Если Вы решили открыть собственное стрельбище или тир

Для этого необходимо:

  1. Земельный участок от 2,5 га и больше, в зависимости от вида желаемых стрелковых дисциплин и предполагаемого количества площадок. Данный участок может принадлежать Вам на правах собственности, либо находиться у Вас в аренде. Размеры земельного участка должны быть такими, что бы расстояние в сторону стрельбы составляло 250 метров и более.
  2. Получить лицензию МВД, которая выдается сроком на 5 лет, с правом продления, стоимость, которой составит 250 гривен. Для получения лицензии необходимо предоставить в разрешительную систему МВД вашей области: копии документов на земельный участок и учредительные документы юридического лица (фирмы), в видах деятельности которой необходимо указать данный вид деятельности – функционирование охотничьего стенда.

Без лицензий органов внутренних дел могут функционировать тиры, полигоны научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро оборонных заводов, тиры, стрельбища и полигоны, которые находятся в подчинении Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственного комитета по охране государственной границы Украины, Службы безопасности, Управления государственной охраны и Министерства внутренних дел, а так же тиры для стрельбы из пневматического оружия.

Лицензионные условия открытия собственного стрельбища

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства внутрішніх справ України
_____.______.2007 № ____/____
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності, пов’язаної з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення,  мисливських стендів

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов’язаної з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів (далі – Ліцензійні умови) розроблено відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року  № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», від 4 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» та  від 12 жовтня 1992 року № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему».

1.2. У Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:
= «господарська діяльність» – будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;
= «ліцензіат» – суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
= «суб’єкт господарювання» – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності;
= «ліцензійна справа» – справа щодо кожного ліцензіата, у якій зберігаються документи, що подаються суб’єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов’язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
= «стрілецькі тири», «стрільбища невійськового призначення», «мисливські стенди» – ділянки місцевості або будівельні споруди, спеціально передбачені та пристосовані для безпечного проведення на (в) них навчально-тренувальних занять і змагань з використанням вогнепальної зброї, холодної зброї, пневматичної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони.

1.3. Ліцензійні умови встановлюють організаційні, режимні та особливі вимоги провадження господарської діяльності, пов’язаної з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів.

1.4. Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють (мають намір здійснювати) діяльність, пов’язану з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів.

1.5. Формування ліцензійних справ щодо кожного ліцензіата, який провадить господарську діяльність, пов’язану з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, здійснюють управління дозвільної системи та ліцензування (далі – УДСЛ) Департаменту громадської безпеки (далі – ДГБ) МВС України, підрозділи дозвільної системи управлінь, відділів громадської безпеки (далі – УГБ, ВГБ) головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – ГУМВС, УМВС).

1.6. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, пов’язану з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, подає заяву про видачу ліцензії, копії ліцензії, оформлену відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», до МВС України або до ГУМВС, УМВС (залежно від місця провадження діяльності).

ГУМВС, УМВС матеріали, заяви та висновки щодо видачі ліцензії, копії ліцензії в установлені законодавством терміни направляють до ДГБ для вирішення питання щодо видачі ліцензії.

1.7. Якщо ліцензіат провадить вид господарської діяльності не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, то Ліцензійні умови поширюються на суб’єкт господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

1.8. Вогнепальна зброя, холодна зброя, пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду (далі – пневматична зброя), спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони (далі – спеціальні засоби), які належать суб’єктам господарювання (придбані, перебувають у власності, застосовуються відповідно до норм законодавства), можуть використовуватися ними в стрілецьких тирах, на стрільбищах невійськового призначення, мисливських стендах, на які ними отримані відповідні ліцензії щодо їх відкриття та функціонування або взятих ними в оренду, а також зберігатися на (в) них відповідно до встановлених вимог.

1.9. Дія Ліцензійних умов не поширюється на стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Держспецзв’язку, а також митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.
2. Режимні вимоги до провадження господарської діяльності, пов’язаної з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів

2.1. Суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність, пов’язану з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, повинен мати на кожний такий об’єкт (на кожне місце провадження діяльності) Інструкцію щодо пропускного і внутрішньооб’єктового режиму з урахуванням особливостей об’єкта, що охороняється, яка погоджується з МВС, ГУМВС, УМВС.

