відповідними місцевими службами
нагляду, що відображається в оперативному плані кожного об’єкта.

18. Перевезення вибухових матеріалів

18.1. Перевезення територією України вибухових матеріалів
здійснюється на підставі дозволів, що видаються органами
внутрішніх справ відповідно до заяви керівника підприємства, а
також копій дозволу на придбання ВМ або, у відповідних випадках,
дозволу на право проведення підривних робіт (робіт з ВМ). Охорона
вибухових матеріалів під час перевезень територією України
здійснюється працівниками підрозділів Державної служби охорони при
МВС України або відомчої воєнізованої охорони, які озброюються
вогнепальною зброєю. У разі охорони вибухових матеріалів відомчою
воєнізованою охороною в дозволі на перевезення територією України
ВМ зазначаються особи, що охороняють вантаж у дорозі, а також дані
про зброю. При цьому без дозволу органів внутрішніх справ
здійснюється:

перевезення територією України вибухових речовин, засобів
ініціювання, прострільних і підривних апаратів централізовано
залізничним та водним транспортом із заводів-виготовлювачів на
склади ВМ за дозволами на зберігання вибухових матеріалів;

з одного складу на інший одного підприємства в межах області
(міста) за нарядами-накладними та до місць проведення підривних
робіт (використання або випробування ВМ) — за нарядами-путівками.
{ Пункт 18.1 глави 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

18.2. Для отримання дозволу на перевезення територією України
вибухових матеріалів до органу внутрішніх справ подаються:

клопотання керівників організацій про видачу дозволу на
перевезення територією України вибухових матеріалів;

дозвіл органу внутрішніх справ на зберігання вибухових
матеріалів;

відомості про осіб, відповідальних за перевезення територією
України вибухових матеріалів;

найменування, кількість вантажу, що буде перевозиться, вид
транспорту, маршрут, початковий і кінцевий пункти перевезення
територією України, підстава перевезення, термін; { Пункт 18.2
доповнено абзацом п’ятим згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 )
від 16.07.2004 }

відомості про осіб, відповідальних за охорону вибухових
матеріалів (прізвище, ім’я та по батькові, дата, місце народження
і проживання, модель, номер, калібр зброї, якою буде озброєна
відомча воєнізована охорона); { Пункт 18.2 доповнено абзацом
шостим згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

копія договору про охорону або накази керівника підприємства
про призначення осіб, відповідальних за охорону та перевезення
територією України;

{ Пункт 18.2 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

свідоцтво органу Державтоінспекції про допуск водія до
перевезення територією України відповідного небезпечного вантажу;
{ Пункт 18.2 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

свідоцтво органу Державтоінспекції про допуск транспортного
засобу до перевезення територією України ВМ; { Пункт 18.2
доповнено абзацом дев’ятим згідно з Наказом МВС N 806 ( z0952-04 )
від 16.07.2004 }

платіжне доручення (квитанція) про оплату послуг, пов’язаних
із видачею дозволу на перевезення територією України вибухових
матеріалів;

технічні умови або стандарти вибухових матеріалів, що
підлягають перевезенню територією України.

{ Пункт 18.2 глави 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }

 

18.3. Для отримання дозволу на перевезення через митний
кордон України імпортованих або тих, що експортуються, вибухових
матеріалів та їх компонентів разом із вищезазначеними матеріалами
до ДГБ МВС України подаються:

договір або контракт, що підтверджує доцільність видачі
дозволу на перевезення вибухових матеріалів та їх компонентів
(експорт/імпорт);

нотаріально завірена копія дозволу Державної служби
експортного контролю України на здійснення відповідного
експорту/імпорту (додаток 40);

{ Абзац четвертий пункту 18.3 глави 18 розділу III виключено
на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

погодження Держгірпромнагляду України на право придбання і
використання вибухових матеріалів та їх компонентів імпортного
виробництва (додаток 38);

технічна документація, зразки ввезених на територію України
та розроблених новітніх вибухових матеріалів (з позначкою «Для
підрозділів експертної служби Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України» та їх подальшим
передаванням).

{ Абзац шостий пункту 18.3 глави 18 розділу III виключено на
підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }

 

Для оформлення дозволу на перевезення через митний кордон
України вибухових матеріалів та їх компонентів у режимі транзиту
через територію України до ДГБ також подається нотаріально
завірена копія висновку Державної служби експортного контролю
України щодо можливості здійснення зазначеного міжнародного
передавання (додаток 41).

{ Пункт 18.3 в редакції Наказу МВС N 806 ( z0952-04 ) від
16.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

18.4. До початку перевезення територією України вибухових
матеріалів автомобільним транспортом перевізник повинен у порядку,
визначеному Правилами дорожнього перевезення територією України
небезпечних вантажів, отримати в органах Державтоінспекції дозвіл
на таке перевезення.

{ Пункт 18.4 в редакції Наказу МВС N 806 ( z0952-04 ) від
16.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Книга
обліку прийому громадян, представників підприємств,
установ, організацій з питань дозвільної системи

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Дата | Прізвище, | Адреса | Короткий |Прийняте|

|п/п|прийому | ініціали |відвідувача, | зміст | рішення|

| | | громадян, | установи, | звернення, | |

| | |представників |організації, | прохання | |

| | | | їх назва, N |громадян або | |

| | | | телефону |представника | |

| | | | |підприємства | |

| | | | | установи, | |

| | | | | організації | |

|———+————————+——————————————+—————————————+—————————————+————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 2
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

МВС України МВС України МВС України МВС України

______________________ ________________________ ________________________ _______________________

(найменування органу (найменування органу (найменування органу (найменування органу

_______________________ ________________________ ________________________ _______________________

внутрішніх справ) внутрішніх справ) внутрішніх справ) внутрішніх справ)

Корінець дозволу N Корінець дозволу N Дублікат дозволу N Дозвіл N

«___» ______ 199_ р. «___» ______ 199_ р. «___» ________ 199_ р. «___» ________ 199_ р.

Виданого ______________ Виданого _______________ Виданого _______________ Виданого _____________

(найменування (найменування (найменування (найменування

підприємства, підприємства, підприємства, підприємства,

_______________________ ________________________ ________________________ ______________________

установи, організації) установи, організації) установи, організації) установи, організації)

Під персональну Під персональну Під персональну Під персональну

відповідальність ______ відповідальність ______ відповідальність ______ відповідальність _____

на придбання __________ на придбання __________ на придбання __________ на придбання _________

(перелічуються (перелічуються (перелічуються (перелічуються

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

предмети, матеріали, їх предмети, матеріали, їх предмети, матеріали, їх предмети, матеріали, їх

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

кількість, вага тощо) кількість, вага тощо) кількість, вага тощо) кількість, вага тощо)

Дійсний до Дійсний до Дійсний до Дійсний до

«___» _______ 199_ р. «___» _________ 199_ р. «___» _________ 199_ р. «___» _________ 199_ р.

Примітка. Примітка.
Залишається Додається до М.П. Начальник органу М.П. Начальник органу

в органі матеріалів, що стали внутрішніх внутрішніх

внутрішніх підставою для справ справ

справ, який видачі дозволу.
видав дозвіл. _______________ _______________

(підпис) (підпис)

 

Примітка. Примітка.

Залишається на руках Залишається в

у покупця з відміткою торговельній

про отримані організації,

предмети, на які підприємстві,

поширюється дозвільна виробника зброї,

система. боєприпасів і

заповнюється під час

продажу.

Додаток 3
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

МВС України МВС України МВС України МВС України

____________________ ____________________ _____________________ _____________________

(найменування органу (найменування органу (найменування органу (найменування органу

____________________ ____________________ _____________________ _____________________

внутрішніх справ) внутрішніх справ) внутрішніх справ) внутрішніх справ)

Корінець дозволу N Корінець дозволу N Дублікат дозволу N Дозвіл N

«___» ______ 199_ р. «___» ______ 199_ р. «___» ______ 199_ р. «___» _______ 199_ р.

Виданого ___________ Виданого ___________ Виданого ____________ Виданого ____________

(прізвище, ініціали (прізвище, ініціали (прізвище, ініціали (прізвище, ініціали

особи, особи, особи, особи,

____________________ ____________________ _____________________ _____________________

яка одержала дозвіл, яка одержала дозвіл, яка одержала дозвіл, яка одержала дозвіл,

____________________ ____________________ _____________________ _____________________

її адреса) її адреса) її адреса) її адреса)

на придбання _______ на придбання _______ на придбання ________ на придбання _______

(марка, (марка, (марка, (марка,

____________________ ____________________ _____________________ ____________________

калібр зброї) калібр зброї) калібр зброї) калібр зброї)

Дійсний до Дійсний до Дійсний до Дійсний до

«___» ______ 199_ р. «___» ______ 199_ р. «___» ______ 199_ р. «___» _______ 199_ р.

Примітка. Примітка.
Залишається в органі Додається до М.П. Начальник органу М.П. Начальник органу

внутрішніх справ, матеріалів, внутрішніх справ внутрішніх справ

який видав дозвіл. що стали підставою _____________________ _____________________

для видачі дозволу. (підпис) (підпис)

Примітка. Примітка.

Залишається на руках Залишається в

у покупця. При торговельній

купівлі зброї організації,

заповнюється на підприємстві,

звороті торговельною виробника зброї,

організацією і боєприпасів і

пред’являється при заповнюється

реєстрації в орган під час продажу.

внутрішніх справ, а

також дає право на

перевезення купленої

зброї.

Додаток 4
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

МВС України

_______________________________________ _______________________________________

(найменування органу внутрішніх справ) (найменування органу внутрішніх справ)

 

Корінець дозволу N ____ Дозвіл N ____

«___» _____________ 19__ р. «___» _____________ 19__ р.

Виданого ______________________________ Виданого ______________________________

(прізвище, ініціали керівника (прізвище, ініціали керівника

підприємства) підприємства)

_______________________________________ _______________________________________

(назва підприємства, адреса, службовий (назва підприємства, адреса, службовий

телефон) телефон)

під особисту відповідальність__________ під особисту відповідальність _________

(прізвище, ініціали (прізвище, ініціали

_______________________________________ _______________________________________

відповідальної особи, службовий відповідальної особи, службовий

телефон, номер, дата телефон, номер, дата

_______________________________________ _______________________________________

наказу про призначення відповідальної наказу про призначення відповідальної

особи) особи)
на право відкриття, функціонування на право відкриття, функціонування

підприємств, майстерень, підприємств, майстерень,
зберігання, виготовлення предметів, зберігання, виготовлення предметів,

матеріалів тощо матеріалів тощо
(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)

_______________________________________ _______________________________________

(зазначається об’єкт, кількість (зазначається об’єкт, кількість

_______________________________________ _______________________________________

або вага предметів, матеріалів, або вага предметів, матеріалів,

дозволених для зберігання) дозволених для зберігання)

Дійсний до «___» _____________ 19__ р. Дійсний до «___» _____________ 19__ р.

