Як отримати дозвіл на зброю, спеціальні засоби

Порядок видачі дозволів на право придбання, зберігання та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї регламентується Інструкцією, затвердженою наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077.

Порядок видачі дозволів на право придбання, зберігання та використання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії регламентується Тимчасовою інструкцією, затвердженою наказом МВС України від 13 червня 2000 року № 379—дск, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2000 року за № 696/4917.

Дозволи видаються:
Департаментом громадської безпеки МВС України на

— право ввозу з-за кордону та вивозу з України вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї, мисливського пороху, вибухових матеріалів міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням, а також іноземним фірмам на підставі міжурядових угод та договорів;

— придбання, зберігання, носіння та вивезення (за 5 діб до виїзду) з України вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї іноземним громадянам, а також ввезення ними зброї та боєприпасів в Україну за клопотанням міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України за погодженням з посольствами та іноземними представництвами країн, громадянами яких вони є, а з метою полювання, на конкретно визначений термін, також за клопотанням користувачів земельних ділянок і мисливських угідь;

— відкриття та функціонування республіканських баз складів вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування;

— зберігання і носіння нагородної зброї.

Департамент громадської безпеки МВС України, здійснюючи в повному обсязі функції дозвільної системи, може видавати й інші передбачені цією Інструкцією дозволи.

Управлінням громадської безпеки Головного управління МВС України … области на

— відкриття та функціонування складів вибухових матеріалів і піротехнічних майстерень;

— право ввезення з-за кордону та вивезення з України мисливської, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї громадянам України;

— придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної вогнепальної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії громадянам України;

— придбання та зберігання відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї підприємствам, установам, організаціям.

Управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Харківській області, здійснюючи дозвільну систему, може видавати й інші передбачені цією Інструкцією види дозволів, крім дозволів, що належать до компетенції Департаменту громадської безпеки МВС України.

Міськрайорганами внутрішніх справ на:
— придбання і перевезення вибухових матеріалів і засобів підриву;
— носіння і перевезення відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї;
— придбання, зберігання та носіння мисливської гладкоствольної вогнепальної, пневматичної, холодної зброї громадянам України.

Відділ спеціальної міліції Головного управління МВС України в Харківській області у межах своєї компетенції видає дозволи на відкриття та функціонування об’єктів, що ним обслуговується, а також на придбання, зберігання, носіння, перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також вибухових матеріалів, які зберігаються та використовуються на цих об’єктах.

Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на право придбання мисливської нарізної, мисливської гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (крім працівників правоохоронних органів) громадянами подаються такі документи:

— письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім’я керівника органу внутрішніх справ;

— заповнена картка-заява;

— медичний висновок лікувального закладу про відсутність протипоказань, що перешкоджають придбанню зброї (медична довідка форми № 127/о, затверджена наказом МОЗ України від 20.10.1999 № 252);

— довідка управління інформаційних технологій Головного управління МВС України в Харківській області про відсутність судимості (форма ІП-1);

— рапорт дільничного інспектора міліції про перевірку за місцем мешкання;

— довідка про проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування;

— платіжні доручення (квитанції) установи банку про сплату послуг дозвільної системи: за консультацію та за одержання дозволу на право придбання;

— платіжне доручення (квитанція) установи банку про сплату коштів за бланк дозволу на право придбання.

Для одержання дозволу на право придбання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії подається документ, який дає підстави для видачі такого дозволу (перелік осіб, які мають право придбати в особисту власність пристрої визначений наказом МВС України від 13 червня 2000 року № 379-дск).

Дозволи на придбання зброї, пристроїв видаються органами внутрішніх справ після пред’явлення громадянином паспорту.

Невикористані дозволи, після закінчення терміну їх дії, мають бути повернуті в органи внутрішніх справ для анулювання.

Придбана громадянами зброя, пристрої протягом 10 (десяти) днів з дня придбання мають бути зареєстровані в органах внутрішніх справ з одержанням дозволу на їх зберігання, носіння.

Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на право зберігання, носіння мисливської нарізної, мисливської гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії громадянами подаються такі документи:

— письмове клопотання щодо реєстрації зброї, пристроїв на ім»я керівника органу внутрішніх справ;

— три фотокартки розміром 3*4 см;

— дублікат дозволу на придбання зброї, пристроїв з відміткою магазину про продану зброю, пристрої або інший документ, що засвідчує джерело надходження та приналежність зброї, пристроїв;

— платіжне доручення (квитанція) установи банку про оплату послуг дозвільної системи за реєстрацію;

— платіжне доручення (квитанція) установи банку про сплату коштів за бланк дозволу на право зберігання.

Мисливська нарізна зброя та пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії повинні пройти експериментальний відстріл у науково-дослідних експертно-криміналістичних підрозділах МВС України (для мисливської нарізної зброї — один раз у п’ять років).

До або під час реєстрації зброї громадяни України повинні в установленому порядку укласти договір страхування власників чи користувачів зброї (згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 402 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власному чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї» всі власники зброї повинні бути застраховані, копія договору страхування подається власником в органи внутрішніх справ).

Продовження терміну дії дозволу на право зберігання, носіння зброї, пристроїв здійснюється в порядку, передбаченому для їх видачі на підставі письмового клопотання про продовження терміну дії дозволу та платіжного доручення (квитанції) установи банку про оплату послуг дозвільної системи.

При цьому документи, які були надані при отриманні дозволу і не втратили юридичної сили, заново не надаються.

СПЛАТА КОШТІВ ЗА ПОСЛУГИ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Розміри плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ регламентуються наказом МВС України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 05 жовтня 2007 року № 369/1105/335, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за № 1235/14502.

Оформлення документів, пов’язаних з видачею дозволу на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, таким особам:

— Юридичним – 81 грн. (за оформлення документів для видачі одного дозволу).
— Фізичним:
— громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, що постійно проживають в Україні – 18 грн. (за оформлення документів для видачі одного дозволу).

— іноземцям та особам без громадянства, крім тих, що постійно проживають в України – 81 грн. (за оформлення документів для видачі одного дозволу).

Реєстрація (перереєстрація) мисливської, холодної зброї, пневматичної та газової зброї – 9 грн. (за реєстрацію однієї одиниці зброї);

— Реєстрація нагородної зброї – 54 грн. (за реєстрацію однієї одиниці зброї);

Оформлення документів, пов’язаних з видачею дозволу на (за оформлення одного комплекту документів для видачі одного дозволу):

Відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об’єктів відповідно до Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 (576-92-п) – 270 грн;

Зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, на об’єктах дозвільної системи – 270 грн;

Зберігання і носіння зброї, що належить підприємствам, установам та організаціям, під час виконання службових обов’язків – 54 грн;

Виготовлення печаток і штампів установам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності – 81 грн;

Знищення печаток і штампів – 9 грн;

Увезення з-за кордону та вивезення з України зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система – 108 грн;

Транзит через територію України зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, юридичними та фізичними особами інших держав – 270 грн.

Оформлення документів, пов’язаних з наданням згоди установам, організаціям і суб’єктам підприємницької діяльності на укладення договорів про виконання робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням предметів та матеріалів, на які поширюється дозвільна система (за оформлення одного комплекту документів) – 54 грн;

Повторна видача, замість утрачених, дозвільних документів, передбачених пунктами 11-13, 61 цього переліку (за видачу одного документу) – розраховується з коефіцієнтом 5 до вартості визначених послуг;

Переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого (переоформлення однієї одиниці зброї) – 108 грн;

Видача направлення на реалізацію зброї (за видачу одного направлення) -9 грн;

Термінове оформлення та видача (протягом одного, трьох робочих днів) реєстраційних та дозвільних документів, передбачених пунктами 2, 3, 6, 10-15, 23, 34, 36-39, 47, 56, 58, 59 цього переліку (за оформлення одного документа) — розраховується з коефіцієнтом 2 до вартості визначених послуг;

Надання консультаційної допомоги, довідкових та інформаційних матеріалів з питань оформлення документів з питань дозвільної системи (за одну годину консультації або за один комплект довідково-інформаційних матеріалів) – 9 грн.

Поддержите сайт, не проходите мимо рекламы:

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.


9 + 9 =