Суб’єкт господарювання встановлює Порядок контролю за використанням зброї, який також погоджується з органами внутрішніх справ.

2.2. Пропускний режим повинен передбачати режим робочого часу, запровадження постійних і тимчасових перепусток, установлення порядку входу і виходу громадян, внесення і винесення (вивезення) зброї, спеціальних засобів та бойових припасів.
3. Загальні вимоги до приміщень, де здійснюється зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї, спеціальних засобів

3.1. Приміщення повинні бути ізольованими від інших підсобних, службових приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі й підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна (з прокладеними між ними сталевими ґратами) або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армованій сталевою сіткою.

Приміщення повинні мати:
= двоє дверей з міцними й надійними замками, при цьому зовнішні – дощані однопільні завтовшки 50 мм, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом із загином країв листа на торець дверей, або металеві; внутрішні – ґратчасті сталеві. Зовнішні двері повинні замикатися на два внутрішніх замки і опечатуватися печаткою або опломбовуватися. Внутрішні ґратчасті двері повинні замикатися на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї та боєприпасів до неї виготовляється зі сталевого профілю;
= на віконних прорізах із середини приміщення або між рамами – сталеві ґрати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи повинні бути обладнані внутрішніми залізними віконницями. Кінці прутків ґрат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці віконних прорізів повинні замикатися на навісні замки (ґрати, які вставляються в дверні, віконні прорізи і для зміцнення стін (перегородок), виконуються із сталевих прутків діаметром не менше 15 мм. Прутки зварюються в кожному перехресті, утворюючи вічка розміром не більше 150 х 150 мм);
= на вентиляційних вікнах, люках повинні встановлюватися сталеві ґрати з вічками розміром не більше 100 х 100 мм, які унеможливлюють проникнення через ці системи. Отвори в стінах, призначені для проходження інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше 200 мм;
= протипожежні засоби та опис майна, у якому зазначено кількість шаф, сейфів, металевих ящиків, їх номери і якою печаткою вони опечатуються.

3.2. Приміщення для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів повинні бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією, виконаною з прихованою проводкою до щитка електроживлення, із встановленням на вікнах, дверях, люках, стінах, стелях, підлозі датчиків, що спрацьовують на відчинення або злам сейфів, шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, спеціальні засоби, а також на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення повинні бути передані для охорони підрозділам Державної служби охорони при міських, районних органах внутрішніх справ з підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.1998 за № 637/3077. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки всередині приміщення або в залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях.

3.3. У разі неможливості обладнання приміщення для зберігання зброї, боєприпасів, спеціальних засобів сигналізацією із виведенням на пульт централізованого нагляду органів внутрішніх справ (розміщення їх на закритих об’єктах, відсутність такого пульта тощо) вони повинні бути обладнані автономною сигналізацією з установленням датчиків на стінах, стелі, віконних рамах з виведенням її сигналу до вартового приміщення та на пост відомчої охорони або на пульт чергового по органу внутрішніх справ у разі наявності технічної можливості.

3.4. Вогнепальна, холодна, пневматична зброя, бойові припаси до зброї, спеціальні засоби в приміщеннях для зберігання повинні міститися в металевих шафах (сейфах), товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками. Двері шаф для міцності повинні укріплюватися сталевими накладками або косинцями.

3.5. Допускається зберігання вогнепальної, холодної та пневматичної зброї, спеціальних засобів у важких сейфах, які мають внутрішні замки. Боєприпаси повинні зберігатися в окремому від зброї металевому ящику, шафі. За погодженням з органами внутрішніх справ допускається зберігання великої кількості зброї, спеціальних засобів у кімнатах-сейфах (сховищах).

3.6. У приміщеннях для зберігання зброї, боєприпасів, спеціальних засобів забороняється зберігати будь-які інші предмети.
4. Вимоги до обладнання стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів

4.1. Для провадження господарської діяльності, пов’язаної з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, ліцензіат повинен мати власні чи орендовані будівлі та/або приміщення, ділянки місцевості для тирів, стрільбищ, стендів, а також відповідну матеріально-технічну базу. Такі об’єкти (що використовуються ліцензіатом або перебувають у його власності) повинні відповідати вимогам до будівництва і бути прийняті в експлуатацію в установленому порядку.