Термін дозволу подовжений: Термін дозволу подовжений:

до «___» _________________ 19__ р. до «___» _________________ 19__ р.

Начальник органу _______________________ Начальник органу ______________________

Примітка. До корінця дозволу додається Примітка. До дозволу додається список з

список з повним найменуванням повним найменуванням предметів,

предметів, матеріалів, апаратів із матеріалів, апаратів із зазначенням

зазначенням заводських номерів. заводських номерів.

Додаток 5
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Форма бланка дозволу на

зберігання і носіння зброї

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

МВС України Дозвіл N _____

Місце для Виданий «___» ________________ 19__ р.

фотографії __________________________
(найменування органу На право зберігання, носіння __________

внутрішніх справ) (марка, калібр,

________________________________ _______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) номер кожної одиниці зброї)

________________________________
(адреса місця проживання) Дійсний до «___» ______________ 19__ р.

Термін дозволу подовжений: Начальник _____________________________

(найменування органу внутрішніх справ)

М.П. до «___» _______________ 19__ р.

_______________________________________

Начальник ___________________________ (підпис)
(підпис)
Продано боєприпасів:

Термін дозволу подовжений: «___» _______ 19__ р. кількість _______

М.П. до «___» ______________ 19__ р. (літерами)

Начальник ___________________________ Підпис продавця. Штамп магазину

(підпис) «___» _______ 19__ р. кількість _______

(літерами)

Підпис продавця. Штамп магазину

«___» _______ 19__ р. кількість _______

(літерами)

 

Підпис продавця. Штамп магазину

Додаток 6
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

МВС України

 

__________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ) __________________________________________________

(найменування органу внутрішніх справ)

Корінець дозволу N ________
«___» ________________ 19__ р. Фотографія «___» _____________ 19__ р.

Виданого ________________________________________, 3 х 4
(прізвище, ім’я, по батькові) Дозвіл N ________

що проживає ______________________________________ Виданий _________________________________________,

(адреса) (прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________, що проживає ______________________________________

який працює ______________________________________ (адреса)

(місце роботи) _________________________________________________,

на посаді _______________________________________,
на право носіння відомчої зброї: _________________ який працює ______________________________________

системи ___________, калібру _____________________ (місце роботи)

N _______________, рік випуску __________________, на посаді ________________________________________

завод-виготовлювач ______________________________,
який належить ____________________________________ на право носіння відомчої зброї: _________________

(найменування організації) системи ___________, калібру ____________________,

Дійсний до «___» _____________ 19__ р. N _______________, рік випуску __________________,

завод-виготовлювач ______________________________,

За наявності службового посвідчення, яке який належить ____________________________________

підтверджує особу та посаду, яку вона займає. (найменування організації)

Дійсний до «___» _____________ 19__ р.

За наявності службового посвідчення, яке

підтверджує особу та посаду, яку вона займає.

Начальник органу внутрішніх справ М.П.

______________________________________

____________________________

(підпис)

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

МВС України

 

__________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

«___» ______________ 19__ р. __________________________________________________

(найменування органу внутрішніх справ)

Корінець дозволу N ______
«___» ___________ 19__ р.

Виданого _________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації) Дозвіл N ______

__________________________________________________
Виданий __________________________________________

що знаходиться ___________________________________ (найменування підприємства, установи, організації)

(адреса) __________________________________________________

на перевезення ___________________________________ що знаходиться ___________________________________

(вид транспорту) (адреса)

від _________________ до _________________________ на перевезення ___________________________________

(пункт відправлення) (пункт призначення) (вид транспорту)

за маршрутом _____________________________________ від ___________________ до _______________________

такого вантажу ___________________________________ (пункт відправлення) (пункт призначення)

(назва вантажу, кількість, вага за маршрутом _____________________________________

__________________________________________________ такого вантажу: __________________________________

зазначаються літерами й цифрами) (назва вантажу, кількість, вага

Відповідальним за перевезення є __________________ __________________________________________________

(прізвище, ініціали) зазначаються літерами й цифрами)

__________________________________________________ Відповідальним за перевезення є __________________

__________________________________________________

Особи, що охороняють вантаж у дорозі: (прізвище, ініціали, серія, номер паспорта)

1. ____________________________________
2. ____________________________________ Особи, що охороняють вантаж у дорозі:

3. ____________________________________ 1. _____________________________________

Дійсний до «___» ___________ 19__ р. 2. _____________________________________

3. _____________________________________

Начальник органу Дійсний до «___» ___________ 19__ р.

____________________________
М.П. Начальник органу внутрішніх справ

___________________________________

(підпис)

 

Додаток 8
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

МВС України МВС України

__________________________________________________ __________________________________________________

(найменування органу внутрішніх справ) (найменування органу внутрішніх справ)

 

Корінець дозволу N ______ Дозвіл N ______

«___» ______________ 19__ р. Виданий __________________________________________

(громадянину(ці), організації)

Виданого _________________________________________ на право перевезення _____________________________

(громадянину(ці), організації) (найменування предметів, матеріалів, їх кількість,

на право перевезення _____________________________ __________________________________________________

в ___________________ із _________________________ вага цифрами й літерами)

_____________________________________ і зворотного в ________________________________________________

вивозу (ввозу) (зазначити країну, куди прямує вантаж)

__________________________________________________ із _______________________________________________

Через митний пункт _______________________________ (зазначити країну, звідки прямує вантаж)

Відповідальний за перевезення ____________________ і зворотного вивозу (ввозу)_______________________

(прізвище, ініціали, (зазначити, в яку країну повертається вантаж)

__________________________________________________ __________________________________________________

серія і номер паспорта) Через митний пункт________________________________

Відповідальний за перевезення_____________________

Дійсний до «___» ___________ 19__ р. (прізвище, ініціали,

__________________________________________________

Начальник органу серія, номер паспорта)

__________________________________
Дійсний до «___» ___________ 19__ р.

М.П. Начальник органу внутрішніх справ

__________________________________

(підпис)

 

Додаток 9
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Акт
перевірки об’єкта дозвільної системи

 

«___» ___________ 19__ р. _________________________
(населений пункт)

Мною (нами) ______________________________________________________
(зазначити посаду, прізвище, ім’я, по батькові
перевірника(ів)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
у присутності представника(ів) ___________________________________
(найменування організації)

__________________________________________________________________
перевірено об’єкт дозвільної системи _____________________________
(вказати назву об’єкта)

__________________________________________________________________

При цьому виявлено:

1. На зберіганні (в користуванні) знаходяться ____________________
(назви предметів, матеріалів,

__________________________________________________________________
їх кількість, вага, номери тощо)

2. Наявний дозвіл (ліцензія) N _____, виданий «___» ______ 19__ р.

__________________________________________________________________
(найменування органу)

з терміном до «___» ____________ 19__ р.
Відповідальною особою є __________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
3. Результати перевірки:
зберігання здійснюється __________________________________________
(в окремій, загальній кімнаті;

__________________________________________________________________
вказати місцезнаходження об’єкта)

віконні прорізи (отвори) обладнані металевими гратами — __________
(так, ні)
внутрішніми віконницями — ________; стан дверей надійний — ______;
(так, ні) (так, ні)
стіни, підлога, стеля міцні — ________; приміщення обладнане
(так, ні)

сигналізацією — _________;
(так, ні)

автономною чи з виводом на ПЦН органу внутрішніх справ, ВОХОР
або посадової особи (потрібне підкреслити); предмети (зброя),
матеріали зберігаються в металевому ящику чи сейфі, замки
(засувні) надійні — _________________________________.
(так, ні)

(Зворотний бік акта перевірки об’єкта дозвільної системи)

 

Наявність і стан документації з обліку, витрат (виносу),
використання предметів і матеріалів: _____________________

__________________________________________________________________
4. Недоліки в зберіганні (використанні) і пропозиції до їх
усунення:

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| NN Виявлені при Пропозиції до Термін |

| п/п перевірці їх усунення виконання |

| недоліки |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

5. Виконання пропозицій за результатами попередньої перевірки:

__________________________________________________________________
(ким проводилась перевірка, виконані чи не виконані
пропозиції,

__________________________________________________________________
які конкретно залишились невиконаними)

6. Рішення щодо перевірки об’єкта:________________________________
(дозволити подальше функціонування,

__________________________________________________________________
зберігання і використання, заборонити чи опечатати (що
конкретно),

__________________________________________________________________
зазначити мотивування такого рішення)

Підписи перевірників:
1. ______________________ (________________)
2. ______________________ (________________)
3. ______________________ (________________)

Копію акта одержав ______________________ (________________)

«___» ______________ 19__ р.

Примітка. Цей акт придатний для перевірки об’єктів із зброєю, а
також магазинів з продажу вогнепальної зброї,
стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливсько-спортивних
стендів, майстерень з виготовлення і ремонту зброї.

Додаток 10
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Акт
перевірки складу (камери) вибухових матеріалів

 

«___» ___________ 19__ р. ___________________________
(населений пункт)

Мною (нами) ______________________________________________________
(зазначити посаду, прізвище, ім’я, по батькові
перевірника(ів)

у присутності ____________________________________________________
(зазначити посаду, прізвище, ініціали

__________________________________________________________________
представників підприємства)

перевірено об’єкт дозвільної системи _____________________________
(вказати назву об’єкта, адресу)

При цьому виявлено:

1. Склад (підземна камера) містить _______________________________
(зазначити конкретно, які і в якій кількості

__________________________________________________________________
матеріали містяться згідно з наявним дозволом)

2. Наявний дозвіл N ________, виданий «___» ______________ 19__ р.

__________________________________________________________________
(назва органу, який видав дозвіл)

з терміном до «___» ____________ 19__ р.
Відповідальною особою є __________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
3. Тип складу ____________________________________________________

(базисний, видатковий, постійний, тимчасовий, короткочасний,

__________________________________________________________________
підземна камера)

Територія складу відповідає вимогам Єдиних правил безпеки
при підривних роботах — _____________; Стан освітлення ___________
(так, ні, частково) (задовільний, незадовільний)
Стан огорожі _____________________________________________________
(справний, наявні розриви, завали, висота

__________________________________________________________________
огорожі відповідна, невідповідна)

Наявність засобів пожежогасіння, їх стан:_________________________
(перелічити засоби,

__________________________________________________________________
придатність їх до застосування, справність водяних насосів)

Відповідність підземної камери Єдиним правилам безпеки при
підривних роботах:

__________________________________________________________________
(розміщення камери, будова підходів, способів видачі,

__________________________________________________________________
наявність протипожежних дверей)

(Зворотний бік акта перевірки складу вибухових матеріалів
спецкомбінату)

 

Питання охорони: _________________________________________________
(вид охорони, кількість постів, озброєння, режим праці

__________________________________________________________________
охорони, наявність звукової сигналізації, зв’язок між
постами, наявність

__________________________________________________________________
зв’язку з населеними пунктами, міліцією, ВОХОР)

4. Наявність облікової документації: _____________________________
(перелічити книги обліку матеріалів, точність їх

__________________________________________________________________
ведення, наявність виправлень, помарок і т.ін.)

При перевірці зняті рештки матеріалів: ___________________________

__________________________________________________________________
які __________________________________ записам у книзі обліку.