4.2. Облаштування стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів та їх експлуатація здійснюються відповідно до встановлених правил.
5. Особливі вимоги

5.1. Укладення трудових договорів з громадянами на виконання робіт щодо провадження господарської діяльності, пов’язаної з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему» за погодженням з органами внутрішніх справ за відсутності у них:
= медичних протипоказань до виконання вказаних функціональних обов’язків та володіння зброєю;
= відомостей про систематичне порушення особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями чи вживання наркотичних речовин без призначення лікаря;
= пред’явленого обвинувачення у вчиненні злочину, а також віддання до суду на момент укладення договору;
= вироку суду про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю;
= непогашеної або не знятої у встановленому порядку з такої особи судимості за умисні злочини, а також за злочини, учинені із застосуванням вогнепальної зброї або вибухових матеріалів;
= умовного засудження такої особи з іспитовим строком;
= вироку суду стосовно особи, виконання якого відстрочено, або про засудження її до виправних робіт.

5.2. На стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди підрозділами науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, іншими особами, які мають на це право, видається сертифікат щодо відповідності приміщень, ділянок, майданчиків тирів, стрільбищ, стендів заходам безпеки, які висуваються до них, і придатності проведення в них стрільби з певних видів зброї.

Начальник Управління Т.в.о. начальника Департаменту
ліцензування  громадської безпеки
Держпідприємництва України МВС України

О.Б. Іванченко  Ю.Г. Сіденко

Разрешительная система

Дозвільна система

Пунктами 2, 12, 70 та 71 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»передбачено ліцензування діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу; діяльності, пов’язаної з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами; відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування»обов’язки з видачі ліцензій покладені на МВС України.

Лицензия на открытие стрелкового тира или стрельбища

Лицензия на открытие стрелкового тира или стрельбища

План работы стрельбища

День:
Время работы стрельбища может быть весь световой день. Обычно стенды начинают свою работу с 8 – 9 часов утра, а заканчивают с закатом солнца. Во многих европейских странах и в США практикуют «ночную стрельбу»с использованием прожекторов и экзотическую стрельбу по фосфорным мишеням.

Неделя:
Основная загрузка стрельбища приходиться на субботу и воскресенье, а так же на праздничные дни, приходящиеся на будни.
Основными клиентами стенда в будние дни всегда будут спортсмены.

Рекомендации: для большей посещаемости стрельбища в будние дни можно немного снизить цену за обслуживание в это время.

Месяц:
Самые «посещаемые месяцы»на стрельбище будут те, температура в которые составит от 5 и более градусов по Цельсию. Но и в морозные дни, даже с осадками, найдутся желающие пострелять.

Рекомендации: можно устраивать соревнования, которые будут проводиться ежемесячно в те сроки и по разным стрелковым дисциплинам, в которым (во первых) будут готовиться члены вашего стрелкового клуба, и в которых (во вторых) могут принимать участие приезжие спортсмены. Этим, значительно, можно повысить посещаемость стрельбища и увеличить «тренировочные»стрельбы в будние дни.

На зимний период рекомендовано проводить больше соревнований с привлечением охотников: такими соревнованиями могут быть состязания на круглом стенде и в компакт-спортинге.

Год:
Целесообразно, предварительно договорившись с органом, дающим право на охоту в новом сезоне, проводить охот.минимум для владельцев оружия в вашей области. Эта практика существовала в советские времена и в данный момент очень актуальна по причине незнания охотниками техники безопасности обращения с оружием, а так же из-за неумения правильно, и естественно точно, стрелять. Решение этих задач может взять на себя стенд, инструкторы которого смогут обучать владельцев оружия технике стрельбы и технике обращения с оружием. Данное мероприятие проводится ежегодно — перед открытием охотничьего сезона.

Рекомендации: инструктаж по технике безопасности проводиться инструктором стрельбища для группы охотников в течение 15-20 минут. Стрелковый минимум можно принимать на круглом стенде: 9 попаданий из 15 выстрелов для одного экзаменуемого.

Таблица размеров земельного участка для стрелковых площадок

Таблица размеров земельного участка для стрелковых площадок:

Стрелковая площадка Длина(метры) Ширина(метры) Площадь(га)
Траншейный стенд 250 100 2,5
Дублеты на траншейном стенде 250 100 2,5
Круглый стенд 250 400 10
Комбинированный стенд:траншейный, дублетный и круглый стендыНа одной площадке 250 400 10
Автоматическая траншея 250 100 2,5
Спортинг от 20 га
Компакт-спортинг 250 100 2,5
Универсальная траншея 250 100 2,5
Моделируемая охотничья стрельба от 20 га
Американская траншея 250 100 2,5
АВТ 250 100 2,5
DTL 250 100 2,5
5-Stend Sporting 250 400 10

Примечание: ширина любой стрелковой площадки равна примерно 60 метрам.
При добавлении каждой дополнительной площадки ширина земельного участка увеличивается на 60 метров. Площадки разделены между собой, для исключения попадания мишеней с соседних площадок, ограждением, высотой 3-4 метра.

Цены за услуги стрельбища

Цены за услуги стрельбища:

Цена(грн.) замишень* Цена(грн.) запатрон** Цена(грн.) зааренду

ружья***

Цена(грн.) зааренду

наушников*

Кол-вовыстреловза один

день

Кол-вотренировокв месяц
Новичок 3,00 3,00 30,00 10,00 25-50 4-6
Охотник 3,00 3,00 10,00 25-50 4-6
Клиент (разовый) 3,00 3,00 30,00 10,00 50-75 1-4
Клиент (постоянный) 2,00 3,00 75-100 8-12
Спортсмен-стрелок 1,50 100-200 12-16

*- при закупочной цене мишени 0,9 грн
**- при закупочной цене патрона 2,3 грн
***- цена за стрелковую серию (25 мишеней) или за 1 час
****- цена за стрелковую серию (25 мишеней) или за 1 час
Примечание: цены приведены на 1.04.2009, при курсе доллара США 8,25 грн.

Постоянный клиент:
Чтобы стать постоянным клиентом стрельбища нужно либо «настрелять»на этом стрельбище, по расценкам «клиента», определенное количество мишеней (например 1000 шт.) или приобрести абонемент на месяц или на год на определенное количество мишеней и патронов, заплатив за них наперед (например за 1000 мишеней/месяц; 8000 мишеней/год). При этом владелец стенда имеет возможность более точно прогнозировать закупки мишеней и патронов, при этом вкладывая в них средства клиентов.

Стрелок-спортсмен:
На «продвинутых»стрельбищах по отношению к стрелкам часто используют градационные стимулирующие цены. Например, если стрелок, не имеющий спортивного разряда,  выполняет на соревнованиях, проводимых на данном стрельбище первый разряд, то он может платить за мишень по цене 1,5 грн.

Доходность стрельбища

1. Что можно разместить на стрельбище:

Основной доход стрельбище получает по выходным дням (суббота и воскресенье), в праздничные дни, летом (если стрельбище находится в курортной зоне) и от проведения соревнований. В будние дни, как правило, стрельбище выгодно использовать для тренировок спортсменов, а так же сдавать площадки в аренду для тренировок силовых структур. Вы можете договориться со стрелковыми федерациями или коллективами стрелков на счет проведения тренировочных сборов. Обычно сборы проводятся перед каждыми соревнованиями, которых в год насчитывается до нескольких десятков. Сами сборы длятся от 7 до 21 дня, в зависимости от статуса предстоящих соревнований и цели сборов. К тому же, следует учитывать, что сезон подготовки спортсменов начинается в октябре и длиться 3-4 месяца. В это время проводятся так называемые «установочные сборы», во время которых каждый стрелок «отстреливает» до 5000 шт. мишеней. Всего же один стрелок, уровня мастера спорта и выше, в течение года «отстреливает» до 30000 шт. мишеней и на 15-25% больше – патронов.

Но основной доход владельцу стрельбища приносит не само стрельбище, а ИНФРАСТРУКТУРА, которая находиться на той же территории: гостиница, ресторан, баня и т.д.