(відповідають чи не відповідають)

5. Недоліки в зберіганні (використанні) матеріалів і пропозиції до
їх усунення:

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| NN Виявлені при Пропозиції до Термін |

| п/п перевірці їх усунення виконання |

| недоліки |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

6. Виконання пропозицій за результатами попередньої перевірки:

__________________________________________________________________
(ким і коли проводилась остання перевірка. Виконані чи не

__________________________________________________________________
виконані пропозиції, які конкретно)

7. Рішення щодо перевірки складу:_________________________________
(дозволити подальше функціонування,

__________________________________________________________________
опечатати (викласти мотиви такого рішення), заборонити

__________________________________________________________________
завезення матеріалів і т.ін.)

Підписи перевірників:
1. ______________________ (________________)
2. ______________________ (________________)
3. ______________________ (________________)

Копію акта одержав ______________________ (________________)

«___» ___________ 19__ р.

Додаток 11
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Книга
обліку об’єктів дозвільної системи, які перебувають під
контролем

_______________________________________________________
(найменування міськ-, райліноргану внутрішніх справ)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Реєстра-|Найменування |На чиє ім’я|Номер |Найменування |Прізвище, |Відмітка про|

|ційний |підприємства,|видано |дозволу|підприємства,|ініціали |закриття |

|номер |установи, |дозвіл: | і |майстерні |дільничного|об’єкта, |

| |організації, |прізвище, |термін |тощо, |інспектора |вилучення |

| |відомча |ім’я, по | дії |кількість, |міліції, |предметів, |

| |належність |батькові | |вага |який |матеріалів. |

| |(міністерст- |відповіда- | |предметів, |обслуговує |Суть виявле-|

| |во, відомст- |льної особи| |матеріалів |об’єкт |них недолі- |

| |во) і адреса |і службовий| | | |ків і термі-|

| | |телефон | | | |ни, встанов-|

| | | | | | |лені для їх |

| | | | | | |усунення |

|————————+—————————————+———————————+———————+—————————————+———————————+————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примітка. Журнал складається з трьох розділів:
1. Об’єкти з нарізною вогнепальною зброєю:
а) установи і первинні організації ТСОУ (крім
перелічених у п.3, 4, 5);
б) організації ВОХОР;
в) середні заклади освіти;
г) професійно-технічні заклади освіти;
д) вищі заклади освіти, технікуми, інститути,
університети тощо;
е) установи Національного, державних та комерційних
банків;
є) підприємства, відділи (відділення) зв’язку;
ж) інші організації.
2. Об’єкти з вибуховими матеріалами і порохом.
3. Об’єкти з мисливською вогнепальною зброєю.

Додаток 12
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Книга
обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної
зброї, а також холодної зброї

___________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|NN |Прізвище,|Адреса |Марка, |N, дата|Термін дії|Дата |Відмітка про|

|п/п|ім’я, по |місця про-|калібр, |дозволу|дозволу на|перевірки |зняття з |

| |батькові |живання, |заводсь- |на збе-|зберігання|за місцем |обліку або |

| |власника |телефон |кий номер|рігання|зброї |проживання|про вилуче- |

| |зброї | |зброї |зброї | |власника, |ння зброї |

| | | |(кожної | | |стану |(дата зняття|

| | | |одиниці) | | |зберігання|з обліку, |

| | | | | | |зброї |адреса, куди|

| | | | | | | |вибув влас- |

| | | | | | | |ник, дата і |

| | | | | | | |підстави для|

| | | | | | | |вилучення |

| | | | | | | |зброї) |

|———+—————————+——————————+—————————+———————+——————————+——————————+————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 13
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Картка-заява N ______

 

Місце для

фотокартки

3 х 4

__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання)

__________________________________________________________________
Адреса __________________ Номер дом.тел. _________________________
Паспорт __________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий)

Місце роботи ____________________ Номер служб.тел. _______________
Маю зброю ________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заява
Прошу видати мені дозвіл на придбання (зберігання) __________

__________________________________________________________________
(непотрібне закреслити, зазначається кількість зброї, вид,
система, калібр і номер

__________________________________________________________________
кожної одиниці зброї, зазначається мета придбання)

«___» ______________ 19__ р. Підпис ____________________
«___» ______________ 19__ р. Видано дозвіл на придбання

__________________________________________________________________
(вид, система, калібр зброї)

Терміном до «___» ______________ 19__ р.

(зворотний бік картки-заяви)

 

Видано дозвіл N __________ на зберігання такої зброї:

__________________________________________________________________
(вид, система, калібр, номер кожної одиниці зброї)

терміном до «___» ____________ 19__ р.

Дозвіл на зберігання зброї продовжено:
до «___» ______________ 19__ р.
до «___» ______________ 19__ р. Примітка. Розмір картки-заяви
210 х 148 мм.

Додаток 14
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Завдання N _________

«___» ___________ 19__ р.

Дільничному інспекторові міліції _________________

__________________________________________________
(звання, прізвище, ініціали)

__________________________________________________

Нами перевіряється у зв’язку з ___________________ (Зворотній бік)

(відкриттям

__________________________________________________ Начальнику ______________

об’єкта дозвільної системи, допуском до зброї _________________________

__________________________________________________
реєстрацією, перереєстрацією тощо) Рапорт

гр.______________________________________________, __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) __________________________________________________

що проживав ______________________________________ __________________________________________________

(адреса місця проживання) (посада, звання)

має ______________________________________________
(марка зброї) «___» __________ 19__ р.

Пропоную Вам до «___» ___________ 19__ р. Примітка 1. Завдання заповнюється працівником,

здійснити перевірку, під час якої з’ясувати такі який здійснює дозвільну систему, і

запитання: підписується начальником органу

1. Як характеризується гр.______________ за місцем внутрішніх справ або його заступником.

проживання (чи обставини, які заважають допуску Примітка 2. Завдання реєструється в канцелярії

його до зброї). (секретаріаті) органу внутрішніх справ і

2. Як характеризуються поведінка і спосіб життя видається під розписку дільничному

осіб, які проживають разом з гр.__________________ інспекторові міліції.

3. Умови зберігання зброї (чи є сховище, металевий Примітка 3. Рапорт складається з дільничним

або дерев’яний ящик, шафа, чи є доступ до зброї інспектором міліції на звороті завдання.

сторонніх осіб і дітей). Настановні дані викладаються із

вказівкою на джерела інформації.

Начальник _____________________________ Виконане завдання додається до наявних

(підпис) матеріалів або підшивається в особисту

справу власника.

Додаток 15
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Картка N ______
обліку власника мисливської вогнепальної, пневматичної
зброї, а також холодної зброї

 

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________
Рік народження ___________________________________________________
Місце народження _________________________________________________
Місце роботи і посада ____________________________________________
Місце проживання _________________________________________________
Має зброю ________________________________________________________
(найменування, марка, номер)

__________________________________________________________________
Термін дії дозволу на зберігання зброї ___________________________

__________________________________________________________________

Картку склав ___________________________
(посада, прізвище працівника)

____________________________
(підпис)

«___» ______________ 19__ р.

Примітка. Картка обліку заповнюється, вкладається в картотеку
власників вогнепальної зброї і постійно знаходиться в
черговій частині органу внутрішніх справ. Звірення
картотеки за журналом обліку власників вогнепальної
зброї провадиться працівником дозвільної системи не
менше двох разів на рік.
Номер картки відповідає номеру дозволу.

Додаток 16
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Узгоджено

_________________
М.П.
дата ____________
(підпис)

Відомості
про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів

 

1. _______________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

__________________________________________________________________
(поштовий індекс і повна адреса)

2. Вид охорони ___________________________________________________
3. Кількість зовнішніх та внутрішніх постів (окремо) _____________

__________________________________________________________________
4. Кількість особового складу охорони ____________________________
(окремо: начальників,

__________________________________________________________________
командирів підрозділів, стрільців)

5. Кількість наявної зброї і бойових припасів:
5.1. Гвинтівок, карабінів _________________________
5.2. Пістолетів ___________________________________
5.3. Револьверів __________________________________
5.4. Набоїв _______________________________________
(окремо за кожним видом зброї)

6. Кількість зброї і бойових припасів, підготовлених до здачі як
непридатних
6.1. Гвинтівок, карабінів __________________________
6.2. Пістолетів ____________________________________
6.3. Револьверів ___________________________________
6.4. Набоїв ________________________________________
(окремо за кожним видом зброї)

7. Потрібно вогнепальної зброї (всього, в тому числі):
7.1. Карабінів _____________________________________
7.2. Пістолетів ____________________________________
7.3. Револьверів ___________________________________
7.4. Бойових припасів ______________________________
7.5. На учбові стрільби ____________________________
(окремо за кожним видом зброї)

Додаток 17
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Норми
зброї і боєприпасів, що передбачаються для озброєння
воєнізованої охорони і особового складу міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади

 

1. Приблизні розрахункові норми озброєння для
воєнізованої охорони міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади

Воєнізована охорона — 2 одиниці нарізної зброї на пост.

Озброєна вахтова охорона — 2 одиниці нарізної зброї на пост.

Сторожова охорона — озброюється гладкоствольними рушницями,
із розрахунку 1 одиниця на кожного сторожа.

Особовий склад воєнізованої охорони може озброюватись:

Начальник загону пістолет (револьвер) 1 шт.

Заступник начальника -«- 1 шт.

загону, командир ВОХОР

Начальник варти -«- 1 шт.

Начальник бюро перепусток -«- 1 шт.

Начальник команди службового

собаківництва -«- 1 шт.

Старший стрілець, стрілець

на внутрішньому посту чи ПК -«- 1 шт.

Старший стрілець, стрілець

на зовнішньому посту пістолет (карабін) 1 шт.

Вожатий службових собак пістолет (револьвер) 1 шт.