Инфраструктура стрельбища

Объект

Клиенты стрельбища

стрелок

супруг(а)

стрелка

дети

друзья

Cпортивные объекты (основные):

Ради чего приедут:

Площадка «Компакт-спортинг»

+

+

Площадка «Американская траншея»

+

+

Площадка «Траншейный стенд+дублеты»

+

+

Площадка «Круглый стенд»

+

+

Cпортивные объекты (дополнительные):
Площадка «Бегущий кабан»

+

+

Площадка для стрельбы из лука

+

+

+

+

Площадка для пейнтбола

+

+

Тир пулевой пневмтический

+

+

+

+

Площадка/тир метания ножей

+

+

Инфраструктура (основная)
Гостиница

+

+

+

+

Ресторан

+

+

+

+

Баня

+

+

+

Инфраструктура (дополнительная)
Бассейн

+

+

+

+

Бильярд

+

+

Рыбалка

+

+

Мини зоопарк

+

+

Прокат лошадей

+

+

+

+

Прокат квадроциклов

+

+

Детская игровая комната/площадка

+

Оружейный магазин

+

С помощью правильного подбора объектов, которые составят инфраструктуру Вашего будущего стрельбища, можно рассчитывать на очень хорошие доходы. При этом, как не покажется странно на первый взгляд, сами стрелковые площадки будут приносить доход не более 10% от доходов всех других объектов инфраструктуры стрельбища. Но если у Вас не будет стрелковых площадок, то рассчитывать на получение тех же доходов от самой инфраструктуры вряд ли придется, т.к. сами стрелковые площадки выполняют главную роль – ради них к Вам приедут клиенты. Сначала это будут клиенты, которые платят за стрельбу, а затем эти же люди будут клиентами вашей гостиницы, ресторана, бани и т.д., если все это будет на Вашей территории. К тому же, клиентами смогут стать не только те люди, которые приехали пострелять, а еще их друзья и родственники, которых возможно будет взять с собой, ради других развлечений и услуг, имеющихся на Вашем комплексе.

Один из самых заманчивых видов заработка – принимать и проводить корпоративные мероприятия, на которых могут присутствовать  от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Но их тоже надо каким-то образом привлечь. Стрелковый комплекс, на котором можно еще и провести собрание, поесть, поспать и т.д. – это ли не лучшее предложение для фирм, которые проводят такие мероприятия?
2. Прогнозируемый рост популярности стрелковых видов и отдельных дисциплин стрельбы из гладкоствольных ружей:

Прогнозируемый рост популярности по стрелковым видам

Стрелковый вид

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

Охота 90% 85% 80% 60% 50% 40%
Спортинг (все виды)* 2% 7,5% 15% 30% 40% 50%
Стендовая стрельба (все виды)** 8% 7,5% 5% 10% 10% 10%

*- спортинг: все виды стрельбы из гладкоствольного оружия, кроме дисциплин стендовой стрельбы
**- стендовая стрельба: траншейный, дублетный, круглый стенд и автоматическая траншея

Прогнозируемый рост популярности по отдельным дисциплинам (место)

Стрелковая дисциплина

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Американская траншея/ABT/DTL 6 4 2 1 1
Компакт-спортинг 4 2 1 1 2 2
Круглый стенд 1 1 2 4 3 4
5-Stend-sporting 4 5 3 5 5
Траншейный стенд 2 3 3 5 6 6
Спортинг (большой) 6 4 3
Дуплеты на траншейном стенде 3 5 6 7 7 7


3. Сколько и каких стрелковых площадок установить на стрельбище:

Исходя из данных прогнозируемого роста популярности стрелковых видов и отдельных дисциплин стрельбы из гладкоствольных ружей (см. выше) и тем практическим показателям, которые есть на данный момент можно посоветовать следующее:
А) вариант 1 – разместить на стрельбище 2 площадки: компакт-спортинг (7 метательных машинок) и американская траншея (1 колебательная машинка).

При этом варианте Вы сможете привлечь на стрельбище стрелков-спортингистов и охотников, но не сможете привлечь стрелков-стендовиков. В случае проведения соревнований на данных площадках – можно привлечь максимум по 32 участника на каждую площадку, что значит – эти соревнования могут быть только областного значения.