Розрахунок норм боєприпасів для підрозділів охорони
(із розрахунку на 1 рік)

 

———————————————————————————————————————————————————————————

Вид охорони Вид зброї Кількість
боєприпасів

———————————————————————————————————————————————————————————

1 2 3

———————————————————————————————————————————————————————————

Воєнізована охорона пістолет 78
(карабін)

Озброєна вахтова карабін 52
охорона пістолет 28
револьвер 26

Сторожова охорона карабін -«-
(при озброєнні пістолет 28
нарізною зброєю) револьвер 26

Сторожова охорона рушниця 22
(при озброєнні (набої заряджені
гладкоствольною шротом N 8, 9)
зброєю)

—————————————————————————————————————————————————————————

Вид зброї Незменшуваний Для Для
запас практичних перевірки
стрільб бою

—————————————————————————————————————————————————————————

Карабін 30-60 10-20 5-10

Пістолет 16-22 8-16 4-8

Револьвер 14-28 8-16 4-8

2. Приблизні розрахункові норми зброї і боєприпасів,
що передбачаються для озброєння складу міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади

Норми озброєння особового складу, а також окремих посадових
осіб, яким за родом служби, згідно з законодавством, дозволено
володіти вогнепальною зброєю (для супроводження спецвантажів,
цінностей, коштовностей, касирам, інкасаторам, працівникам
спеціального зв’язку, державних податкових інспекцій, державної
лісової охорони, товариств мисливців і рибалок, авіаційного та
залізничного транспорту тощо) встановлюються із розрахунку одна
одиниця зброї (пістолет, револьвер) на кожного працівника.

В окремих випадках залежно від характеру здійснюваної
охоронної діяльності, за погодженням з МВС України, групи
(бригади) таких працівників можуть озброюватись автоматами,
кулеметами.

Норми боєприпасів на рік

 

—————————————————————————————————————————————————————————

Вид зброї Незменшуваний Для Для
запас практичних перевірки
стрільб бою

—————————————————————————————————————————————————————————

Автомат 60-120 36-72 18-36
(кулемет)

Пістолет 16-32 8-16 4-8

Револьвер 14-28 8-16 4-8

3. Приблизні розрахункові норми необхідної кількості
вогнепальної спортивної зброї та боєприпасів для
ДЮСШ, ДЮСТШ, СДЮШОР, УФК та УОР, ШВСМ Держкомспорту
України, Міністерства освіти, ТСОУ, ЦР ФСТ «Динамо»,
ЦР ФСТ «Колос», ЦР профспілок «Україна», ЦР СТ
«Спартак», СК «Гарт», Спортивного комітету
Міністерства оборони України

Групи початкової підготовки

 

Гвинтівкові групи та групи «Рухома ціль» на кожного
спортсмена

1-й рік — 1 гвинтівка кал. 5,6 мм

2-й рік — 1 гвинтівка кал. 5,6 мм

Пістолетні групи, на кожного спортсмена

1-й рік — 1 пістолет кал. 5,6 мм

2-й рік — 1 пістолет кал. 5,6 мм

Боєприпаси на один рік на кожного спортсмена

1-й рік — 3,0 тис.шт.

2-й рік — 5,0 тис.шт.

Навчально-тренувальні групи

 

Гвинтівкові групи та групи «Рухома ціль» на кожного
спортсмена

1-й рік — 1 гвинтівка кал. 5,6 мм

2-й рік — 1 гвинтівка кал. 5,6 мм

3-й рік — 1 гвинтівка кал. 5,6 мм

4-й рік — 1 гвинтівка кал. 5,6 мм

Пістолетні групи, на кожного спортсмена

 

1-й рік — 2 пістолети кал. 5,6 мм

2-й рік — 3 пістолети кал. 5,6 мм

3-й рік — 3 пістолети кал. 5,6 мм

4-й рік — 3 пістолети кал. 5,6 мм

Боєприпаси на один рік на кожного спортсмена

1-й рік — 1 6,0 тис.шт.

2-й рік — 7,0 тис.шт.

3-й рік — 9,0 тис.шт.

4-й рік — 1 10,0 тис.шт.

Групи спортивного вдосконалення

 

Гвинтівкові групи та групи «Рухома ціль» на кожного
спортсмена

1-й рік — 1 гвинтівка кал. 5,6 мм

2-й рік — 1 гвинтівка кал. 5,6 мм

3-й рік — 1 гвинтівка кал. 5,6 мм
2 гвинтівки кал. 7,62 мм (крім гр. «Рухома ціль»)

Пістолетні групи, на кожного спортсмена

1-й рік — 2 пістолети кал. 5,6 мм

2-й рік — 3 пістолети кал. 5,6 мм

3-й рік — 3 пістолети кал. 5,6 мм
1 пістолет (револьвер) кал. 7,62 мм

Боєприпаси на один рік на кожного спортсмена

1-й рік — 11,0 тис.шт.

2-й рік — 11,0 тис.шт.

3-й рік — 12,0 тис.шт.

Групи вищої спортивної майстерності на кожного
спортсмена на всі роки навчання

 

Гвинтівкові групи та групи «Рухома ціль»

Гвинтівка кал. 5,6 мм — 1 шт.

Гвинтівка кал. 7,62 мм — 2 шт. (крім групи «Рухома ціль»)

Пістолетні групи:

Пістолети кал. 5,6 мм — 3 шт.

Пістолет (револьвер) кал. 7,62 мм — 1 шт.

Боєприпаси на один рік на кожного спортсмена

25,0 тис.шт.

4. Приблизні розрахункові норми необхідної
кількості вогнепальної зброї для організацій
Товариства сприяння обороні України

Стрілецько-спортивні клуби:

 

1 група — м/к гвинтівки кал. 5,6 мм 50 шт.

2 група — -«- 50 шт.

3 група — м/к гвинтівки кал. 5,6 мм 30 шт.
1 група — м/к пістолети кал. 5,6 мм 50 шт.

2 група — -«- 30 шт.

3 група — -«- 20 шт.
1 група — м/к гвинтівки кал. 7,62 мм 40 шт.

2 група — -«- 30 шт.

3 група — -«- 20 шт.
1 група — пістолети і 15 шт.
револьвери кал. 7,62 мм

2 група — -«- 10 шт.

3 група — -«- 10 шт.

Дитячо-юнацькі спортивно-технічні школи:

1 група — м/к гвинтівки кал. 5,6 мм 100 шт.

2 група — -«- 75 шт.

3 група — -«- 50 шт.
1 група — м/к пістолети кал. 5,6 мм 75 шт.

2 група — -«- 50 шт.

3 група — -«- 35 шт.
1 група — м/к гвинтівки кал. 7,62 мм 20 шт.

2 група — -«- 15 шт.

3 група — -«- 10 шт.

1 група — пістолети і 5 шт.
револьвери кал. 7,62 мм

2 група — -«- 5 шт.

3 група — -«- 5 шт.

Спортивно-технічні клуби, рай-, міськкомітети:

м/к гвинтівки кал. 5,6 мм — 25 шт.
м/к пістолети кал. 5,6 мм — 10 шт.

Первинні організації ТСОУ з кількістю членів:

від 100 до 250
м/к гвинтівки кал. 5,6 мм — 5 шт.

від 250 до 500
м/к гвинтівки кал. 5,6 мм — 8 шт.

від 500 до 1000
м/к гвинтівки кал. 5,6 мм — 10 шт.
м/к пістолети кал. 5,6 мм — 4 шт.
гвинтівки кал. 7,62 мм — 3 шт.
пістолети і револьвери кал. 7,62 мм — 2 шт.

від 1000 до 5000
м/к гвинтівки кал. 5,6 мм — 20 шт.
м/к пістолети кал. 5,6 мм — 10 шт.
гвинтівки кал. 7,62 мм — 2 шт.
пістолети і револьвери кал. 7,62 мм — 2 шт.

понад 5000
м/к гвинтівки кал. 5,6 мм — 30 шт.
м/к пістолети кал. 5,6 мм — 15 шт.
гвинтівки кал. 7,62 мм — 5 шт.
пістолети і револьвери кал. 7,62 мм — 5 шт.

У районних і міських комітетах ТСОУ, де не створені
спортивно-технічні клуби, відсутні тири і централізовані пункти
зберігання зброї, дозволяється утримувати не більше 5 м/к
гвинтівок при забезпеченні належного зберігання зброї і
боєприпасів. Категорично забороняється зберігання м/к пістолетів у
рай-, міськкомітетах ТСОУ.

До першої групи стрілецько-спортивних клубів належить
Центральний стрілецько-спортивний клуб ТСО України Автономної
Республіки Крим, м. Києва, до другої групи — обласні, м.
Севастополя і районні м. Києва і до третьої групи — міські і
районні ССК. До 1 групи ДЮСТШ зі стрілецького спорту — школи, які
мають більше 40 учбових груп, до 2 групи — школи, які мають від 10
до 20 учбових груп.

5. Приблизні розрахункові норми необхідної
кількості спортивної вогнепальної зброї для
спортивних організацій товариства «Динамо»

На кожних 10 початківців:

 

гвинтівників — гвинтівка кал. 5,6 мм — 3

біатлоністів — -«- — 3

пістолетників — пістолет кал. 5,6 мм — 2

п’ятиборців — -«- — 3

На кожних 10 стрільців 3-го юнацького розряду:

гвинтівників — гвинтівка кал. 5,6 мм — 3

біатлоністів — -«- — 5

пістолетників — револьвер, пістолет кал. 7,62 мм — 2

п’ятиборців — пістолет кал. 5,6 мм — 3
На кожних 10 стрільців 2-го розряду:

 

гвинтівників — гвинтівка кал. 5,6 мм — 5

гвинтівка кал. 7,62 мм — 1

біатлоністів — гвинтівка кал. 5,6 мм — 5

пістолетників — пістолет кал. 7,62 мм — 2

пістолет кал. 5,6 мм — 5

п’ятиборців — пістолет кал. 5,6 мм — 5

На кожного стрільця 1-го розряду, КМС, МС:

гвинтівників — гвинтівка кал. 5,6 мм — 2

гвинтівка кал. 7,62 мм — 2

біатлоністів — гвинтівка кал. 5,6 мм — 1

пістолетників — пістолет кал. 7,62 мм — 1

пістолет кал. 5,6 мм — 3

п’ятиборців — пістолет кал. 5,6 мм — 1

На кожну учбову групу спеціалізованої школи з біатлону:

Гвинтівка кал. 5,6 мм — 8 шт.

Організаціям, які культивують стендовий спорт, потрібно
стендових рушниць: на кожних 10 початківців — 4 рушниці, на
стрільців 2-го і 3-го розрядів — одна рушниця на двох, на кожного
стрільця 1-го розряду, кандидата в майстри спорту і майстра
спорту — по одній рушниці.

{ Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

 

Додаток 18
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Книга
обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і боєприпасів

__________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, адреса)

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Прізвище, |Номер |Наймену-|Кількість|Дата і|Розписка|Відмітка про здачу |

|п/п|ім’я, по |поста |вання і |боєпри- |час | за |зброї і боєприпасів |

| |батькові |або для|номер |пасів |видачі|одержану| |

| |сторожа, |яких |зброї | | |зброю | |

| |вахтера, |цілей | | | | |—————————————————————|

| |стрільця |видана | | | | | Дата| Розписка |

| |ВОХОР, |зброя і| | | | | і час| про |

| |якому |боєпри-| | | | | здачі| прийняття |

| |видані |паси | | | | | | зброї і |

| |зброя і | | | | | | | боєприпасів |

| |боєприпаси| | | | | | | |

|———+——————————+———————+————————+—————————+——————+————————+——————+——————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примітка. У цій книзі робляться відмітки про видачу (повернення)
зброї особам для супроводження спецвантажів, касирам,
інспекторам, інспекторам рибоохорони, льотному складу
авіаційного транспорту тощо.

Додаток 19
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Начальник _____________________________
(найменування органу

______________________________
внутрішніх справ)

______________________________
(звання, прізвище, ініціали)

___________ __________________
(дата) (підпис)

Акт
списання бойових припасів

 

Комісія в складі голови __________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

_________________________________________________________________,
членів: 1. ______________________________, 2. ____________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
склала акт про те, що «___» __________________ 19__ р.
на підставі ______________________________________________________
(номер, дата наказу, вказівки, розпорядження)

були проведені тренувальні стрільби, стрілецькі змагання
(непотрібне закреслити)
із _______________________________________________________________
(вид, марка, калібр зброї)

Згідно з поданими відомостями на _______ аркушах на стрільбах
використано бойових припасів:

_________________________ ___________________________________ шт.
вид, калібр зброї) (кількість цифрами і літерами)

Комісія, перевіривши підстави видачі і використання бойових
припасів, пропонує списати з обліку ______________________________
(назва підприємства, установи, організації)

__________________________________________________________________
використані боєприпаси:

_______________________________ ____________________________ шт.
(вид, калібр зброї) (кількість цифрами і літерами)

Голова комісії _________________________________
(підпис)

Члени комісії 1. ______________________________
(підпис)
2. ______________________________
(підпис)

Додаток 20
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Роздавально-здавальна відомість N ___________
боєприпасів на складі ________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
на ____________________________________
(найменування боєприпасів)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Дата |Кому |Кількість|Розписка| Повернуто для здачі |Кількість|Розписка|

|п/п|видачі|видані |виданих |за оде- |————————————————————————| зданих |про по- |

| | |(прізвище,|набоїв |ржання |невико- |набоїв |стріля-| набоїв |вернення|

| | |ініціали) | |набоїв і|ристаних| з |них | |набоїв і|

| | | | |дата |набоїв |осічкою|гільз | |дата |

|———+——————+——————————+—————————+————————+————————+———————+———————+—————————+————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Вказані у відомості боєприпаси

Видав ___________________________ Прийняв ______________________
(прізвище, ініціали і підпис (прізвище, ініціали,
начальника складу) _______________________
підпис відповідального

_______________________
за збереження і видачу

_______________________
боєприпасів)

«___» ___________________ 19__ р.

Правильність видачі (здачі) перевірив

 

Начальник ___________________________

«___» ____________________ 19__ р.

Додаток 21
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Роздавально-здавальна відомість
боєприпасів у тирі _______________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
за «___» ____________________ 19__ р.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Хто | Видано набоїв |Розписка| Повернуто для здачі |Розписка|Примітка|

|п/п| отримав | |в отри- |—————————————————————————————————|за дані | |

| |(прізвище,|—————————————————|манні |невикористаних | з осічкою |набої і | |

| | ініціали)|калібр| кількість|і дата |————————————————+————————————————|дата | |

| | набої | | | |Калібр|Кількість|Калібр|Кількість| | |

|———+——————————+——————+——————————+————————+——————+—————————+——————+—————————+————————+————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Відповідальний за облік, зберігання і
видачу боєприпасів ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Керівник стрільб ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)
«___» ____________________ 19__ р.

Додаток 22
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Книга
обліку вогнепальної зброї і бойових припасів
на підприємствах, в установах,
організаціях _____________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Дата | Дата | На обліку перебуває |

|п/п|найменув.| видачі, |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| |вихідного| передачі, | пістолетів |патронів| револьверів |патронів| гвинтівок |патронів| учбової | мисливської, |

| |документа|куди і якій| |до піс- | |до рево-| (карабінів) |до гвин-| зброї | пневматичної, |

| | |організації| |толетів | |льверів | |тівок | | холодної зброї |

| | | |——————————————| |——————————————| |——————————————|(карабі-|——————————————+————————————————————|

| | | |усього|марка, | |усього|марка, | |усього| марка,|нів) |усього| марка,| марка,|боєприпасів |

| | | | |калібр,| | |калібр,| | |калібр,| | |калібр,|калібр,|до мислив- |

| | | | |номер | | |номер | | | номер | | | номер | номер |ської зброї |

| | | | | | | | | | | | | | | |за калібрами|

|———+—————————+———————————+——————+———————+————————+——————+———————+————————+——————+———————+————————+——————+———————+———————+————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 23
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Начальник _________________________________
(найменування органу

_________________________________
внутрішніх справ)

_________________________________
(звання, прізвище, ініціали)

_____________ ___________________
(дата) (підпис)

Висновок
про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної,
пневматичної чи холодної зброї

 

«___» ____________________ 19__ р. м.____________

__________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали особи, яка склала висновок)
встановив, що ____________________________________________________
(прізвище, ініціали власника зброї, його домашня адреса,

__________________________________________________________________
вказуються обставини порушення, при якому не може бути
дозволено подальше

__________________________________________________________________
зберігання вогнепальної зброї)

Беручи до уваги викладене, вважаю потрібним:

1. Анулювати дозвіл N ________, виданий _____________________
(ким)

строком до _________ на __________________________________________
(дата) (марка, номер зброї)

про що сповістити ________________________________________________
(прізвище, ініціали)

2. __________________________________________________________
(вилучити зброю або взяти зобов’язання щодо її реалізації в

__________________________________________________________________
установлений термін)

________________________________
(посада, звання, прізвище особи,

________________________________
яка склала висновок)

________________________________
(підпис)

З висновком ознайомлений

________________________
(підпис власника зброї)

Додаток 24
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Основні ушкодження мисливської вогнепальної зброї,
які враховуються при реєстрації (перереєстрації)

 

1. Стан матеріальної частини, при якому зброю не можна
реєструвати або перереєструвати:

суттєві, що не піддаються звичайному ремонту, пошкодження
основних вузлів і деталей зброї або сильна корозія металевих
частин, яка призводить до заклинювання організмів, що виключає
можливість використання зброї. Укорочення стволів до загальної
довжини менше 500 мм, окрім випадків, де довжина ствола
передбачена заводом-виготовлювачем менше зазначеної.

2. Стан матеріальної частини зброї, при якому вона може
реєструватись або перереєстровуватись тільки після усунення
зазначених дефектів:

2.1. Механічні ушкодження металевих частин, які послаблюють
їх міцність, у тому числі:

2.1.1. Тріщини стволів і ствольних коробок (колодок).

2.1.2. Значні місцеві роздуття та інші деформації стволів, що
супроводжуються зменшенням товщини їх стінок.

2.1.3. Розсвердлення або шустування стволів, що призвело до
значного зменшення товщини їх стінок порівняно з первинною.

2.1.4. Дефекти казенної частини стволів і коробок (колодок),
що заважають нормальному зарядженню зброї (вибоїни, роздуття,
заклинювання бойків, що виступають тощо).

2.1.5. Дефекти деталей запиральних механізмів або їх
відсутність, що знижують міцність запирання казенної частини
зброї.

2.2. Механічні поломки або заміна дерев’яних (чи з іншого
матеріалу) деталей, що послаблюють їх міцність.

2.2.1. Відсутність або значна зміна розмірів прикладу ложа,
обладнання зброї рукояткою.

2.2.2. Наявність глибоких або наскрізних тріщин на ложі,
відколів його частин та інших дефектів, у тому числі, що
піддаються поточному ремонту.

2.3. Зниження міцності з’єднання металевих і дерев’яних
частин зброї, зміщення або хитання їх щодо одне одного.

2.4. Дефекти, внаслідок яких є зрив курка або ударника з
бойового або запобіжного засобу при дії на зброю, не пов’язаній з
натисканням на спусковий гачок (поштовхи, удари, падіння тощо).

2.5. Зменшене порівняно з нормами, встановленими для
відповідної моделі зброї, посилення спуску курка з бойового зводу,
що прикладається до спускового гачка.

2.6. Неполадки запобіжників або перехоплювачів курків, що
призводить до відмов у роботі.

2.7. Неполадки прицільних пристроїв.

Додаток 25
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Свідоцтво
про придбання вибухових матеріалів

 

Видано ___________________________________________________________
(найменування органу Держгірпромнагляду)

Кому _____________________________________________________________
(найменування підприємства)

на придбання таких вибухових матеріалів:

———————————————————————————————————————————————————————————

| Найменування | Одиниця | Кількість |

| вибухових | виміру |——————————————————————————|

| матеріалів | | цифрами | літерами |

———————————————————————————————————————————————————————————

Перелічені вибухові матеріали призначені для використання ________

__________________________________________________________________
Будуть зберігатися _______________________________________________
Додаткові вимоги до перевезення або зберігання ___________________

__________________________________________________________________
Строк дії свідоцтва до «___» ____________________ 19__ р.

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали, підпис представника органу
Держгірпромнагляду)

М.П. «___» ___________________ 19__ р.

Примітка. Це свідоцтво є підставою для одержання в органах
внутрішніх справ дозволу на придбання (перевезення)
вибухових матеріалів.

Додаток 26
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Дозвіл
на право проведення підривних робіт (робіт з ВМ)

 

Виданий __________________________________________________________
(найменування органу Держгірпромнагляду)

Кому _____________________________________________________________
на право проведення підривних робіт (робіт з ВМ)
на _______________________________________________________________
(найменування об’єкта, місця роботи)

з метою __________________________________________________________

__________________________________________________________________
Керівництво підривними роботами (роботами з ВМ) покладено на _____

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Під час проведення робіт слід дотримуватися порядку зберігання,
транспортування, використання і обліку вибухових матеріалів,
установленого Єдиними правилами безпеки при підривних роботах.
Умови зберігання ВМ ______________________________________________
Строк дії цього дозволу __________________________________________

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали, підпис, представника органу
Держгірпромнагляду)

М.П. «___» __________________ 19__ р.

Додаток 27
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Дозвіл
на право виготовлення найпростіших гранульованих і
водомістких вибухових речовин на пунктах,
розташованих на підприємствах, які проводять
підривні (вибухові) роботи

 

Виданий __________________________________________________________
(найменування органу Держгірпромнагляду)

Кому _____________________________________________________________
(найменування підприємства)

надається право виготовлення вибухових речовин ___________________

__________________________________________________________________
(найменування вибухових речовин)

__________________________________________________________________
(зазначається тип пункту виготовлення, його місцезнаходження,

__________________________________________________________________
кількість пунктів)

з метою __________________________________________________________
(зазначається, яким підприємством і де будуть застосовуватися
виготовлені ВР)

__________________________________________________________________
Зберігання виготовлених ВР буде здійснюватися на _________________

__________________________________________________________________
(зазначаються місця зберігання)

Керівництво роботами з виготовлення ВР покладено на ______________

__________________________________________________________________
(посада, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________
Перелік документів, якими необхідно користуватися при виготовленні
ВР _______________________________________________________________

__________________________________________________________________
Особливі умови ___________________________________________________
Строк дії цього дозволу __________________________________________

Посада, прізвище, _____________________________
ім’я, по батькові (представника органу

підпис _____________________________
Держгірпромнагляду)

М.П. «___» _______________ 19__ р.