Б) вариант 2 – разместить на стрельбище 4 площадки: компакт-спортинг (7 метательных машинок), американская траншея (1 колебательная машинка), круглый стенд (2 машинки) и траншейный/дублетный стенд (15 машинок).

При этом варианте Вы сможете привлечь на стрельбище стрелков-спортингистов, охотников и стрелков-стендовиков, т.е. всех потенциальных клиентов.  В случае проведения соревнований на данных площадках – можно привлечь максимум по 32 участника на каждую площадку, что значит – эти соревнования могут быть только областного значения.

В) вариант 3 – разместить на стрельбище по две и более площадки, каждой стрелковой дисциплины.

При этом варианте Вы сможете привлечь на стрельбище стрелков-спортингистов, охотников и стрелков-стендовиков, т.е. всех потенциальных клиентов.  В данном случае — есть возможность проведения соревнований любого уровня (см. таблицу: варианты размещения площадок на одном стрельбище).

Варианты размещения площадок на одном стрельбище

Вид

стрельбы*

Стрелковая дисциплина Количество площадок на стрельбище
Компакт-спортинг 4 3 3 2 4 3 2 1
Американская траншея/ABT/DTL 4 3 3 2 4 3 2 1
Траншейный стенд+дуплеты** 3 3 2 2
Круглый стенд 3 3 2 2
Статус турнира Наличие или отсутствие площадок
Чемпионат мира Сп-г/стенд +/+ -/+ +/-
Чемпионат Европы Сп-г/стенд +/+ -/+ +/-
Кубок Мира Сп-г/стенд +/+ -/+ +/-
Кубок Европы Сп-г/стенд +/+ +/+ +/+ +/- +/-
Чемпионат страны Сп-г/стенд +/+ +/+ +/+ -/+ +/- +/-
Кубок страны Сп-г/стенд +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/-
Чемпионат области Сп-г/стенд +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- +/-
Тренировки сборных по стрельбе Сп-г/стенд +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/-
Тренировки отдельных спортсменов Сп-г/стенд +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- +/-
Клиенты на стрельбище Сп-г/стенд +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- +/-

*- Вид стрельбы: спортинг/стендовая стрельба
**- обе дисциплины проводятся на одной площадке, на том же оборудовании


4. О потенциальных клиентах стрельбища:

По-другому этот раздел можно назвать: «О стрелках-спортингистах, охотниках и стрелках-стендовиках».

Трудно сказать кто из данных категорий потенциальных стрелков и в какой период работы стрельбища принесет максимальную прибыль, но имея в виду что процент охотников составляет подавляющее большинство, то ставку следует делать на них.

Охотники, с точки зрения профессионального владельца стрельбища – это будущие спортингисты, т.е. клиенты, «отстреливающие», в отличие от простых охотников, большие количества мишеней-тарелочек и патронов. В 80% случаев стрелками-спортингистами становятся охотники, в 15% — «люди с улицы», в 5% — стендовики. Но для того, чтобы простой охотник стал спортингистом – он должен научиться попадать из ружья в мишень. Тут «на помощь приходят» стендовики, со всем своим опытом и богатыми традициями. Дело в том, что спортинг (все дисциплины) относительно новый вид стрелкового спорта, особенно в странах СНГ. Несомненно, что будущее за спортингом – имеется в виду массовость и прибыльность владельцев стендов. Но обучать и вовлекать их кто-то должен? У стендовой стрельбы давние традиции: работают профессиональные тренеры, судьи, инструкторы, существуют методики обучения и т.д. А в спортинговых дисциплинах все только начинается. Поэтому игнорировать традиции стендовой стрельбы и привлечение профессиональных спортсменов-стендовиков не надо. А что бы привлечь – необходимо устанавливать площадки для стендовой стрельбы: траншейный и дублетный стенды, круглый стенд.

Есть еще один не маловажный фактор, который обязательно следует учитывать владельцу стенда, если он заинтересован в получении максимальной прибыли: Время показало, что спортсмены, занимающиеся спортингом, со временем начинают искать возможность тренировок по классическим дисциплинам стендовой стрельбы – траншея и круг.

Источник: сайт stаteyki.org.uа

Поддержите сайт, не проходите мимо рекламы:

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.


5 + 9 =