Додаток 28
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Свідоцтво

 

Про експлуатацію _________________________________________________
(найменування місця зберігання)

__________________________________________________________________
Видано ___________________________________________________________
(найменування органу Держгірпромнагляду)

під персональну відповідальність _________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, її
посада)

Місткість:

__________________________________________________________________

———————————————————————————————————————————————————————————

| Найменування ВМ | Одиниця виміру | Кількість |

|—————————————————————+————————————————+——————————————————|

| | | |

|—————————————————————+————————————————+——————————————————|

| | | |

|—————————————————————+————————————————+——————————————————|

| | | |

———————————————————————————————————————————————————————————

Особливі умови ___________________________________________________
Строк дії цього свідоцтва ________________________________________

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис

__________________________________________________________________
представника органу Держгірпромнагляду)

М.П. «___» ____________ 19__ р.

Примітка. Це свідоцтво є підставою для одержання в органах
внутрішніх справ дозволу на зберігання ВМ.

Додаток 29
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

__________________________________
(найменування підприємства, шахти,

__________________________________
рудника, кар’єру і т.п.)

Паспорт складу вибухових матеріалів

1. Склад ВМ ______________________________________________________
(найменування і місцезнаходження складу)

2. Тип складу ____________________________________________________
(базисний, видатковий, постійний, тимчасовий, поверхневий,

__________________________________________________________________
напівпоглиблений, поглиблений, підземний)

3. Сховища, розташовані на території складу:
для зберігання ВР _____________________________________________
(число і N сховищ)
для зберігання ЗІ _____________________________________________
(число і N сховищ)

4. З якого матеріалу збудовані будинки:
а) для зберігання ВР _____________________________________________
сховище N ________________________________________________________

__________________________________________________________________
сховище N ________________________________________________________

__________________________________________________________________
б) для зберігання засобів ініціювання: ___________________________
сховище N ________________________________________________________

__________________________________________________________________
сховище N ________________________________________________________

__________________________________________________________________
в) для зберігання прострільних і підпривних апаратів: ____________
сховище N ________________________________________________________

__________________________________________________________________
сховище N ________________________________________________________

__________________________________________________________________

——————————————————————————————————————————————————————————————————

одиниця N сховища

——————————————————————————————————————————————————————————————————

1 2 3

——————————————————————————————————————————————————————————————————

5. Характеристика стелажів:
висота від рівня підлоги м
до верхньої полиці

відстань від нижньої м
полиці до підлоги

відстань від верхньої м
полиці до стелі

відстань від стіни до м
стелажу

ширина проходу між м
стелажами

кількість полиць шт.

6. Характеристика помостів для
штабельного зберігання:
висота помостів м
(піддонів) над підлогою

ширина проходу між м
помостами (піддонами)

відстань від стіни до м
помостів (піддонів)

7. Характеристика майданчиків:
довжина м

ширина м

висота над рівнем грунту м
вид покриття

8. Гранична місткість складу:
тротил і його сплави т

ВР на основі аміачної т
селітри

порох т

____________________________

____________________________

капсули-детонатори (маса т/тис. шт.
ВР — чисельник, кількість
— знаменник)

електродетонатори (маса т/тис. шт.
ВР — чисельник, кількість
— знаменник)

детонаційний шнур (маса т/тис. м
ВР — чисельник кількість
— знаменник)

вогнепровідний шнур (маса т/тис. м
пороху — чисельник,
кількість — знаменник)

9. Улаштування земляних валів:
висота валу м

матеріал валу м

ширина знизу м

ширина зверху м

відстань від стін будинку м
до нижнього краю валу

10. Блискавкозахист:
кількість шт.
блискавковідводів

висота блискавковідводів м

відстань між м
блискавковідводами і
стіною будинку сховища

опір заземлений м
(розрахунковий

кількість шт.
блискавковідводів від
вторинних впливів блискавки

відстань між контуром м
заземлення
захисту від вторинних
впливів
блискавки і стіною
будинку

11. Протипожежні заходи:
на яку відстань навколо м
будинку знятий дерен
(ширина мінералізованої
смуги)

кількість вогнегасників шт.

кількість бочок з водою шт.

кількість ящиків з піском шт.

протипожежна канава:
ширина (зверху)
глибина
відстань від огорожі
заборонена зона навколо
складу:
ширина
очистка від хвойного лісу
водоймища:
кількість і місткість
(штучних, природних)
пожежні насоси (тип,
продуктивність)

Інше обладнання (відра, багри, ломи та ін.) ______________________

__________________________________________________________________

12. Огорожа:
матеріал _________________________________________________________
висота і довжина (кожного боку), м _______________________________
відстань до стін найближчого сховища, м __________________________
ворота, хвіртки (кількість, конструкція, матеріал) _______________

__________________________________________________________________

13. Освітлення складу:
напруга мережі, В ________________________________________________
тип світильників _________________________________________________
кількість точок, од. _____________________________________________
джерела струму ___________________________________________________
наявність резервного освітлення __________________________________

14. Сигналізація і зв’язок (який):
а) з охороною ____________________________________________________
б) з пожежною частиною ___________________________________________
в) з підприємством (шахтою, рудником, кар’єром і т.п.) ___________

__________________________________________________________________

15. Охорона складу:
вид охорони ______________________________________________________
(відомча, позавідомча)

загальна кількість персоналу _____________________________________
кількість постів вдень (вночі) ___________________________________
кількість блокпостів сторожових собак ____________________________

16. Найменування приладів для вимірювання
температури повітря (які, скільки): ______________________________

__________________________________________________________________
інших (для перевірки блискавкозахисту та ін.) ____________________

__________________________________________________________________

17. Підсобні приміщення на території складу (перелічити): ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

18. Доставка ВМ від залізничної станції (пристані) до складу:
тип дороги _______________________________________________________
відстань _________________________________________________________
назва станції (найменування дороги або пристані) місцезнаходження

__________________________________________________________________

19. Для підземних складів:
тип складу _______________________________________________________
(осередковий, камерний)

місцезнаходження складу __________________________________________
(горизонт, виробка, яка підходить до складу)

__________________________________________________________________
відстань від ствола шахти, м _____________________________________
відстань по вертикалі від поверхні, м ____________________________

20. Дата прийняття в експлуатацію ________________________________

21. Додатки до паспорта поверхневого складу:
а) план розташування складу і прилеглої місцевості в радіусі, який
відповідає безпечній відстані, розрахованій за ударною повітряною
хвилею від найбільшого за місткістю сховища ВМ (масштаб не менше
1 : 10000), з нанесенням усіх будинків, доріг, природних перешкод
рухові повітряної хвилі та ін. із зазначенням відстаней;
б) план території складу (масштаб не менше 1 : 500) з нанесенням
на нього всіх будинків, огорожі, воріт, хвіртки та ін. із
зазначенням відстаней;
в) схема розташування заземлювачів блискавкозахисту.

22. Дата заповнення паспорта _____________________________________

Підписи: _________________________________________________________

Керівник підприємства (шахти,
рудника, кар’єру і т.п.) ________________________
(прізвище)

Складений в _____________ прим.

Один прим. зберігається на складі ВМ.

Примітка. При розміщенні на території складу пунктів виготовлення
і підготовки ВР, а також лабораторії і т.п., у паспорті
зазначаються їх основні характеристики.

Додаток 30
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

__________________________________
(найменування підприємства, шахти,

__________________________________
рудника, кар’єру і т.п.)

Книга обліку
надходжень і витрат вибухових матеріалів
Розпочата _____________________ 19__ р.

Закінчена______________________ 19__ р.

Найменування ВМ _____________________________________________

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Надходження | Витрата |

|—————————————————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————|

|Число,|Залишок|Звідки, за|Дата | N |Надход-|Усього |Число,|Куди, за | N |Витрата|Усього |Розписка |

|місяць| за |якими до- |виготов-|партії|ження | з |місяць|якими до-|партії|за добу| з |перевірника|

| | кожне |кументами |лення | |за добу|початку| |кументами| | |початку|складів і |

| | число |одержано | | | |місяця | |відпущено| | |місяця |зауваження |

|——————+———————+——————————+————————+——————+———————+———————+——————+—————————+——————+———————+———————+———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 31
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

__________________________________
(найменування підприємства, шахти,

__________________________________
рудника, кар’єру і т.п.)

Книга
обліку видачі і повернення вибухових матеріалів

 

Розпочата _____________________ 19__ р.

Закінчена _____________________ 19__ р.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата |Прізвище |Дата, |Найменува- |Одиниця|Кількість| Розписка |Кількість |Кількість |Розписка |Розписка |

|видачі|підрив- |N, на-|ння ВМ, які| виміру| виданих |підривника |витрачених|повернених|роздаваль-|підривника |

| |ника |ряд, |видаються, | | ВМ |(майстра- |ВМ |ВМ, номери|ника (зав.|(майстра- |

| |(майстра-|путів-|номери | | |підривника)| |виробів |складом) |підривника)|

| |підрив- |ки |партій | | |про одержа-| | |про одер- |про здачу |

| |ника) | |виробів | | |ння ВМ | | |жання ВМ |ВМ |

|——————+—————————+——————+———————————+———————+—————————+———————————+——————————+——————————+——————————+———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примітка: При використанні різних ВМ графи 4, 5, 6, 8 і 9 повинні
бути додатково розділені для запису в кожній графі
тільки одного виду ВР і ВМ, а також ступенів
уповільнення електродетонаторів.

Додаток 32
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

__________________________________
(найменування підприємства, шахти,

__________________________________
рудника, кар’єру і т.п.)

Наряд-накладна ___________________________

Складу ВМ ________________________________

Відпустити для ___________________________

Дата відпускання _________________________

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наймену-|Одиниця| Відпущено | N |Розписка|Розписка|

|вання ВМ| виміру|————————————————————————————————————————|партії|особи, |особи, |

| | |затребу-|кіль-| завод- | дата | |яка |яка |

| | |вано |кість|виготовлювач|виготовлення| |видала |одержала|

| | | | | | | |ВМ |ВМ |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Примітка. При потребі підприємства можуть вносити до форми
наряду-накладної зміни, узгоджені з органами
Держгірпромнагляду.

Додаток 33
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Підприємство(шахта, рудник, кар’єр і т.п.) ______________
дільниця _______________________ зміна __________________

Наряд-путівка N ____________
на проведення підривних робіт «___» ____________ 19__ р.
підривнику _________________________________________
(прізвище, ініціали, робочий номер)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Місце |Підлягає підриванню| Виписано | Видано |

|роботи,|———————————————————+——————————————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————|

|(найме-|заряди |маса |ВР за |електро-|капсу- |вогне-|електро- |детона-|ВР за |електроде-|капсу- |вогне-|електро- |детона-|

|нування|в шпурах |заряду в|наймену-|детона- |лів |про- |запалюва-|ційного|найме- |тонаторів |лів де- |про- |запалюва-|ційного|

|виро- |(свердло-|шпурі (в |ванням, |торів за|детона-|відно-|льних па-|шнура м|нуван- |за упові- |тонато- |від- |льних |шнура, |

|бок, |винах та |свердло- |кг |уповіль-|торів, |го |тронів, | |ням, кг |льненням, |рів, шт.|ного |патронів,|м |

|об’єк- |ін.), |вині та | |ненням, |шт. |шнура,|трубок, | | |шт. | |шнура,|трубок, | |

|тів) |шт. |ін.), кг | |шт. | |м |шт. | | | | |м |шт. | |

|———————+—————————+—————————+————————+————————+———————+——————+—————————+———————+————————+——————————+————————+——————+—————————+———————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |5|6 | 7| 8|9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14|15|16| 17 |18|19| 20 | 21 | 22 | 23 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Усього виписано __________________________________________________
Усього видано ____________________________________________________
Керівник дільниці __________ Керівник служби підривних робіт*_____
Керівник вентиляційної служби*_________ Затверджую*_______________
(керівник шахти)
ВМ видав ______________ Підривні роботи дозволяю _________________

(завідуючий складом (особа технічного нагляду,

або роздавальник) керівник підривних робіт у цій зміні)
Дата видачі ________________________

ВМ одержав _________________________
(підривник)

_______________
* Тільки для шахт і рудників, небезпечних за газом або пилом.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | Підірвано | Витрачено |Підпис |

|—————————————+—————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————|особи |

|Місце роботи |зарядів |маса за-| ВР за |електроде-|капсу- |вогне- |електро- |детона-|технічного |

|(найменування|у шпурах |рядів у | найменуванням,|тонаторів |лів-де- |провід-|запалюва-|ційного|нагляду, |

|виробок, |(свердло-|шпурі (в| кг |за найме- |тонато- |ного |льних |шнура, |який |

|об’єктів) |винах та |сверд- | |нуванням, |рів, шт.|шнура, |патронів,|м |підтверджує|

| |ін.), шт.|ловині | |шт. | |м |трубок, | |витрату ВМ |

| | |та ін.),| | | | |шт. | | |

| | |шт. | | | | | | | |

|—————————————+—————————+————————+———————————————+——————————+————————+———————+—————————+———————+———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Усього витрачено__________________________________________________

__________________
(підпис керівника)

Залишок ВМ одержав _______________________________________
(завідуючий складом або роздавальник)

Дата ________________________

Прізвище особи технічного нагляду керівника підривних робіт у цій
зміні ____________________________________________________________

Прізвище робітників, які залучаються до роботи з доставки ВР

__________________________________________________________________

Примітка. В разі потреби підприємства можуть вносити до форми
наряду-путівки зміни, узгоджені з органами
Держгірпромнагляду.

Додаток 34
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Постійна транспортна перепустка

 

Перепустка N ______ N _____________________
(транспортної одиниці)

_______________________________ ________________________________
(вид транспорту) (цифри)

Підпис

__________________________________________________________________

Одноразова транспортна перепустка

Корінець N ____________________ Одноразова транспортна
перепустка N ___________________

«__» год. «___» хв. «__» год. «___» хв.

«___» _________________ 19__ р. «___» __________________ 19__ р.

Прізвище ______________________ Прізвище________________________
Ім’я, по батькові _____________ Ім’я та по батькові ____________

_______________________________ ________________________________
Вид транспорту N ______________ Вид транспорту N _______________
Хто дозволив __________________ Куди ___________________________
Виданий до ____________________ Виданий до «___» _______ 19__ р.
(документ)

_______________________________ ________________________________
(документ, на підставі якого

_______________________________ ________________________________
(підпис) надано перепустку)

М.П.

Відмітка про вибуття

«__» год. «___» хв.

М.П (підпис)

Додаток 35
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Тимчасова перепустка

 

Місце для N Прізвище __________________________________
фотокартки Прохід Ім’я ______________________________________
3 х 4 По батькові _______________________________
Особистий підпис __________________________

М.П.

Строк дії подовжено
до «___» _____________ 19__ р.

Керівник об’єкта

____________________________
(підпис)

Примітка 1. Розмір перепустки 18 х 6 см.
Примітка 2. Тимчасові перепустки виготовляються із цупкого картону
за таким же зразком, як і постійні, але мають інший
колір.

Додаток 36
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Одноразова перепустка

 

Корінець перепустки N _________ Одноразова перепустка N _______

«__» год. «___» хв. «__» год. «___» хв.
«___»__________________ 19__ р. «___» _________________ 19__ р.
Прізвище_______________________ Прізвище_______________________
Ініціали ______________________ Ім’я та по батькові ___________
До кого _______________________ _______________________________
Хто дозволив __________________ До кого _______________________
Видана до _____________________ Хто дозволив __________________
(документ) Видана до _____________________
Адреса: _______________________ (документ)

_______________________________ М.П. _________________________
(підпис)

Розмір 10 х 20 Відмітка про вибуття
«__» год. «___» хв.
«___» ___________ 19__ р.

М.П. ________________
(підпис)

Додаток 37
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Матеріальна перепустка

 

Корінець N _____________________ Матеріальна перепустка N ______

Прізвище _______________________ Прізвище ______________________
Ім’я, по батькові ______________ Ім’я, по батькові _____________

________________________________ _______________________________
Кількість місць ________________ Кількість місць _______________
N накладної ____________________ N накладної ___________________
N контр. пункту ________________ N контр. пункту _______________
«___» __________________ 19__ р. «___» _________________ 19__ р.

(підпис) М.П. (підпис)

 

Розмір 10 х 20

{ Додаток 38 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справN 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

 

Додаток 38
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів

Погодження
Держгірпромнагляду України на право придбання
та використання вибухових матеріалів та їх
компонентів імпортного виробництва

 

Видано ___________________________________________________________
(найменування підприємства)

на придбання та використання вибухових матеріалів та їх
компонентів:

—————————————————————————————————————————————————————————

| Найменування вибухових | Одиниця | Кількість |

| матеріалів та їх | виміру | |

| компонентів, стандарт | | |

| держави-виготовлювача, | |————————————————————|

| фірма-виготовлювач, | | цифрами | літерами |

| наявність сертифіката | | | |

—————————————————————————————————————————————————————————

Вибухові матеріали та їх компоненти призначені для використання

__________________________________________________________________
Обгрунтування необхідності придбання та використання ВМ __________

__________________________________________________________________
(не випускається, економічне і т.д.)

Місце зберігання _________________________________________________
Додаткові вимоги до перевезення, зберігання, переробки та
використання

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(на підставі висновку та рекомендацій головної організації
експерта про відповідність вибухових матеріалів та їх компонентів,
які будуть придбані, діючим на Україні нормативним актам)

Термін дії свідоцтва дійсний до «___» ________________ 199_ р.
Посада, прізвище, ініціали _______________________________________
(представника Держгірпромнагляду)

М.П.______________________ «___» ______________ 199_ р.
(підпис)

Примітка. Це свідоцтво видається строком дії на 6 місяців та є
підставою для отримання в органах внутрішніх справ
дозволу на право перевезення в межах України (ввозу і
зворотного вивозу) вибухових матеріалів та їх
компонентів імпортного виробництва.

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

 

Додаток 39
до Інструкції про порядок
виготовлення, придбання,
зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми
властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
патронів до них, а також
боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

Корінець довідки N ________ Д О В І Д К А N ___________

Видана громадянину (громадянці):
Видана гр. _______________ Прізвище, ім’я, по батькові _____

__________________________ _________________________________

__________________________ _________________________________

__________________________ Місце і дата народження ________

__________________________ _________________________________

__________________________ _________________________________
Проживає_________________ Місце проживання:

__________________________ _________________________________

__________________________ _________________________________

__________________________ _________________________________

__________________________ _________________________________

__________________________ про те, що він (вона) пройшов
(пройшла) курс вивчення
матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил
поводження з ними та
застосування, а також виконав
(виконала) практичні стрільби і
склав (склала) залік у

_______________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
Голова комісії (прізвище,
ініціали, підпис):

_________________________________
Члени комісії (прізвище,
ініціали, підпис):
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
Дата видачі » «_______ Дата видачі довідки: » » _____ р.

М.П. — проставляються печатки підприємства,
установи, організації, господарського
об’єднання, на базі якого проведено
вивчення та «Дозвільна система»

{ Інструкцію доповнено додатком згідно з Наказом МВС N 615
( z0575-02 ) від 26.06.2002 }

 

Додаток 40
до Інструкції про порядок
виготовлення, придбання,
зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми
властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
патронів до них, а
також боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів
———————————————————————————

| УКРАЇНА |

| Державна служба експортного контролю України |

| |

| Цей дозвіл є підставою для прийняття зазначених |

| товарів для митного оформлення. Заявник зобов’язаний |

| не менше ніж за три доби до здійснення міжнародного |

| перевезення подати в митний орган цей дозвіл та всі |

| потрібні документи для митного оформлення. Заявник |

| несе відповідальність згідно з законодавством України |

| за неправильність використання цього дозволу. Дія |

| цього дозволу може бути призупинена або дозвіл може |

| бути скасований Держекспортконтролем у випадках, |

| передбачених законодавством |

|——————————————————————————-|

|1. Дозвіл N |2. Строк дії дозволу |3. Тип дозволу: разовий |

|——————————————————————————-|

|4. Заявник 4.1. Код за ЄДРПОУ| |

|4.2. Адреса |———————|

|4.3. Країна 4.4. Код країни | |

|———————————————————+———————|

|5. Експортер 5.1. Код за ЄДРПОУ| |

|5.2. Адреса ———————-|

|5.3. Країна(и) |

|5.4. Код(и) країни ————————————————————|

|——————————————————————————-|

|6. Імпортер 6.1. Код за ЄДРПОУ| |

|6.2. Адреса ———————-|

|6.3. Країна(и) |

|6.4. Код(и) країни ————————————————————|

|——————————————————————————-|

|7. Споживач 7.1. Код за ЄДРПОУ| |

|7.2. Адреса |———————|

|7.3. Країна 7.4. Код країни | |

|——————————————————————————-|

| |8.1. Оформлення: | | |10. Валюта платежу |

| | не визначена| | | |

|8. Митниці|——————|9. Код|——+————————————-|

| |8.2. На кордоні: | | | |

| | не визначена| | | |

|——————————————+————————————-|

|11. Характер міжнародної передачі |12. Код |13. Загальна вартість |

| | валюти| |

| Імпорт |———+—————————|

|——————————————+———+—————————|

|14. Найменування і повний опис товару |15. Код |16. Од.|17. |13.1. |

| (додаткова од. виміру) |за ТН ЗЕД|виміру |Кількість|Вартість |

|——————————————+———+——-+———+———|

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|——————————————————————————-|

|18. Підстава для запиту дозволу |

|——————————————————————————-|

|19. Особливі умови дозволу |

|——————————————————————————-|

|20. Посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підписує дозвіл |

| |

| Не визначена _________________ М.П. Дата |

———————————————————————————

Примітка. Цей дозвіл є підставою для отримання в органах
внутрішніх справ дозволу на право перевезення в межах України
(ввозу) вибухових матеріалів імпортного виробництва та не повинен
перевищувати терміну висновку Мінпромполітики України про
доцільність ввезення до України вибухових матеріалів імпортного
виробництва.

{ Інструкцію доповнено додатком згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

 

Додаток 41
до Інструкції про порядок
виготовлення, придбання,
зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми
властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
патронів до них, а
також боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів
———————————————————————————

| УКРАЇНА |

| Державна служба експортного контролю України |

| |

| За три доби до здійснення міжнародних передач подати |

| в митний орган цей дозвіл та всі потрібні документи |

| |

|——————————————————————————-|

|1. Висновок N |2. Строк дії висновку|3. Тип висновку: разовий |

|——————————————————————————-|

|4. Заявник 4.1. Код за ЄДРПОУ| |

|4.2. Адреса |———————|

|4.3. Країна 4.4. Код країни | |

|———————————————————+———————|

|5. Експортер 5.1. Код за ЄДРПОУ| |

|5.2. Адреса ———————-|

|5.3. Країна(и) |

|5.4. Код(и) країн(и) ———————————————————-|

|——————————————————————————-|

|6. Імпортер 6.1. Код за ЄДРПОУ| |

|6.2. Адреса ———————-|

|6.3. Країна(и) |

|6.4. Код(и) країн(и) ———————————————————|

|——————————————————————————-|

|7. Характер міжнародної передачі Імпорт |

|——————————————————————————-|

| | |

|———————————————————+———————|

| | |

|——————————————————————————-|

|10. Підстава для запиту дозволу |

|——————————————————————————-|

|11. Особливі умови дозволу |

|——————————————————————————-|

|12. Посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підписує дозвіл |

| |

| Не визначена _________________ М.П. Дата |

———————————————————————————

Примітка. Цей висновок є підставою для отримання в органах
внутрішніх справ дозволу на право перевезення в межах України
(ввозу) вибухових матеріалів імпортного виробництва та не повинен
перевищувати терміну висновку Мінпромполітики України про
доцільність ввезення до України вибухових матеріалів імпортного
виробництва.

{ Інструкцію доповнено додатком згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

 

Додаток
до наказу МВС України від
21 серпня 1998 р. N 622
(в редакції наказу МВС
України від 26.06.02 N 615
( z0575-02 )

ЗВІТ
по лінії дозвільної системи

 

1. Усього об’єктів дозвільної системи зі зброєю і
боєприпасами — ________

1.1 У них зброї — ________

у тому числі:

1.1.1. Нарізної — ________

1.1.1.1. Автоматів — ________

1.1.1.2. Карабінів, гвинтівок — ________

1.1.1.3. Пістолетів, револьверів — ________

1.1.2. Гладкоствольної — ________

1.1.3. Вихолощеної / учбової — ________

2.Власників мисливської вогнепальної зброї, всього — ________

2.1. У них зброї, всього — ________

у тому числі:

2.1.1. Гладкоствольної — ________

2.1.2. Нарізної — ________

2.1.3. Комбінованої — ________

2.1.4. Нагородної (короткоствольної воєнних зразків) ________

3. Власників холодної зброї — ________

3.1.У них зброї, всього — ________

4. Власників пневматичної зброї — ________

4.1. У них зброї, всього — ________

5. Власників пістолетів, револьверів для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, — ________

5.1 У них пістолетів, револьверів — ________

6. Усього об’єктів дозвільної системи з вибуховими
матеріалами — _________

у тому числі:

6.1. Кількість складів вибухових матеріалів — ________

6.2. Кількість місць проведення вибухових робіт — ________

7. Пунктів навчання — ________

8. Суб’єктів господарювання, що провадять господарську
діяльність відповідно до ліцензій, виданих МВС України:

8.1. Діяльності, пов’язаної з виробництвом, ремонтом та
торгівлею вогнепальною зброєю, —

8.2. Діяльності, пов’язаної з виробництвом спеціальних
засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони та їх продажем, —

8.3. Діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами
невійськового призначення та функціонуванням мисливських
стендів, —

8.4. Діяльності, пов’язаної з виробництвом, торгівлею
піротехнічними засобами, —

9. Інших об’єктів дозвільної системи — ________

10. Вилучено з незаконного обігу зброї, всього — ________

у тому числі:

10.1. Автоматів — ________

10.2. Карабінів, гвинтівок — ________

10.3. Пістолетів, револьверів — ________

10.4. Гладкоствольних рушниць, обрізів — ________

10.5. Саморобної — ________

11. Вилучено з незаконного обігу боєприпасів (шт.) — ________

12. Вилучено з незаконного обігу вибухової речовини (кг) —

________
12.1. Вилучено з незаконного обігу засобів ініціювання
(шт./м) — ________

13. Добровільно здано вогнепальної зброї, всього — ________

у тому числі:

13.1. Зброї, що незаконно зберігалась , всього — ________

13.1.1. Автоматів, кулеметів — ________

13.1.2. Карабінів, гвинтівок — ________

13.1.3. Гладкоствольних рушниць, обрізів — ________

13.1.4. Пістолетів, револьверів — ________

13.1.5. Саморобної — ________

13.2. Зареєстрованої зброї — ________

14. Добровільно здано вибухової речовини (кг) ________

14.1. Добровільно здано засобів ініціювання (шт./м)- ________

15. Добровільно здано боєприпасів (шт.) — ________

16. Видано дозволів, усього — ________

у тому числі:

16.1. На придбання / зберігання зброї (всіх видів) — ________

У тому числі:

16.1.1. Нарізної — ________

16.1.2. Гладкоствольної- ________

16.1.3. Холодної — ________

16.1.4. Пневматичної — ________

16.1.5. Пістолетів, револьверів для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, — ________

16.2. На придбання / зберігання ВМ — ________

16.3. На виготовлення печаток і штампів — ________

16.4. Інших видів дозволів — ________

16.5. Перереєстровано одиниць зброї — ________

17. Притягнуто до адміністративної відповідальності громадян
за статтями 174, 190-195-4 Кодексу України про адміністративні
порушення, всього — ________

у тому числі :

17.1. Стаття 174 — ________

17.2. Стаття 190 — ________

17.3. Стаття 191 — ________

17.4. Стаття 192 — ________

17.5. Стаття 193 — ________

17.6. Стаття 194 — ________

17.7. Стаття 195 — ________

17.8. Стаття 195-1 — ________

17.9. Стаття 195-2 — ________

17.10. Стаття 195-3 — ________

17.11. Стаття 195-4 — ________

17.12. Стаття 195-6 —

18. Прийнято рішень про накладення штрафів — ________

18.1. Накладено штрафів на суму — ________

18.2. Стягнуто штрафів на суму — ________

19. Надійшло скарг громадян про необгрунтоване притягнення до
адміністративної відповідальності — ________

19.1. З них підтвердилося — ________

19.2. За ними відмінено постанов — ________

20. Вилучалось у громадян — власників мисливської
вогнепальної зброї за порушення законодавства — ________

20.1. Повернуто власникам — ________

20.2. Конфісковано — ________

20.3. Оплатно вилучено — ________

21. Установлено власників зброї, які зловживають спиртними
напоями, вживають наркотичні речовини з немедичною метою,
порушують громадський порядок тощо — ________

21.1. У них анульовано дозволів на зберігання, носіння
зброї — ________

22. Скоєно злочинів із застосуванням зареєстрованої зброї —

________
23. При цьому постраждало людей — ________

з них:

23.1. Вбито- ________

23.2. Поранено — ________

24. Кількість крадіжок, втрат зброї з об’єктів дозвільної
системи — ________

24.1. Викрадено, втрачено одиниць зброї — ________

25. Кількість крадіжок, втрат зброї у громадян — ________

25.1. У них викрадено, втрачено одиниць зброї, спецзасобів,
всього — ________

у тому числі:

25.1.1. Нарізної — ________

25.1.2. Гладкоствольної — ________

25.1.3. Газових пістолетів, револьверів — ________

25.1.4. Пістолетів, револьверів для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, — ________

26. Кількість громадян, прийнятих з питань дозвільної
системи, — ________

27. Кількість громадян, яким надано згоду на укладення
трудових договорів на виконання робіт з виготовлення, зберігання,
обліку, охорони, перевезення та використання предметів і
матеріалів, на які поширюється дозвільна система, — ________

28. Надійшло скарг на неправомірні дії працівників дозвільної
системи — ________

28.1. З них підтвердилося — ________

29. Притягнуто працівників дозвільної системи до
відповідальності — ________

30. Отримано коштів за послуги дозвільної системи — ________

Усього 97 позицій.

Начальник УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС

України в _____________________

N _________________

Примітка. Звіт за зазначеною формою подається щомісяця до 5-го
числа місяця, наступного за звітним періодом.

{ Додаток в редакції Наказу МВС N 615 ( z0575-02 ) від
26.06.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

 

Додаток 42
до Інструкції про порядок
виготовлення, придбання,
зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва
для відстрілу патронів,
споряджених гумовими
чи аналогічними за своїми
властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
патронів до них,
а також боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів
Лицьовий бік

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

_________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

ДОЗВІЛ
на право зберігання та носіння зброї

 

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________
(прізвище)

________________________________________________________________
(ім’я)

_________________________________________________________________
(по батькові)

Фотовідбиток
власника
посвідчення

Адреса __________________________________________________________
(адреса місця проживання)

Виданий _________________________________________________________
(дата, місяць, рік та найменування
органу внутрішніх справ)

Дійсний до ______________________________________________________
(дата, місяць, рік)
Зворотний бік

 

ДОЗВІЛ N

 

На право зберігання та носіння __________________________________
(вид зброї)

Марка Калібр Заводський N

_________________ _________________ _________________
(марка) (калібр) (номер)

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

Начальник ____________________

М.П.

Поддержите сайт, не проходите мимо рекламы:

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.


2 + 5 =